Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Sämre för barn och ung­domar om allergikonsulter sparas in

Publicerad: 17 februari 2009, 13:29

Allergikonsulenternas arbete innebär en klar nytta på både individ- och samhällsnivå, skriver Birgitta Lagercrantz, Inger Kull och Ingalill Bjöörn.

Ämnen i artikeln:

Matallergi

För att minska riskerna för individer med allergisjukdom och minska kostnaderna för sam­hället fungerar allergikonsulenten som en länk mellan individ och samhälle. Nu hotas allt fler av dessa tjänster av neddragningar, vilket kommer att medföra konsekvenser för personer med svår allergisjukdom.

Vi vill belysa nyttan av allergi­konsulenternas arbete på både individ- och samhällsnivå i olika sammanhang.

» Bra förskole-/och skolmiljö. Skolan är barnens arbetsmiljö. Det är därför viktigt att miljön är bra, även för barn/ungdomar med allergisjukdom. Problem i skolmiljön kan vara undermålig städning och ventilation. Detta kan leda till att barnen/ung­domarna behöver öka sin medicinering alternativt inte kan vistas i lokalerna utan att bli sjuka. Allergikonsulenten är ett stöd för dessa familjer och förmedlar kunskap till personal om de miljö­faktorer i förskolan/skolan som kan påverka allergiska elevers hälsotillstånd.

» Information och utbildning vid svår födoämnesallergi. Barn med svår födoämnesallergi riskerar att få en allergisk chock om de serveras fel mat. Det kan leda till att föräldrarna inte vågar lämna barnet och/eller att personalen känner stor osäkerhet och oro för att ta emot barnet. Vissa barn vågar inte äta skolmaten och avstår då helt från den. I sådana fall är informationsinsatser för att öka kunskapen mycket viktig. Det medför att föräldrar, barn och personal får en större trygghet och säkerhet.

» Folkhälsoarbete. Sveriges regering har deklarerat vikten av att det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet skall vara att skapa samma förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det sker genom arbete inom samtliga sektorer som påverkar folkhälsans utveckling. Allergikonsulenten har just denna funktion och bedriver ett aktivt sam­arbete med kommun och landsting för att få till stånd lokala allergipolicyprogram.

Vid förfrågning till rektorer, skolsköterskor, miljöinspektörer, föräldrar till barn med astma och allergi är alla helt överens om att allergikonsulenten genom sin gedigna kunskap om allergi­frågor tryggar verksamheten för barn med astma och allergi. Allergi är ett folkhälsoproblem och allergikonsulenten bidrar genom utbildningsinsatser till att öka kunskaperna i sam­hället. Vem ska driva dessa frågor om inte allergikonsulenten finns kvar?

Sammanfattningsvis anser vi att allergikonsulenternas arbete innebär en klar nytta på både individ- och samhällsnivå.

Allergikonsulenttjänsterna måste finnas kvar och i stället för att dras ned - utökas till en tjänst per landsting.

Birgitta Lagercrantz
Inger Kull
Ingalill Bjöörn

Birgitta Lagercrantz
är allergi­konsulent och sjuksköterska vid barn- och ungdomskliniken i Växjö.

Inger Kull
är ordförande för Astma- och allergisjuksköterskeföreningen.

Ingalill Bjöörn
är ordförande för Astma- och allergi­förbundet.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev