Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Säkerställ en god vårdstandard i kommande kriser”

De nedprioriteringar av mödrahälso- och förlossningsvården som skett under covid-19-pandemin är inte försvarbara, skriver debattörer från brukarorganisationen Birth Rights Sweden.

Publicerad: 26 maj 2021, 11:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Lisel Næslund, Gabriella Blomqvist och Eva Finch från Birth Rights Sweden.


Ämnen i artikeln:

FörlossningsvårdCovid-19

Från covid-19-pandemins start har vi, brukarorganisationen Birth Rights Sweden, samlat in vittnesmål från gravida, föräldrar och barnmorskor om att vänta barn, föda barn samt bistå under graviditet och födsel under pandemin. I dag publicerar vi rapporten Att föda barn under en pandemi – Vittnesmål.

Mödrahälso- och förlossningsvården har i många år varit kritiserad för nedmonteringar och besparingar som främst drabbar familjerna. 

Läs även: Hemförlossning blir möjligt i Region Stockholm 

Pandemin har på flera tydliga sätt blottlagt en vård utan marginaler där vi i sammanställningen av vittnesmålen i rapporten har kunnat identifiera otrygghet, ensamhet, sorg och brist på kommunikation. Vi har även sett maktmissbruk där legitimerad personal utan evidens förvägrat kvinnan möjligheten att föda på det sätt hon vill eller med de stödpersoner hon önskar.  

Att som gravid gå in i barnafödande med otrygghet och rädsla innebär en större risk för förlossningsskador – fysiska såväl som psykiska. Att under givna förutsättningar arbeta som barnmorska med en graviditets-, förlossnings- och eftervård som är svår att motivera och försvara är bidragande till en inre etisk stress. Tyvärr är det vad vården har erbjudit och erbjuder mer än ett år efter pandemins start: De som föder barn och bistår födande har betalat ett högt pris för samhällets prioriteringar och fortsätter så att göra i skrivande stund.

En barnmorska berättar hur skyddsutrustning och säkerhetsriktlinjer under pandemin inledningsvis varken prioriterades eller var adekvata:

”Vi är den enda yrkeskategori som behöver ge nära stöd under hela förlossningen med stor risk för att exponeras för kroppsvätskor. Till och med på iva byts man av efter fyra timmar.”

Riktlinjer och restriktioner har skiljt sig åt mellan regionerna och medföräldrar har fråntagits rätten att få närvara vid mödravårdsbesök, kontroller och på BB i flera regioner. I stället har familjer separerats direkt efter födseln med otrygghet och sorg till följd. 

En nybliven mamma berättar: ”Det är absurt att min partner inte fick vara med på BB men att tjugofem olika personer i personalen kunde få komma och gå in i mitt rum, både ur smittskyddssynpunkt och hur traumatiskt det är att behöva vara separerad från sin partner när man just har fött barn.” 

Våra slutsatser efter drygt 40 djupintervjuer är att de nedprioriteringar av mödrahälso- och förlossningsvården som skett under covid-19-pandemin inte är försvarbara och sannolikt bidrar till framtida negativa konsekvenser för brukarna. 

Med en prioritering av vården kring ett barns födsel hade de över 113 000 familjer som bildats under rådande pandemi fått en bättre start på familjelivet.

Vi uppmanar nu regeringen att ge lämplig aktör i uppdrag att ta fram gemensamma strategier för att säkerställa en god vårdstandard i kommande kriser. Vi uppmanar regionerna att säkerställa att de medel som nu avsätts för en förbättrad förlossningsvård investeras korrekt och med ett helhetsperspektiv för att styra utvecklingen mot en jämlik, sammanhållen och personcentrerad vårdkedja. 

Vi vill också se att införandet av vårdformer med hög grad av barnmorskekontinuitet och barnmorskenärvaro genom vårdkedjan prioriteras, såsom Caseload Midwifery, Birth Center Care och hemfödsel. Dessa efterfrågas av brukarna och skulle med stor sannolikhet minska antalet vårdkontakter samt avlasta den befintliga vårdapparaten.

Lisel Næslund, ordförande Birth Rights Sweden

Gabriella Blomqvist, ledamot och författare till rapporten

Eva Finch, ledamot och författare till rapporten

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FörlossningsvårdCovid-19

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev