söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

"Salus Ansvars felräkning har kostat oss sparare 1 miljard"

Publicerad: 23 november 2006, 14:34

Juristprofessorn Erik Nerep och tidningen Affärsvärlden rekommenderar båda att spararna väcker grupptalan mot Salus Ansvar. Det skriver Erik Elmstedt, Stockholm, och pekar på att spararna i Salus Ansvar Liv blev lottlösa när det sakbolag som de var majoritetsägare i avvecklades.


Kanske är vi pensionssparare i  Salus Ansvar otacksamma när vi inte uppskattar att äntligen få det flytterbjudande vi krävt sedan snart fyra år. Även om det begränsas till SEB Trygg Liv. Och trots att  Salus Ansvars ledning och ägare sedan dess kört ekonomin från urusel till ohållbar och i teorin betalningsinställelse.

Kanske ska vi sitta stilla i den läckande farkosten och låta sparkapitalet fortsätta krympa under det år som det enligt  Salus Ansvars talesmän tar innan tydlig information om vad det innebär kommer att skickas ut till alla sparare.

Det korta inlägget i Dagens Medicin nr 42/05 från  Salus Ansvars vd Carl-Viggo Östlund innehåller dock tillräcklig information för att alla, utom Läkarförbundet, ska vänta med applåderna.

Efter att man som kund flyttat till SEB Trygg Liv kommer  Salus Ansvar även fortsättningsvis att stå för kundkontakten. För det betalas en marknadsmässig provisionsersättning precis som gjorts tidigare mellan  Salus Ansvar och Livförsäkringsaktiebolaget.

Så skriver den man som just meddelat att han misslyckats med att förränta -spararnas pengar och intygat att han heller inte fortsättningsvis kan ge spararna den utveckling av deras kapital som de har rätt att förvänta sig.

Den halsbrytande slutsatsen är att det är han som ska fortsätta att vara försäkringstagarnas rådgivare! Och dessutom till samma ersättning som tidigare. Det vill säga, en ersättning som han tidigare tillstått, (Dagens Medicin nr 48/03) är sex gånger det belopp som SEB debiterar.

Och på frågan om  Salus Ansvar gynnas av tvångsflytten av spararna skriver Carl-Viggo Östlund att jag kan även där bara upprepa vad jag tidigare sagt; nej.

Livförsäkringstagarna, genom styrelsen, äger själva rätt att som kollektiv handha sina angelägenheter. Det gäller bland annat drift och kapitalförvaltning. Hur stor är den ersättning som livbolaget -erhåller för att  Salus Ansvar nu får rätten till bland annat kundregister och kundkontakt? Vem har satt värdet på denna? Har någon ojävig part tillgodosett pensionsspararnas intresse och krävt marknadsmässig ersättning av  Salus Ansvars moderbolag?

Juristprofessorn Erik Nerep och tidningen Affärsvärlden rekommenderar båda att spararna väcker  grupptalan mot  Salus Ansvar. Beror det på att de genom tillförlitlig källa inom  Salus Ansvar AB erfarit att panikförsäljningen av aktieportföljen under september 2002 berodde på en gigantisk felräkning av livbolagets skulder och att misstaget torde ha resulterat i en reaförlust för försäkringstagarna på oerhörda 400-500 miljoner kronor? Och att livbolaget utan denna felräkning av skulderna tidigare skulle ha kunnat anpassa sig till en korrekt skuldsida med en betydligt mindre utförsäljning av aktier, eller ingen utförsäljning alls. Börsuppgången mellan 2002 och december 2004 var 50 procent och är hittills under 2005 cirka 22 procent. Sammantaget har styrelsens och ledningens felräkning kostat livförsäkringstagarna svindla(n)de 1 miljard kronor.

Kanske har Nerep och Affärsvärlden också genomskådat  Salus Ansvars påstådda motiv, se Dagens Medicin nr 46/02, till utförsäljningen som direkt lögnaktigt? Då sade ledningen att det är en väldigt skakig börs och vi måste säkra våra framtida pensionsåtaganden.

För att motivet var ett annat talar också att utförsäljningsordern lär ha kommit som en stor överraskning för kapitalförvaltaren Öhman.

Eller har Affärsvärlden spårat livbolagets 647 investerade miljoner i samband med  Salus köp av Ansvar? Särskilt anmärkningsvärt är att livbolaget kunde gå lottlöst ur det majoritetsägda sakbolaget medan  Salus Ansvar AB årligen höstar in mångmiljonbelopp i provisioner från Folksam. Eller är det Affärsvärldens -analys av avtalet med Öhman om kapitalförvaltningen som är skälet till rekommendationen att väcka  grupptalan?

Erik Elmstedt

Erik Elmstedt är docent/över-läkare, ortopediska kliniken vid Södersjukhuset.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev