onsdag29 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Dagens Medicin Debatt: ”Samordna insatser i Norden för att minska självmord bland unga”

Se över möjligheten till en utrednings- och behandlingsgaranti för unga med psykisk ohälsa i Norden, föreslår Socialdemokraterna i Nordiska rådet.

Publicerad: 14 mars 2023, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Eva Lindh, Truls Vasvik, Kim Berg, Sara Emil Baaring och Maria Durhuus.

Foto: Nathalie Besér, Stortinget, Kimmo Brandt, Marie Hald


Psykisk ohälsa bland unga har varit ett växande samhällsproblem under lång tid i hela Norden. I Sverige fördubblades antalet barn och unga som vårdades i slutenvård för en psykiatrisk diagnos under 2010-talet.

Siffror från det svenska läkemedelsregistret visar att antalet barn som har ett recept utskrivet på antidepressiva läkemedel fortsätter att öka i Sverige. Förra året rörde det sig om runt 37 000 barn. Det är 4 000 fler än året innan och även den högsta andelen någonsin av befolkningen under 18 år.

Läs mer: Regeringen tillsätter utredare om haverikommission vid suicid

I Finland har antalet ungdomar som vårdas på sjukhus för psykiska störningar, eller som befinner sig i psykiatrisk institutionsvård, ökat sedan år 2017. Det är framför allt diagnoser för depressioner och olika ångestsyndrom som bidrar till ökningen av den psykiska ohälsan.

Många unga står utanför samhället när de varken har studier eller arbete att gå till. I Danmark handlar det om 45 000 unga mellan 15 och 25 år. Det handlar bland annat om att skolan inte har kunnat ge det stöd som behövts och att barn- och ungdomspsykiatrin inte är tillräckligt tillgänglig.

I Norden har vi liknande sociala och ekonomiska förutsättningar och en gemensam finansierad välfärd. Vi borde kunna göra fler saker tillsammans för att lösa gemensamma problem.

Nyligen släppte Nordens välfärdscenter en rapport om hur covid-19 påverkade den sociala isoleringen och den upplevda ensamheten i Norden. Den slår fast att unga vuxna kände sig mer socialt isolerade än medelålders och äldre vuxna. Det är ett exempel på att ungas välmående inte i tillräcklig grad vägdes in när samhällen stängdes ner.

Inför Nordiska rådets temasession på Island 14 och 15 mars lägger vi Socialdemokrater fram ett medlemsförslag som föreslår en rad åtgärder för att öka kunskapen och insatserna för att motverka psykisk ohälsa bland unga. Vi föreslår:

* att erfarenheterna av hur covid-19 har påverkat ungas psykiska ohälsa följs upp

* att Norden samordnar insatser för att minska antalet självmord bland unga och inför en nolltolerans mot suicid

* att möjligheten till en utrednings- och behandlingsgaranti för unga med psykisk ohälsa i Norden ses över.

Samhället bör alltid prioritera barn och ungdomar som behöver stöd och hjälp. Vi har ett gemensamt ansvar för att alla barn får en bra uppväxt och möjligheter att utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Vi behöver mer kunskap om ungas psykiska hälsa. Den kunskap som finns i våra länder behöver samlas för att vi ska kunna dela kunskap, lära av varandra och diskutera vad vi kan göra för att förbättra insatserna för barns och ungdomars psykiska hälsa. Skillnaderna i hälsa ökar och vi behöver lägga kraft på att få ett mer jämlikt samhälle och att utjämna hälsoklyftorna i samhället. Vi kommer att prioritera de här frågorna i det nordiska arbetet. Våra barn och unga är det bästa och viktigaste vi har!

Eva Lindh, Socialdemokraterna, Sverige

Truls Vasvik, Arbeiderpartiet, Norge

Kim Berg, Socialdemokraterna, Finland

Sara Emil Baaring, Socialdemokraterna, Danmark

Maria Durhuus, Socialdemokraterna, Danmark

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dagens Medicin Debatt

debatt@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev