tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”RS-virus bör ingå i vaccinationsprogrammet”

Nya behandlingar av RS-virus bör snarast utvärderas och göras tillgängliga inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, anser Marie-Louise Hänel Sandström (M).

Publicerad: 28 januari 2022, 04:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Marie-Louise Hänel Sandström (M), riksdagsledamot, specialist inom allmänmedicin.


Ämnen i artikeln:

RS virusVaccin

Sverige har i höst drabbats av en historiskt svår epidemi av RS-virus. Redan till nästa år kan förebyggande behandling av RS-virus hos barn vara tillgänglig. För att undvika ännu en svår virussäsong bör nya behandlingar snarast utvärderas och göras tillgängliga inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Det har varit en intensiv och tidig start av årets epidemi orsakad av RS-virus där barn och familjer varit hårt drabbade. Barnsjukvården har i flera delar av landet rapporterat ett mycket ansträngt läge på grund av en stor spridning av viruset. Redan under hösten kunde man utifrån Folkhälsomyndighetens statistik konstatera att fler fall bekräftats än vid kulmen av virusets spridning tidigare virussäsonger. Först i mars 2022 väntas kulmen nås för årets RS-epidemi. 

Läs mer: Cochrane: Antikropp minskar allvarliga RS-infektioner hos barn

Det är framför allt spädbarn som riskerar att bli allvarligt sjuka av RS-viruset, som är den vanligaste orsaken till att barn som är yngre än ett år läggs in på sjukhus. En vanlig missuppfattning är att viruset främst drabbar de allra minsta barnen. Barn i andra åldersgrupper kan också drabbas. I slutet av 2021 låg antalet positivt testade på cirka 1 000 per vecka enligt Folkhälsomyndighetens statistik. En stor riskfaktor är syskon i förskoleåldern som kan ta med sig en virusinfektion hem till familjen. Vissa regioner med stor smittspridning har därför rekommenderat att föräldrar håller äldre syskon till små barn hemma från förskolan för att förhindra smitta av RS-virus.  

Virusorsakade infektioner utgör en stor belastning på hälso- och sjukvården och hade kunnat undvikas med tillgång till förebyggande behandling. Försäkringskassan betalar varje år ut cirka 7 miljarder kronor för vård av barn. Sannolikt orsakas betydligt mer än hälften av dessa kostnader av att föräldrar är hemma med virusinfekterade barn. Därtill kommer samhällskostnader i form av produktionsbortfall när föräldrar behöver vara hemma och vårda sitt barn i stället för att jobba. 

Enbart själva sjukhusinläggningen av ett barn som drabbats av RS-virus varar fyra till fem dagar och uppskattas kosta cirka 90 000 kronor. Det visar mina beräkningar, som utgår från priser för ersättningar i Södra sjukvårdsregionen 2021. Kostnaden varierar beroende på vilken vård som krävs – om exempelvis en mer högintensiv vård krävs, ökar således också kostnaden. För att minska antalet sjukhusinläggningar och föräldrar som är hemma för vård av barn behövs det ett bättre skydd mot de årliga epidemierna. Ett bättre skydd för alla barn skulle leda till färre sjukdomsfall, färre barn som drabbas av svåra symtom, och minskad belastning på de barnavdelningar som i dag har ett ansträngt läge på grund av antalet RS-virusfall under virussäsongen. 

I dag finns ingen allmän förebyggande behandling mot RS-virus som kan ges till alla barn. De barn som insjuknar och drabbas av de svåraste luftvägssymtomen behandlas i regel med syrgas och i vissa fall krävs behandling i respirator. Hittills har under denna virussäsong närmare 200 barn fått intensivvård på landets sjukhus efter att ha drabbats av RS-virus, enligt Folkhälsomyndigheten. Även antibiotika kan ges om sjukdomen utvecklas till en lunginflammation. Därtill finns i dag en förebyggande behandling som bara får ges till de barn som har en ökad risk för allvarlig sjukdom. 

Intensiv forskning pågår emellertid för att finna förebyggande behandling mot RS-virus. Det handlar om behandling med färdiga monoklonala antikroppar, vaccination av spädbarn och vaccination under graviditet för att överföra antikroppar till fostret. Det inger hopp om att det inom en snar framtid ska finnas effektiv förebyggande behandling som kan minska smittspridningen under de årliga virussäsongerna.

Läs också: Nykomling skyddar bebisar mot RS-virus 

Det är nödvändigt att skyndsamt ta tillvara nya förebyggande behandlingar som myndigheterna godkänner. Detta för att få bukt med återkommande och ökande RS-virusutbrott under vintersäsongen. 

Det räcker inte heller att behandlingar blir godkända och kan användas av de föräldrar som har råd och kunskap. Staten och regionerna har en skyldighet att utreda att förutsättningarna för jämlik vård uppnås. Därför bör myndigheterna, så fort det är möjligt, utreda om nya behandlingsmöjligheter mot RS-virus ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Covidpandemin har visat att det går att snabbt göra nya förebyggande behandlingar tillgängliga för befolkningen. På samma sätt borde det även vara möjligt att ge de allra minsta barnen skydd mot kommande RS-virus-epidemier. Det skulle kunna minska barns och familjers personliga lidande och minska deras och samhällets kostnader för kommande vintersäsonger.

Marie-Louise Hänel Sandström (M), riksdagsledamot, specialist inom allmänmedicin

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

RS virusVaccin

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev