Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Resurser måste fyllas med innehåll”

Publicerad: 28 november 2015, 15:21

Riksdagsledamoten Cecilia Widegren (M) skriver i en replik att regeringen saknar konkreta förslag till att ordna framtidens kompetensförsörjning i vården.


Svar till Gabriel Wikström (S) på dagensmedicin.se den 23 november:

Det är oroande att statsrådet Gabriel Wikström (S) efter ett år vid makten har kartan klar för sig hur utmaningarna skall angripas i framtidens hälso- och sjukvård, men utan konkreta förslag. Regeringen måste nu presentera åtgärder för att möta de stora utmaningarna och sedan genomföra besluten. Hittills står regeringen tomhänt.

Vården utsätts nu för större tryck än förväntat. Det är inte hållbart. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, varnar uttryckligen för risker om ”liv och hälsa, undanträngningseffekter samt samhällets funktionalitet”. All vårdpersonal som redan innan det ökade trycket jobbade hårt, sliter allt hårdare i en nu ohållbar situation. All respekt.

Wikström (S) skriver: ”Under den tidigare regeringen fanns varken samverkan eller handlingskraft”. Detta motsägs av att alliansregeringen bland annat genomförde en lagstadgad vårdgaranti, ett fritt vårdval, Sveriges första patientlag, nationell cancerstrategi, Sveriges första patientsäkerhetslag, samt utökad tillsyn och uppföljning. Alliansens satsningar på mer utbildning resulterade därtill i att vi i dag har 3 500 fler läkare och 5 200 fler sjuksköterskor jämfört med år 2006.

Men detta räcker inte. Därav vikten av en långsiktig nationell hållbar kompetensförsörjningsstrategi. SKL beräknar att det behövs cirka 230 000 nya medarbetare inom vård och omsorg fram till och med år 2023. Denna utmaning är komplex och spänner över många delar av vården. Statistiska centralbyrån sätter upp en särskild varningsflagga för att det kommer att uppstå omfattande brist på specialistsjuksköterskor –  11 000 – redan inom tio år.

Läkare, sjuksköterskor, kuratorer och annan personal är basen i vården. Det krävs en långsiktig nationell personalförsörjningsidé, en långsiktig hållbar plan som sträcker sig över tidscykler och som ser till hela välfärdssektorn. Statsrådets svar är som vanligt pengar, men även resurser måste fyllas med innehåll för att nå ut och göra skillnad.

Med utgångspunkt i hälso- och sjukvårdslagen har moderaterna redan på riksdagens bord lagt flera konkreta förslag som regeringen behöver förhålla sig till under riksmötet. Det ska bli mycket intressant om konkreta förslag möts med intresse och ansvar från den så kallade samarbetsregeringen. Agera, presentera konkreta förslag för att fylla nationell strategi för kompetensförsörjning och korta väntetider. Annars tvingas vi alla påminnas om den tomma propositionslistan.

Relaterat material

”Varför säger Moderaterna nej till våra satsningar?”

CECILIA WIDEGREN

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev