Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Så ska vi rädda svensk life science”

Publicerad: 4 juni 2014, 05:10

Vi måste visa omvärlden att Sverige är en långsiktigt konkurrenskraftig och lönsam miljö för Astra Zeneca, skriver företrädarna för Unionen, Ledarna, Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer.


Vi måste visa omvärlden att Sverige är en långsiktigt konkurrenskraftig och lönsam miljö för Astra Zeneca, skriver företrädarna för Unionen, Ledarna, Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer.

Nu har tidsfristen gått ut och Pfizer har meddelat att företaget inte avser att lägga ett formellt bud på Astra Zeneca. Det ger ett andrum på sex månader innan Pfizer åter kan närma sig företaget. Såvida inte Astra Zenecas styrelse, under påtryckningar av aktieägare, väljer att bjuda in till nya samtal om tre månader.

Den här perioden blir avgörande för svensk life science. Vi måste visa omvärlden att Sverige är en långsiktigt konkurrenskraftig och lönsam miljö för Astra Zeneca.

De senaste veckorna har det skett en uppslutning kring svensk life science. Regeringen, oppositionen, branschföreträdare och akademi har tydligt uttryckt sina farhågor för konsekvenserna av ett uppköp. Vi har från fackligt håll arbetat aktivt för att stödja Astra Zenecas nej till affären. Samtidigt har medarbetarna fortsatt jobbat på med högt engagemang för att fortsätta utveckla och tillverka livsavgörande läkemedel. Nu gäller det att vi tar vara på den här uppslutningen för att långsiktigt säkra investeringar, jobb och forskning i Sverige.

Life sciencebranschen är inte bara viktig för Sverige. Sverige är viktigt för life sciencebranschen. Det här måste vi visa resten av världen, inte minst potentiella investerare.

I Sverige finns hög kompetens. Astra Zeneca har i dag 560 disputerade medarbetare och är en internationellt attraktiv arbetsgivare med närmare 300 utländska forskare från 30 länder anställda i Sverige. Samarbeten mellan stora och små företag, sjukhus och forskningsinstitutioner bidrar till dynamik och innovationskraft.

Läkemedelsproduktion i Sverige har hög effektivitet och svarar mot höga kvalitets- och miljökrav. Pfizers fabrik i Strängnäs är en av världens ledande och modernaste tillverkningsenheter för biologiska läkemedel. Astra Zenecas tillverkning utanför Södertälje är koncernens lanseringssite för nya läkemedel i form av tabletter och kapslar och är en av världens största. I Sverige finns dessutom en snabbhet när det gäller kontaktvägar och samarbeten och en konstruktiv dialog mellan företag och fack.

De senaste veckornas utveckling har dock med tydlighet visat att mer behöver göras. Vid vårt möte med bland andra näringsminister Annie Lööf och socialminister Göran Hägglund häromveckan lyfte vi fram förslaget att starta en gemensam arbetsgrupp för att ytterligare främja branschens förutsättningar.

Vi stödjer arbetet med att ta fram en nationell strategi för branschen med målet att Sverige ska bli en världsledande region för life science och vi vill vara en aktiv part i genomförandet av den.

Genom att samla alla krafter – såväl politiker som myndigheter, akademi, stiftelser, branschföreträdare, sjukvård och fack – kan vi gemensamt nå längre.

Genomförandet bör bland annat innebära att vi säkrar och stärker den kliniska forskningen i Sverige.

Det finns en mängd konkreta förslag från olika aktörer. Nu måste vi gå från ord till handling. Fokus måste även läggas på att förbättra möjligheterna att testa och utvärdera medicintekniska hjälpmedel.

Utvecklingen av läkemedel sker alltmer i mindre, forskningsinriktade företag. Därför är det också avgörande att de får bättre förutsättningar för att utvecklas och växa. För att underlätta kapitalförsörjning bör statens förslag på fond-i-fond inrikta sig på de allra tidigaste faserna, såsom företag i inkubatorsverksamhet och science parks. Fonden bör kunna investera över längre tidshorisonter för att kunna tillgodose life scienceinvesteringar med längre utvecklingstider. Även möjligheten till finansiering av patent och tillgång till licensrådgivning för mindre företag måste förbättras.

Fortsatta satsningar för att höja arbetskraftens kompetens är avgörande för att Sverige ska vara attraktivt att investera i. Det handlar om förbättringar i det formella utbildningsystemet, och av villkoren för utländska forskarsstuderande, såväl som om möjligheten till kontinuerlig kompetensutveckling i arbetslivet.

Låt oss nu ta vara på det engagemang som Pfizers bud på Astra Zeneca har gett upphov till. Tillsammans kan vi skapa goda förutsättningar för att stärka nya och befintliga life scienceföretags rötter i Sverige.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev