Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag27.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

”Så här borde sjukvården i Sverige organiseras”

Publicerad: 8 Februari 2018, 06:00

Forskning visar att utbyggd primärvård är bra både för patienter och ekonomi skriver debattören.

Foto: Adam Johansson/Bildbyrån

Johan Löfqvist, pensionerad specialistläkare, föreslår att sjukvården konkurrensutsätts och att lokala sjuk-, pensions- och försäkringskassor inrättas.


Några allmänt accepterade principer i Sverige är vård på lika villkor, att de som arbetar betalar för de sjuka och att finansieringen av sjukvård ska vara obligatorisk.

Problem med svensk sjukvård är bland annat bemannings­svårigheter, dålig kontinuitet, för få vårdplatser, långa vänte­tider och alltför varierande vård både inom och emellan landsting. Vidare får man som patient känslan av att man mer är till för sjukvården och på dess villkor än att sjukvården bryr sig om patienten. Landstingsvården saknar drivkraft att förkorta en sjukskrivning och landstingen gör anspråk på att representera såväl patienter och personal liksom skattebetalare. En omöjlig uppgift.

För att komma till rätta med dessa och andra problem föreslår jag en omorganisation enligt följande:

• Sjukvården konkurrensutsätts. Landstingens sjukvårdsmonopol avskaffas. Landsting får driva sjukvård i egen regi, men i konkurrens med andra aktörer (jfr Storbritannien). Den framtida landstingsskatten gäller således landstingens verksamhet utom sjukvård.

• Den del av dagens landstingsskatt som går till sjukvård kallas sjukvårdspremie och går till lokala sjuk-, pensions- och försäkringskassor, SPF, med 25 000–100 000 anslutna medborgare. SPF finansieras dessutom av den del av arbetsgivaravgiften som i dag går till Försäkringskassan.

• Den del av kommunal­skatten som finansierar barn­omsorg, äldre­vård, demensvård och omsorgsverksamhet finansierar också SPF, som alltså betalar sjukvård, sjukskrivning, föräldraledigheter, pensioner, äldrevård och omsorgsverksamhet. Staten lagstiftar om kassornas verksamhet (vad som ska ersättas, hur anslutna medborgare ska representeras med mera). Kassornas främsta uppgifter ska vara att upphandla önskvärd sjukvård, både lokalt och vid universitet, att utvärdera vad sjukvård kostar, att ersätta upphandlad sjukvård, att informera anslutna medborgare om sin verksamhet samt att administrera pensioner, sjukpenning och föräldraledigheter.

• Staten och SPF-kassorna styr vården. Medlemskap i lokal SPF-kassa är obligatorisk. Kassans ersättningar får inte ersättas av annan försäkring, däremot får den som vill komplettera kassans utbud med extern försäkring.

Att sjukvård och sjuk­ersättning betalas ur gemensam kassa borde vara självklart

Utfall: Alla medborgare kommer förr eller senare att beröras av SPF-kassornas arbete. Ökat engagemang från allmänheten, stärkt demokrati samt minskad polarisering mellan stad och land kan förväntas. Behovet att decentralisera statliga verk minskar. Sjukvårdsproducenter som konkurrerar och tävlar om att vara bäst, kan förväntas förmedla bättre vård. Patienten hamnar mer i centrum.

Att sjukvård och sjukersättning betalas ur gemensam kassa borde vara självklart (jfr Danmark). För kassorna blir före­byggande vård intressant. Forskning visar att utbyggd primärvård är bra både för patienter och ekonomi. Man kan därför förvänta sig mer satsning på primärvården (jfr ”fastelege” i Norge).

Med relativt få medborgare/kassa blir kopplingen mellan finansiär och konsument lättare att se och förstå. Med lokala SPF-kassor blir det omöjligt för landsting eller stat att utesluta geografiska områden, med medborgarunderlag, från lokal sjukvård, det vill säga lägga ner fungerande lokal sjukvård.

JOHAN LÖFQVIST

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev