Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Riktlinjerna för hur 1177 hänvisar är tydliga”

Att 1177:s sjukvårdsrådgivning i Region Stockholm sköts av Medhelp är bra för patienten och för Region Stockholm, skriver företrädare för Kry i en replik. (2 kommentarer).

Publicerad: 22 januari 2021, 12:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Erik Hjelmstedt, Sverigechef Kry. Joakim Röstlund, medicinskt ansvarig och chefsläkare Kry Sverige.


Ämnen i artikeln:

KryDigital vårdNätläkarbolag

Debattörerna Magnus Isacson och Akil Awad skriver på Dagens Medicins sajt 15 januari att de anser att Kry inte bör sköta sjukvårdsrådgivningen via 1177 i Region Stockholm. 

Låt oss slå fast fakta först. Kry förvärvar bolaget Medhelp AB som i 20 år skött telefonrådgivning via 1177. Region Stockholm har inte ”sålt” 1177, sjukvårdsrådgivningen kommer att drivas på samma sätt som den har gjort i många år, effektivt och tillgängligt i privat regi, via regionens gjorda upphandling.

Att 1177:s sjukvårdsrådgivning i Region Stockholm sköts av Medhelp är bra för patienten och det är bra för Region Stockholm. I andra regioner får patienten i snitt vänta 6 till 8 gånger längre innan hen får hjälp. Det visar statistik över kö- och samtalstider för 1177 Vårdguiden på telefon, som Inera publicerar på sin sajt, jämfört med Medhelps statistik över väntetider i Region Stockholm.

För vissa regioner är kostnaden 2 till 3 gånger så hög per hjälpt medborgare som i Region Stockholm (under Medhelps drift). Det framgår av en genomgång Medhelp gjort av regionernas budgetar under 2019 för 1177 i Medhelps regi i Stockholm och Värmland, samt i egen regi i Örebro, Östergötland, Jönköping, Skåne och Västra Götaland. Dessutom är tillgängligheten väsentligt högre i Region Stockholm jämfört med resterande regioner. 1177 i Region Stockholm besvarar mellan 90 och 97 procent av samtliga samtal som kommer in medan resterande regioner i genomsnitt endast besvarar 72 procent av alla samtal, enligt Inera.

Den tjänst som upphandlats i Region Stockholm levererar alltså en betydligt bättre tjänst till en signifikant lägre kostnad för skattebetalarna.

40 procent av stockholmarna anser att tillgängligheten är den viktigaste frågan inom hälso- och sjukvård, medan bara 4 procent anser att privatiseringen är den viktigaste frågan. Se Dagens Nyheter 22 november 2020. Med dessa siffror så borde ett mer intressant inlägg i debatten vara att ställa frågan varför flera regioner fortsätter att driva 1177 Vårdguiden på ett sätt som är mindre tillgängligt för patienterna och dyrare för skattebetalarna. Varför accepterar vi en sådan nivå i svensk vård?  

Huvudargumentet hos Isacson och Awad är att det skulle finnas en risk för jäv och intressekonflikt. Rent formellt är det rätt att lyfta diskussionen, men att samtidigt framföra tydliga insinuationer om att Kry medvetet planerar att bryta avtal är något vänder vi oss starkt emot. Det avtal som Medhelp AB genom upphandling har med Region Stockholm reglerar tydligt hur tjänsten ska erbjudas. Neutralt och inte på något sätt gynna någon vårdgivare. Så skulle en ägare försöka styra patienter mot enskilda vårdinrättningar bryter det mot regelverket och avtalet kan hävas. 

Riktlinjerna för hur 1177 hänvisar vidare till rätt vårdnivå är tydliga. Det går inte att premiera en enskild vårdgivare. Om invånaren hänvisas till vårdcentral, vilket endast görs vid en fjärdedel av samtalen, så hänvisas du till den vårdcentral där du är listad. Runt 91 procent av invånarna i Region Stockholm är listade på en vårdcentral vilket gör att de då hänvisas till sin egen vårdcentral. Det fåtal som inte valt vårdcentral uppmanas söka vårdcentral själva och hänvisas till 1177.se för att se vilken som passar dem. 

Det debattörerna gör med sin text är också att misstänkliggöra sjuksköterskorna på Medhelp och ifrågasätta deras professionalitet. Johan Ernvik, som är fackligt förtroendevald på Vårdförbunden vänder sig mot kritiken. Han är en av de sjuksköterskor du kan få prata med när du ringer 1177. I en artikel i Dagens Medicin 15 januari menar han att de ser positivt på ägarbytet och välkomnar att Kry tar över. Johan Ernvik ifrågasätter kritiken och framhåller att enligt ägarna möjliggör uppköpet ett steg framåt i utvecklingen av Medhelps tjänster.

Debattörerna tar dock inte bara upp 1177 utan låter även andra kritiska åsikter komma fram. Bland annat menar de att digital vård inte avlastar primärvården utan leder till fler besök. Det är inte sant. Besöksstatistik från Sveriges Regioner och Kommuner, SKR, visar att trots en relativt stor ökning av digitala besök från 2016 och framåt, så ökar inte det totala antalet besök till läkare och sjuksköterskor i primärvården. Det talar för att en hög andel av tidigare fysiska besök nu ersätts med digitala besök och det till en lägre kostnad. 

I en rapport från Kry 2020 baserad på verksamhetsstatistik från SKR framkommer det att digitala besök kan ge stora besparingar för samhället. Om andelen digitala läkarbesök inom primärvården ökar från dagens 9 procent till 30 procent kan kostnaderna sänkas med 4 miljarder kronor per år. Det motsvarar kostnaden för 6 400 läkare eller 7 400 sjuksköterskor. Digitala vårdbesök är mer kostnadseffektiva än fysiska besök, då ett digitalt läkarbesök endast kostar en tredjedel av ett fysiskt vårdbesök.

Det är en utvecklingsresa Sverige måste göra för att vården ska mäkta med det ökande trycket och istället möjliggöra att patienterna får tillgång till god och nära vård. Våra patienter har ett genuint vårdbehov som måste hanteras. När vi snabbt och effektivt tar hand om dem så kan vi minska trycket på fysiska vårdcentraler så att de som vill och verkligen behöver kan få tid och behandling där. 

Vi förstår att vi och andra vårdgivare som driver den digitala utvecklingen utmanar traditionella tankar och idéer. Ett vårdbesök behöver inte längre vara på en fysisk vårdcentral. Det har, inte minst under coronapandemin, visat sig att människor kan och vill få vård digitalt när det är möjligt. Framtidens vård är inte digital eller fysisk – den är digifysisk.

För att kunna möta behoven hos en åldrande befolkning med mer komplexa behov måste vi hitta sätt att bättre använda de begränsade resurserna vården har. Att fortsätta som man gör i dag är oansvarigt, och vi tänker vara en del av lösningen. 1177 Vårdguiden är en viktig funktion och Medhelps överlägsna verksamhet kan i framtiden även hjälpa andra regioner att minska kostnaderna och att tillgängligt erbjuda sina invånare rätt vård på rätt nivå – så att resurser frigörs till mer patienter med mer komplexa behov.

Erik Hjelmstedt, Sverigechef för Kry

Joakim Röstlund, medicinskt ansvarig och chefsläkare för Kry Sverige

Replik på:

”Stoppa försäljningen av 1177 till Kry” 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2021-01-24

Ni skriver: ”Besöksstatistik från Sveriges Regioner och Kommuner, SKR, visar att trots en relativt stor ökning av digitala besök från 2016 och framåt, så ökar inte det totala antalet besök till läkare och sjuksköterskor i primärvården. Det talar för att en hög andel av tidigare fysiska besök nu ersätts med digitala besök och det till en lägre kostnad.” Men borde besöken på vårdcentralerna minska om ni avlastar?

Lars Englund, allmänläkare Borlänge

 

2021-01-24

Läkaresällskapet anser det direkt olämpligt att Kry (genom sitt köp av Medhelp) fortsatt ska driva 1177 i Region Stockholm. Främsta skälet är att det då skulle uppstå en direkt jävssituation. Det kan tilläggas att KRY inte bara varit pionjär på att utveckliga den digifysiska vården utan också visat sig vara fullfjädrade kryphålsentreprenörer. Det visade sig först i hur man utnyttjade systemet med utomlänsersättning, vilket gav upphov till ytterligt lukrativa ersättningar. Det fortsatte i Stockholm genom ett maximalt utnyttjande av listningssystemet mellan sina två vårdcentraler och genom vilseledande information till patienter som lockades att lista sig hos KRY. Marknadsdriven vård utan skrupler är inte vad patienter och skattebetalare behöver. KRY har en lång väg att gå för att skapa det förtroende som krävs för en aktör som vill vara med och utveckla hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige.

Ulf-Johan Olson

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev