Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag24.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

”Så blir svensk sjukvård mer innovativ”

Publicerad: 7 April 2015, 05:00

Daniel Forslund (FP), innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting, och Anna Lefevre Skjöldebrand, vd Swedish Medtech.

Dags att öka utvecklings­takten i svensk hälso- och sjukvård, skriver två debattörer.


Ämnen i artikeln:

Swedish Medtech

Sverige och Stockholm står sig starkt i internationella jäm­förelser av både vårdkvalitet och innovations­klimat. Men för att vi även i framtiden ska kunna erbjuda en modern vård av högsta kvalitet tar Stockholms läns landsting och branschorganisationen Swedish Medtech ett gemensamt initiativ för att öka utvecklings­takten i svensk hälso- och sjukvård.

Historiskt har samarbetet mellan medicinteknikindustrin och hälso- och sjukvården i Sverige varit både tätt och konstruktivt och gett hälsoinnovationer som dialysapparaten, strålkniven och pacemakern.

Genom ett ökat samarbete kan vården snabbare tillgodogöra sig de intelligenta verktyg som ger patienterna den mest effektiva behandlingen, samtidigt som företagen blir bättre på att fånga upp nya verksamhetsbehov som kan mötas med banbrytande lösningar.

Samarbete och förnyelse genom upphandlingar innebär i dag stora utmaningar både för offentlig sektor och företagen. Att lyfta upphandlingsfrågorna till långsiktiga utvecklingsbeslut tror vi förbättrar samarbete, ekonomi och framför allt kvaliteten på vården och därmed ger mer hälsa för patienten. De nya möjligheterna till innovations­partner­skap och innovationsupphandling måste utnyttjas och har redan prövats med framgång kring Nya Karo­linska i Solna.

Innovationer som skapar behovsanpassade produkter innebär ofta väsentliga kostnads­besparingar, till exempel vad gäller arbetstid och minskade komplikationer. Till exempel består 85 procent av kostnaden för en behandling med avancerade sårläkningsprodukter av arbets­insatsen. Det är viktigt att hitta den bästa balansen mellan kvalitet och pris som stimulerar till innovation även långsiktigt.

Nu stärker Stockholms läns landsting och Swedish Medtech vårt samarbete och skapar ett långsiktigt partnerskap mellan hälso- och sjukvården och de produkt- och tjänsteutvecklande företagen, oavsett storlek.

Vi kommer dessutom ta initiativ till att:

■ Arbeta för att kraven vid upphandling baseras på verk­sam­hetens och patienternas behov och inte utifrån de lösningar man redan känner till, för att dra full nytta av den snabba medicin­tekniska utvecklingen. Särskilt viktigt blir att tydligare involvera patienter och vårdpersonal.
■ Stärka utbildningsinsatserna till upphandlare och förbättra riktlinjer för att utgå från behovsbild snarare än produkt.
■ Utveckla kvalitetsindikatorer för introduktionen av innovativa lösningar i syfte att öka införandetakten samtidigt som sämre fungerande metoder snabbare fasas ut.
■ Etablera konkurrensneutrala testbäddar i vårdnära miljöer för utveckling och utvärdering av inno­vationer, och därigenom underlätta för entreprenörer och små och medelstora företag att få en första kundkontakt med vården.

Landstingen och medicin­teknik­före­tagen är naturliga partners för att förbättra hälso- och sjukvården. Vi måste därför skapa ett transparent samarbetsklimat utifrån tydliga regler.

Vi välkomnar andra landsting och privata vårdgivare att ansluta sig för att gemensamt öka möjlig­heterna att skapa en modern, person­cent­rerad och innovativ vård i hela Sverige.

Ämnen i artikeln:

Swedish Medtech

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev