lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Samordning sparar pengar åt regionerna”

Publicerad: 5 februari 2020, 12:40

Samtliga utredningar har kommit till samma slutsats – det behövs ett nationellt sammanhållet ambulansflyg, skriver företrädare för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg i en replik.


Ska regionerna sköta ambulansverksamhet? Ja, frågan har ställts upprepade gånger avseende den del av ambulansverksamheten som sker i luften. Att kunna transportera patienter längre vägar, på ett snabbt och säkert sätt, har varit en del av svensk sjukvård sedan 1970-talet.

Från början skedde det med hjälp av reguljärflyget, men sedan 1980-talet sker transporterna i mindre flygplan med specialutrustning för ändamålet. Det skulle komma att dröja ända till 1998 innan det blev möjligt att transportera riktigt svårt sjuka patienter på intensivvårdsbårar och då skedde detta enbart i Norrland. Sedan dess har utvecklingen gått framåt med stormsteg, liksom kraven på patient- och flygsäkerhet. Förutom intensivvårdsbårar behöver dagens ambulansflygplan också kunna ta med avancerad ECMO-utrustning och kuvöser.

Likaså har utvecklingen mot en ökad specialisering inom vården accelererat och därmed kraven på fler transporter för att snabbt och säkert få patienten till ”rätt” sjukhus. Vad som däremot inte accelererade under perioden 1970 till 2015 var samarbetet, samordningen och den geografiska jämlikheten i vården.

Ett femtiotal nationella utredningar har gjorts på temat, den senaste i raden är Vård på vingar, som gjordes 2012.  Samtliga utredningar har kommit till samma slutsats – det behövs ett nationellt sammanhållet ambulansflyg.

I "Vård på vingar" slås fast att:

■ Avsaknaden av ett nationellt ramavtal innebär onödigt höga kostnader för regionerna.
■ Regionerna kan inte ställa krav på patient- och flygsäkerhet.
■ Avsaknaden av en nationell planeringsfunktion för luftburna sekundärtransporter innebär att regionernas transportlogistik inte blir optimal.

Enigheten kring rapportens slutsatser var i det närmaste total, men inga åtgärder vidtogs för att komma närmare den nationella samordning som krävdes och som finns i våra nordiska grannländer.

Regionerna beslutade då att ta saken i egna händer och 2016 bildades Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. Kommunalförbundet fick ägarnas uppdrag att lösa det som staten inte klarat, trots flera gedigna och samstämmiga utredningar.

Efter att kommunalförbundet bildats gjordes en noggrann övervägning av huruvida förbundet skulle äga flygplan eller hyra in dem. Då 17 av 21 regioner saknar sammanställda uppgifter på hur många timmars flygambulanstjänst man köper in årligen och endast fyra av 21 regioner har regelrätta avtal med någon leverantör, gjordes ett gediget arbete med att samla in grunddata. I hela södra Sverige saknas avtal.

De flesta flygtransporter köps på spotmarknaden, vilket innebär en stor prisvariation och svårigheter att förutse kostnader. Det finns heller ingen garanti att flyg finns tillgängligt precis när behovet uppstår. När vi frågade regionerna uppgav de dessutom att de fått betala olika timpris. Flygtimmeskostnaderna varierade så mycket som mellan 28 000 kronor och drygt 40 000 kronor. Denna utredning som genomfördes 2016 visade på att vinsten med ett nationellt ambulansflyg, gemensamt ägt av Sveriges regioner, skull innebära en besparing om cirka 20 miljoner kronor per år. Detta genom att effektivisera resursutnyttjandet med 10–20 procent genom samordning.

Utan samordning blir positioneringsflygningarna (tomma flygningar) fler, vilket förutom de rent ekonomiska konsekvenserna även innebär en onödigt stor miljöpåverkan. En miljöpåverkan som vi år 2020 inte har någon ursäkt att bortse ifrån.

Det visade sig också att förbundet bör äga infrastrukturen för att ha rådighet över den, det vill säga flygplanen och de tillstånd som krävs för att flyga med dem. Detta utifrån samma bevekelsegrund som regionerna äger sina operationssalar och behandlingsrum samt har ansvaret för att vårdpersonalen är legitimerad och adekvat utbildad.

Detta är bakgrunden till det uppdrag Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg har fått av Sveriges samtliga regioner. Det är regionerna som äger kommunalförbundet och som har gett såväl uppdrag som ramar och finansiering. Genom att samordna samtliga sjukvårdsregioners behov av ambulansflyg bryter Svenskt Ambulansflyg ny mark eftersom det är första gången i svensk historia som samtliga regioner går ihop på detta sätt.

Genom denna samordning sparar vi pengar åt regionerna, säkerställer en geografisk jämlikhet för patienterna och möjliggör en patient- och flygsäker transport även för de patienter som behöver utrymmeskrävande ECMO-utrustning, kuvös eller intensivvård under resan. Och vi minskar ambulansflygets miljöpåverkan genom ett samlat resursutnyttjande, när uppdragen är optimalt koordinerade.

ANNIKA TÄNNSTRÖM, BÖRJE WENNBERG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev