Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

måndag17.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

”Rollförvirring råder i sjukvården”

Publicerad: 22 augusti 2014, 04:30

Ortopeden Andreas Nyström ser många problem med att låta avancerade specialistsjuksköterskor ta över underläkares uppgifter.


Även om det inte framgår särskilt tydligt i inlägget från Claes Juhlin och Eva Jangland den 7 juli är alltså tanken att den avancerade specialistsjuksköterskan i praktiken ska ta över stora delar av underläkarens arbetsuppgifter såsom ordinera/bedöma labprover, röntgen- och konsultremisser samt besluta om utskrivning med mera.

Problemen med resonemanget är flerfaldiga:

■ Sjuksköterskeutbildningen har sedan några decennier tryckt mycket hårt på expertisområdet omvårdnad medan medicinska ämnen kraftigt har minskats. Många nyutbildade sjuksköterskor vittnar om att de inte är förberedda för de arbetsuppgifter de ställs inför. Att då tro att man med något års påbyggnad kan fungera som underläkare verkar inte konsekvent.
 ■ Att göra rätt undersökning i rätt tid på rätt indikation är en svår konst som man som läkare drillas i under många år, en urvattning riskerar att förlama även andra klinikers arbete genom exempelvis överflödiga konsulter.
 ■ Under utbildningen till avancerad specialistsjuksköterska auskulterar man med läkare i kliniken. Redan i dag råder stor brist på bedsideundervisning under grund- och AT-läkarutbildningen. Hur kommer prioriteringen att se ut gällande detta?

Sverige är världens tredje läkartätaste land och antalet läkarstuderande utomlands har ökat dramatiskt. Redan i dag är det stor konkurrens om AT-platser och många får vänta flera år på en plats. Kan det i det läget vara försvarbart att lägga över avancerade läkaruppgifter på sjuksköterskor?

Jag påstår att det redan i dag finns en rollförvirring i svensk sjukvård där läkare får allt svårare att verka i sin profession. Medicinska beslut överprövas av vårdenhetschefer, ordinationer ifrågasätts eller negligeras, oklart mandat gällande vem som har den medicinska ledningen skapar otrivsel hos samtliga personalkategorier. Hur kommer arbetsledning kring patienten mellan AT-läkare, kandidat och avancerad specialistsjuksköterska att se ut?

I de länder som har infört nurse practitioner (det engelska begreppet) ser strukturen i vården helt annorlunda ut och rollfördelningen är mycket tydligare vilket sannolikt har minskat risken för dessa problem, men resultaten är inte direkt överförbara till svenska förhållanden.

Vilket är då alternativet? Läkare och sjuksköterskor ägnar i dag en stor del av sin arbetstid åt annat än direkt patientarbete. Ökande dokumentation, kvalitetsregister, undermåliga IT-system, liggsårs- och hygienregistrering samt krav från Försäkringskassan, apotek och kommuner är några exempel.

Med insyn i läkararbetet kan man genast hitta åtskilliga timmar i veckan som kunde frigöras för patientarbete med högkvalitativa bedömningar, men då krävs en ledning som  försvarar  sin mest högutbildade personalresurs tid gentemot yttre aktörer.

Detsamma gäller sjuksköterskearbetet, återupprätta yrkeskunnandet genom förändrad grundutbildning med mer praktik och relevant medicinsk kunskap, minska dokumentationsbördan, låt undersköterskor sköta bäddning, mobilisering, toalettbesök och provtagning så kommer sjuksköterskan att få tid till, och bli allt skickligare i, sina kärnuppgifter. Då kommer också en stolthet i yrket och personalomsättningen minskar.

Jag förstår att verksamhetschef Claes Juhlin på Akademiska vill frigöra tid för sina läkare till operationssalen, men för att bli skicklig kirurg måste man också ta ansvaret i bedömningen pre- och postoperativt! Man har dessutom ett utbildningsansvar gentemot underläkare som man inte kan abdikera ifrån hur gärna man än vill ...

Jag har under mina år som läkare kunnat bevittna avarterna enligt ovan men också hur väl ett prestigelöst samarbete kan fungera när man respekterar var andras yrkeskunnande och gemensamt verkar för en säker och effektiv vård för patienten.

Om piloterna inte har tid att flyga planet för att de ålagts kaffeservering ska man inte snabbutbilda flygvärdinnorna till att styra planet!

Relaterat material

deb”Låt oss utreda konsekvenserna innan vi läkare släpper uppgifter”

deb"Nya utbildningen kan rädda sjukvårdssystemet"

deb”Därför behöver svensk kirurgi den nya sjuksköterskerollen”

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev