Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Risk för ökad psykisk ohälsa i Region Stockholm”

Publicerad: 1 oktober 2020, 05:00

Inga Lena Hannerz, specialistläkare i psykiatri. Lars Härdelin, specialistläkare i psykiatri. Hannu Määttänen, ordförande, Storstockholms privatläkarförening, S-SPLF. Björn Salomonsson, specialistläkare i psykiatri. Johan Stiernstedt, specialistläkare i psykiatri, Eva Öhrner, specialistläkare i psykiatri.

Foto: Lena Hammar (Johan Stiernstedt)

Det är beklagligt att Region Stockholm stänger ute ett stort, kunnigt och erfaret läkarkollektiv från att få ersättning för arbetet genom digitala vårdkontakter, skriver flera debattörer.


Under coronapandemin har de digitala besöken i hälso- och sjukvården närmast exploderat, och enligt statistik som publicerades i Läkartidningen den 29 april uppgick videobesöken i Region Stockholms tjänst Alltid öppet till över 36 000 i april, jämfört med 3 000 i januari.

Det är inte förvånande och innebär att patienterna har kunnat erbjudas vård, även om de inte haft möjlighet att fysiskt besöka en mottagning.

Tyvärr har inte alla verksamheter haft samma förutsättningar att möta patienternas efterfrågan. Region Stockholm har till exempel åsidosatt den privata psykiatrin. Det är synd. För såväl patienter som intresseorganisationer och läkare rekommenderar möjligheten att erbjuda digitala möten i psykiatrin.

I Region Stockholm arbetar nästan 250 privatläkare, varav cirka 50 psykiatriker, enligt verksamhetsformen lagen om läkarvårdsersättning, lol, ofta kallad nationella taxan. För dessa vård-givare har regionen en given budget, en budget som beslutades innan coronapandemin slog till.

För att minska spridningen av coronaviruset har många psykiatriker följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om fysiskt avstånd och inte tagit emot fysiska besök. Inom psykiatrin är samtal med patienten helt grundläggande för bedömning och ett centralt verktyg i behandlingen.

Psykiatriker är alltså vana vid – och har kompetens för – att hantera samtalet som redskap och vi kan erbjuda ett rimligt alternativ till fysiska möten. Vi kan prata med patienterna på telefon eller via olika säkra videolösningar.

Det är inte samma sak som att träffas personligen, men är under rådande pandemi en acceptabel kompromiss som bidrar till att minska smittspridningen.

Regeringen har delat den här bedömningen och beslutade under våren att tillfälligt göra det möjligt för vårdgivare på nationella taxan att ersättas för just digitala vårdmöten med det uttalade syftet att minska spridningen av covid-19.

Samtidigt beslutade regeringen att det var upp till varje enskild region att bedöma om de vill ge vårdgivarna möjlighet till ekonomisk ersättning för de digitala vårdkontakterna.

Tyvärr har Region Stockholm avvisat möjligheten att betala ut redan budgeterade ersättningar för arbetet med digitala vårdmöten. Region Stockholm vill inte skriva avtal om digitala vårdkontakter för vårdgivare
som arbetar enligt nationella taxan, och kör alltså över både regeringen och Sveriges Kommuner och Regioners, SKR, rekommendationer om att hela Vårdsverige ska samlas och bidra till att ge god vård till patienterna under den här exceptionella perioden.

Det är beklagligt att Region Stockholm inte följer rekommendationerna och stänger ute ett stort, kunnigt och erfaret läkarkollektiv från att få ersättning för arbetet genom digitala vårdkontakter.

Samtidigt ger Region Stockholm dubbla budskap. Det framgår i en debattartikel publicerad i Dagens Samhälle den 18 juni. Där skriver regionråden Irene Svenonius och Susanne Nordling med flera att regionen ska ”prioritera psykisk hälsa” och att man ska ”göra välbefinnande och psykisk hälsa till en strategisk prioritering”. Det är vackra ord och bra löften som är en tydlig kontrast till våra och patienternas villkor.

Att regionen nekar oss ersättning för att hjälpa patienter via digitala vårdmöten – trots att pengar redan är budgeterade för fysiska besök – innebär att patienter sållas bort eftersom vi under pandemin inte haft möjlighet att träffas fysiskt. Risken är uppenbar att patienterna landar hos en behandlare som inte träffat patienten tidigare, vilket kan påverka vårdkvaliteten. Kontinuitet är centralt i vården och det är den ordinarie läkaren som känner patienten och dennes behov allra bäst.

För att värna den psykiska hälsan och förhindra att sköra patienter hamnar i kläm behöver Region Stockholm skyndsamt fatta beslut som innebär att vi har ekonomiska möjligheter att ta emot patienter via exempelvis video. Risken är annars att patientsäkerheten påverkas och att den psykiska ohälsan ökar kommande år eftersom patienterna inte haft möjlighet att träffa sin ordinarie läkare.

Inga Lena Hannerz, specialistläkare i psykiatri

Lars Härdelin, specialistläkare i psykiatri

Hannu Määttänen, ordförande, Storstockholms privatläkarförening, S-SPLF

Björn Salomonsson, specialistläkare i psykiatri

Johan Stiernstedt, specialistläkare i psykiatri

Eva Öhrner, specialistläkare i psykiatri

Stefan Ahrenstedt, specialistläkare i psykiatri

David Bakall, specialistläkare i psykiatri

Ibrahim Isaac, specialistläkare i psykiatri

Arne Jemstedt, specialistläkare i psykiatri

Rolf Künstlicher, specialistläkare i psykiatri

Eva Östlund, specialistläkare i psykiatri

INGA LENA HANNERZ, LARS HÄRDELIN, HANNU MÄÄTTÄNEN MED FLERA

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev