Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Så kan vi säkra vaccintillgången”

Publicerad: 28 augusti 2017, 05:00

Genom att skapa förutsägbarhet i kommande upphandlingar förbättrar vi förutsättningarna till vaccintillgång i Sverige fram­över, till fördel för både patient och samhälle, skriver GSK.


Ämnen i artikeln:

Vaccin

En ny stor nationell upphandling av barnvaccin är förestående, då befintliga avtal löper ut. Sveriges landsting tänker samarbeta för att få skalekonomi i processen. Som vaccinleverantör har vi egent­ligen inga synpunkter på vem som genomför upphandlingarna, mer under vilka former det sker. En aspekt som fått stort fokus senaste åren är frågan om vaccinbrist. Anledningarna är flera.

I takt med ökat välstånd vill fler länder stärka och utvidga sina vaccinationsprogram, speciellt när det gäller kikhosta. Samtliga GSK:s anläggningar för vaccin­produktion i världen arbetar i dag på sin fulla kapacitet. Samtidigt är vaccinframställning mycket komplex och de mest komplicerade vaccinerna tar flera år att tillverka, liksom att utöka kapaciteten. GSK kommer till exempel inom en snar framtid inviga en ny anläggning för framställning av polio- och kikhostevaccin, men byggnationen startade 2012.

Vår tillverkning baseras helt på antagen efterfrågan. Men plötslig och omfattande invandring och sjukdomsutbrott kan till exempel ställa dessa prognoser på ända. Liksom om ett annat vaccinföretag får leveransproblem, varför efterfrågan på vårt vaccin ökar markant. I dessa lägen finns helt enkelt inga doser att tillgå.

Vad kan då Sveriges regioner göra för att påverka situationen framgent? Dit hör dels flexibilitet i användandet av utländska förpackningar om sådana finns att tillgå, men framför allt hur upphandlingarna konstrueras:

Långa avtal, tecknade lång tid i förväg
Förutsägbarhet är avgörande i vaccintillverkning. Därför är långa avtalsperioder av godo, liksom att upphandlingarna annonseras i god tid innan avtalet börjar gälla, gärna 18 månader före avtalsstart. Avtalet bör vara påskrivet minst sex månader före första leverans.

Åtagande till volym
Givet den komplicerade tillverkningen och stora efterfrågan på våra vaccin föredrar vi även förutsägbara avtal. Sannolikheten att vi går in i en upphandling är därför större om upphandlande myndighet förbinder sig att köpa en viss volym, till exempel 50 000 doser +/- 5 procent.

Ej ett avtal för hela landet
Genom att dela upp kommande avtal i till exempel tre olika delar, om än med samma löptider, ökar sannolikheten att fler än ett företag tillhandahåller en typ av vaccin, vilket är en fördel vid en framtida bristsituation.

Regionalt lager
Samtidigt som upphandling av vaccin kan landstinget också upphandla tjänsten att lagerhålla dessa vacciner med en bestämd framförhållning, till exempel sex månader. Något som leder till viss stöttålighet vid tillfälliga brist­situationer. Finland och Norge är två länder som både har lager och åtagande till volym. Sedan i år är detta fallet även för Skåne, som första region i Sverige.

Ha dialog med oss som vaccintillverkare
Utöver detta är tät dialog av av­görande betydelse, i syfte att i bästa fall kunna förekomma situationen, genom att prioritera och förändra riktlinjer för hur vaccinerna används.

Sverige är ett litet land. Men genom att skapa förutsägbarhet i kommande upphandlingar förbättrar vi förutsättningarna till vaccintillgång i Sverige fram­över, till fördel för både patient och samhälle.

NICLAS HOLMBERG OCH DANIEL BERGFELDT

Ämnen i artikeln:

Vaccin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News