Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Sakfrågan kvarstår: 72 av 73 gav fel råd

Publicerad: 14 december 2011, 13:03

Vår undersökning visar tydligt att BVC-sköterskor har kunskapsbrister gällande amning, skriver Cecilia Burman och Elisabeth Ubbe från tidningen Amningsnytt.


Amningsnytts granskning av BVC har rört upp känslor och skapat en debatt som tyvärr inte handlat om sakfrågan: att 72 av 73 BVC-sköterskor gav felaktiga råd om amning.

Debattartikeln av vårdutvecklarna Margaretha Magnusson och Gerd Almqvist Tangen (Dagens Medicin nr 42/11, länk finns i högerspalten) är osaklig och bemöter inte resultatet i granskningen.

Det första som ska klargöras­ är att Amningsnytt arbetar oberoende. Tidningen ges ut av Amningshjälpen men organisationen har ingen insyn i, eller inflytande över det redaktionella arbetet.

Orsaken till granskningen är många tips från mammor om felaktiga amningsråd och bristfälligt stöd på BVC. I granskningen ger vi ett antal exempel på sådana felaktiga råd, vilket artikelförfattarna bortser ifrån.

De skriver:  Läser man artikeln noggrant kan man konstatera att 52 av 73 rekommenderar hel­amning i sex månader, nio rekommenderar helamning mindre än sex månader och tolv ger inga rekommendationer alls.  Hade de verkligen läst noggrant hade de sett att över hälften av de 52, i strid med Livsmedelsverket, ger råd om smakportioner före sex månader. Vidare skriver de:  Kan det vara så att de två sista grupperna avsåg att de inte rekommenderar just den enskilda att hon ska helamma i sex månader?

Självklart utgår BVC-sköterskan från den enskilda mamman, men varför skulle det stå i motsättning till att informera om Livsmedelsverkets rekommendation? Att Livsmedelsverket ändrade råden delvis för att BVC-sköterskorna inte följer dem är också anmärkningsvärt, då vi talar om en legitimerad yrkesgrupp. Vår undersökning visar tydligt att BVC-sköterskor har kunskapsbrister gällande amning och att många utgår från eget tyckande i sin profession.

Att fler än BVC har bristande amningskunskap i vårdkedjan kring nyblivna familjer är inget skäl att låta bli att rätta till de brister som finns hos BVC. Och att kompetensen hos den yrkesgrupp som huvudsakligen ger amningsråd har betydelse för amningsfrekvensen är en uppenbar slutsats.

Ett så genomgående dåligt resultat borde föranleda en internrevision av BVC:s amningsrådgivning. Allt annat är ett svek mot föräldrarna som har rätt till kompetent rådgivning från BVC.

Cecilia Burman
Elisabeth Ubbe

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev