Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Rimligt att kontrollera privata läkare

Publicerad: 7 november 2007, 06:55

Problemet med vinstintresset måste uppmärk­­­sammas, skriver Dan Karlsson.


Jonas Sjögreen känner sig ifråga­satt i den granskning som TV4:s Kalla Fakta gjort av primär­vården i Västmanland, se Dagens Medicin nr 44/07. Som ord­förande i allmänläkarnas förening talar han i egen sak. Han bedyrar att allmänläkarna gör sitt jobb, osjälviskt och utan tanke på privat vinst. Han ifrågasätter de vinstnivåer som programmet redovisat, trots att dessa fakta kommer direkt från bolags­verket.

Det är ett oavvisligt faktum att flera primär­vårds­läkare i Västmanland under loppet av fem år ökat sin för­mögen­het med 4 till 6 miljoner per läkare. Då har de ändå tagit ut  lön  på mellan 500 000 och 800 000 kronor dessa år samt avsatt stora summor till pensionsförsäkringar.

Dessa inkomster kan länkas till en synnerligen stor restriktivitet med olika typer av remisser och provtagningar. Det blir då uppenbart att vinstintresset spelat en avgörande roll för de medicinska bedömningar som gjorts. Det är skillnad på bedömning av exempelvis behovet av sjukgymnastik om man vet att en remiss ger dig själv en kostnad och därmed utebliven inkomst eller om så inte är fallet. Om bedömningarna i stället gjorts på en landstingsdriven vård­cent­ral, där motivet att hålla igen är svagt, kan motsatt problem uppstå (överkonsumtion). Att påstå att problemen inte har med driftsform att göra är bara naivt.

Vinstintresset är en mäktig faktor i varje verksamhet där den förekommer. John D Rockefeller visste en hel del om vinstintressets styrka. Han skrev så här om alkohol år 1933:  Bara genom att vinstintresset elimineras, finns det hopp om att kontrollera alkoholhanteringen i ett anständigt samhälles intresse. Att angripa problemet från någon annan infallsvinkel blir bara en halvmesyr, dömd att misslyckas. Denna synpunkt kan inte nog understrykas.

Jag personligen anser (bland annat med hänvisning till Rockefeller) att vård och omsorg borde skötas av det allmänna och inte auktioneras ut på privata händer. Men, om man ändå vill pröva, eller tvingas till andra driftsformer, är det viktigt att vara medveten om de krafter som sätts i rörelse.

Jag föreslog på landstingsfullmäktige den 19 september att samtliga vårdcentraler i Västmanland ska redovisa sin ekonomi årligen. Detta förslag röstades ner av alliansmajoriteten. Man är så naiv att man inte ens vill ha ekonomin redovisad. Landstingsstyrelsens ordförande Magnus Edlund talade om sin pappas hårda liv som småföretagare och ansåg att landstinget ska känna förtroende för sina entreprenörer.

Det har i Bärgslagsbladet/Arboga Tidning nyligen debatterats huruvida småföretagaren är vår tids hjälte eller ej. Uppenbart är att småföretagare och deras ombud gärna tar på sig hjälterollen. Att alla småföretagare osjälviskt skulle arbeta för det allmännas bästa och därmed vara en hjälte är en ideologisk förenkling från höger. Men allt tal om hjältar och företagsklimat kan leda till brister i tillsyn och kontroll av viktiga samhällsfunktioner. Det kan gälla restaurangernas servering av alkohol eller vårdcentralernas remisser till rehabilitering.

Vinstintresset är ett problem som måste uppmärksammas. Det räcker inte med förtroende för företagaren. Lika lite som det räcker med förtroende för den sjukskrivne eller den arbetslöse. Det minsta man kan begära är öppen redovisning och kontroll av hur de skattepengar vi avstår till landstinget hanteras. Inte ens detta är alliansen beredd att medverka till.

Dan Karlsson

Läs även: Kalla Faktas försök att belysa vad som sker i vården missar målet

Dan Karlsson (v)
 är ledamot av landstingsfullmäktige och ersättare i landstingsstyrelsen i Landstinget Västmanland.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News