Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Särskilt sjukhus i Stockholm vore rätt för alla parter

Publicerad: 25 april 2012, 10:55

Det är hög tid att bygga ett ”center of excellence” för diabetesvård i Stockholm.


Företrädare för personer med diabetes, diabetes­vården, forskande läkemedelsbolag, medicin­teknik­före­tag och andra intressenter är eniga:Bygg ett diabetessjukhus!

Det är hög tid att bygga ett ”center of excellence”, som kan fungera som ett nav både för landstingets diabetesvård, för utbildning och för forskning.

Det finns flera anledningar till vår uppmaning:

I planeringen av Nya Karolinska i Solna har diabetesvården anmärkningsvärt nog ingen plats, trots att det på varje enhet kommer att finnas många patienter med diabetes. Högt blodsocker orsakar till exempel postoperativa komplikationer.

I Stockholm kostar diabetesvården 11 000 kronor mer per patient jämfört med i övriga landsting, men ändå har vi sämre resultat än stora delar av övriga Sverige, bland annat ökande HbA1c och BMI-värden. Mönstret måste brytas, annars kommer vi att se fler allvarliga komplikationer som kräver en allt större del av sjukvårdsbudgeten. Det krävs en mer individuell behandling som utgår från individens egna behov och där patienten är en jämbördig part. Strukturera i stället vården efter diagnosområden. Det skulle ge fler synergieffekter där vi kan följa flödet runt en patient med samarbete mellan olika vårdenheter och därmed få en mer sammanhållen vård för patienten.
Vi ser framför oss en struktur där ett diabetessjukhus blir samlingspunkt och kunskapscentrum med specialistvård, forskning och undervisning. Det bildar kärnan i ett nav med vårdcentralerna kopplade till sig, där några är mer avancerade diagnosspecialistcenter och andra är vanliga vårdcentraler.

Diabetes är inte en utan många olika sjukdomar. Ju mer vi vet om dess olika former desto starkare blir behovet av att anpassa vården efter individens förutsättningar och behov. Detta är något som politikerna talar om i dag men tyvärr går systemet tvärt emot detta. En individualiserad vård ställer stora krav på en ny syn kring hur samhället ska ge hälsa till sina medborgare. Då krävs också att man anammar ett ändrat arbetssätt med ett annat styrsystem och ett annorlunda sätt att hantera ersättningsfrågan inom hälso- och sjukvården. Delaktighet på lika villkor för personer med diabetes är ett måste. Att patienten lär sig värdera och bedöma olika situationer i sin vardag – och på så sätt kan anpassa sin behandling därefter – är ett sätt att öka livskvaliteten och minska konsekvenserna av diabetes. Alla skulle vinna på detta.

Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska institutet har en internationellt högt rankad diabetesforskning som utan patientunderlag kommer att tappa konkurrenskraft och därmed excellens. Ett diabetessjukhus kan samla all kompetens som behövs för utveckling av patientens bästa och stimulera till forskning och utveckling. Sverige ligger långt fram när det gäller en forskande läkemedels- och medicinteknikindustri, där är vi inte bara konsumenter utan även producenter. På ett diabetessjukhus bör man bedriva patientnära forskning där man överför kunskap från grundforskning till patienten för att förbättra diagnostik och behandling och resultat. Det går att utveckla nya pedagogiska program där brukarna blir involverade i ett tidigare stadium och där man kan använda modern IT i inlärningen. Genom att bedriva forskning kring livsstilsförändring, ett i dag starkt eftersatt område med bristande evidens, kan Stockholm fortsatt ha en framträdande roll med forskning i världsklass. Den här typen av forskning är av stort intresse över hela världen. I framtiden kan detta stimulera utvecklingen av nya behandlingsprinciper, läkemedel och medicinteknik i samarbete med industrin.

Vi begär att Stockholms läns landsting skyndsamt tillsätter en utredning i syfte att skapa ett diabetessjukhus.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev