Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Så kan Stockholm bli en attraktiv arbetsgivare­ för sjuksköterskor”

Publicerad: 22 november 2017, 06:00

Stockholms läns landsting har tagit flera steg mot en förändrad arbetsorganisation, skriver debattören.

Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Vi behöver förändra en arbets­organi­sation som präglas av förlegade hierarkier och stuprör, skriver landstingsrådet Peter Carpelan (M).


Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landsting

Det är flera som under senare tid satt fingret på den dysfunktion som gör att landsting och regioner har svårt att attrahera, behålla och utveckla sjuksköterskorna inom sjukvården. Nu senast en grupp kirurger som pekade på att orsaken till de inställda operationerna i cancervården i somras helt uteslutande beror på sjuksköterskebrist, vilket även Dagens Medicin rapporterade om i nr 45/17.

Vi i Stockholms läns landsting står liksom övriga landsting och regioner inför stora utmaningar för att klara den långsiktiga kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården. För att säkra kompetensförsörjningen av sjuk­sköterskor och därmed förbättra arbets­miljön för alla yrkesgrupper behöver vi förändra en arbets­organisation som i många delar fortfarande präglas av förlegade hierarkier och stuprör mellan olika professioner.

Som ansvarigt forsknings- och personallandstingsråd vid en av Sveriges största arbetsgivare är jag bekymrad över den utveckling som fått pågå alldeles för länge. Landsting och regioner behöver bli betydligt bättre arbetsgivare för sjuksköterskor och tydligt premiera ansvar, erfarenhet och utbildning. Precis som vi gör på läkarsidan.

På senare tid har Stockholms läns landsting tagit flera steg mot en förändrad arbetsorganisation som bättre möter såväl verk­sam­heternas som patienternas behov.

1. Stockholms läns landsting har tillsammans med Vårdförbundet tecknat avtal om en ny arbetstidsmodell för sjuk­sköterskor, barnmorskor, och bio­medi­cinska analytiker i akut- och sluten­vården för att premiera arbete under kvällar, nätter och helger. Likt läkarnas jour- och beredskapsavtal kan den högre värderade tiden sedan tas ut i mer lön, ledighet eller pension. Minst 40 procent ska tas ut i ledighet av medarbetaren för att säkerställa tid för återhämtning.

2. I den nya arbets­tids­modellen finns en tydlig kvarstannande bonus genom att medarbetaren som omfattas av modellen får 40 timmar extra ledighet per år, det vill säga en dryg arbetsvecka för de flesta sjuksköterskor.

3. Vi har tagit fram en koncern­gemen­sam modell för en klinisk karriär – kompetensstege – för sjuksköterskor. Stegen består av sju steg som tydligt beskriver vad sjuksköterskan behöver uppnå för att ta nästa steg i karriären. Kompetens­stegen beskriver en möjlig karriärväg från nyexaminerad sjuksköterska till disputerad erfaren specialistsjuksköterska eller barnmorska. I likhet med läkarnas kompetensstege är det verksamheternas behov som styr antal individer per steg.

4. För att locka fler sjuk­sköterskor att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska, barnmorska eller distriktssjuksköterska erbjuder Stockholms läns landsting nu full lön under studietiden.

5. Vi förändrar också arbetsorganisationen i hela hälso- och sjukvården med fokus på ökat teamarbete mellan läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Vi tar även in andra yrkesgrupper i sjuk­vården för att avlasta framför allt läkare och sjuksköterskor med det ­administrativa arbetet för att frigöra mer tid till det patientnära arbetet. Det kan handla om vårdnära service som bäddar sängar och om­besörjer patienttransporter eller farma­ceuter som hjälper till med att blanda läkemedel.

För att landsting och regioner ska vara attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsgivare för sjuksköterskor och därmed kunna behålla erfarna grund- och specialist­utbildade sjuksköterskor samt barnmorskor behöver vi som arbetsgivare premiera ansvar, erfarenhet och utbildning. Precis som vi gjort på läkarsidan.

Jag hoppas att de här förändringarna som vi nu gör i Stockholms läns landsting är steg i rätt riktning. Medarbetarna i sjuk­vården behöver fler kollegor, och det är vi, arbetsgivare, som har huvudansvaret i detta arbete.

PETER CARPELAN

Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landsting

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev