onsdag7 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Satsa på den småskaliga hälso- och sjukvården”

Hota inte med nedläggningar, utan öppna för expansion och tillåt nya etableringar. Det föreslår Carina Olson, Praktikertjänst och Thomas Anderson, Svenska privatläkarföreningen.

Publicerad: 21 oktober 2021, 03:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Carina Olson, vd och koncernchef, Praktikertjänst. Thomas Anderson, ordförande Svenska privatläkarföreningen.


Ämnen i artikeln:

PraktikertjänstPrivat sjukvård

”Nationella taxan behöver ändras nu.” Det skrev företrädare för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, Sveriges läkarförbund och Fysioterapeuterna i Dagens Medicin nr 42/21. Vi delar den bedömningen, och en rad olika ödesfrågor inom hälso- och sjukvården riskerar att i hög utsträckning påverka såväl tillgängligheten som kontinuiteten. Men låt oss ta det från början.

Den svenska hälso- och sjukvården bygger från början på mindre privat drivna läkarmottagningar, mottagningar där sjuksköterskor och läkare ofta kände sina patienter väl. Det ledde till goda och nära relationer och resultatet var en bättre vård. Så är det i dag också – en nära patientrelation med god kontinuitet borgar för hög patientsäkerhet och bra medicinska resultat. Men den nära vården kan vara utrotningshotad. I alla fall som vi känner den.

Läs mer: ”Nationella taxan behöver ändras nu”  

Under de senaste 10 till 15 åren har landets 21 regioner i många fall lagt ner rätt mycket arbete och energi på att försöka fasa ut de fristående privatläkarmottagningar som arbetar enligt lagen om läkarvårdsersättning, även kallad LOL, samt de fysioterapeuter som arbetar enligt lagen om fysioterapi, LOF.

Under årens lopp har det genomförts ett antal utredningar som alla landat i ungefär samma slutsats – alla problem i sjukvården löser sig om de fria privata läkarna och fysioterapeuterna fasas ut. Den senaste utredningen i raden är God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, där utredaren Anna Nergårdh landade i ungefär samma slutsatser som sina föregångare.

I utredningen framkommer att det inte kommer att innebära några större konsekvenser för de patienter som berövas sin fasta vårdkontakt. 

Vidare framgår att väntetiderna inte skulle bli längre och att patienterna inte skulle få svårare att få en medicinsk behandling eller ett kirurgiskt ingrepp. Patienterna skulle helt enkelt få plats i den övriga regionala vården.

Det ställer vi oss ytterst tveksamma till. Att i ett redan trängt läge – som dessutom ytterligare förvärrats av coronapandemin – hävda att hälso- och sjukvården klarar sig utan fria privatläkare och fysioterapeuter är orimligt. Ta bara de dagliga exemplen på kraftigt förlängda väntetider med ett stort antal patienter som väntar på operationer och mottagningsbesök. Regionerna har dessutom upprepade gånger förklarat att de inte klarar av att beta av vårdköerna på egen hand, utan tvingas ta hjälp av andra aktörer, exempelvis då fria privatläkare och fysioterapeuter.

De fria privatläkarna summerar till runt 700 och svarar tillsammans för cirka 1,4 miljoner mottagningsbesök och operationer varje år, vilket motsvarar omkring 5,6 procent av det totala antalet mottagningsbesök och operationer. De fria fysioterapeuterna – omkring 1 400 – står för mellan 50 och 60 procent av det totala utbudet i fysioterapi.

Att i rådande läge då gå vidare med förslagen i utredningen God och nära vård och fasa ut de fria läkarna och fysioterapeuterna är som att en förbundskapten i fotboll inför en viktig landskamp skulle avisera att det räcker med åtta spelare i stället för elva. Om kaptenen dessutom hävdade att det inte skulle innebära några negativa konsekvenser för resultatet, så skulle vederbörande sannolikt snabbt avlägsnas från sitt uppdrag.

Att gå vidare med förslagen i God och nära vård vore djupt olämpligt och vi föreslår i stället följande:

1. En betydande utmaning i hälso- och sjukvården är resursbristen, både finansiell och personell. Regionerna behöver därför investera i de enskilda utövarna så att de kan behandla och operera fler patienter samt ha fler mottagningsbesök. Det kräver varken uppstart eller upphandlingsförfarande.

2. Motarbeta inte den nationella småskaliga hälso- och sjukvården. Hota inte med nedläggningar, utan öppna för expansion och tillåt nya etableringar inom både läkarvård och fysioterapi.

En hälso- och sjukvård med både små och stora vårdmottagningar gynnar både patienterna och regionerna som huvudmän. Tillsammans står vi inför ett mödosamt, och sannolikt långvarigt, arbete med att minska vårdköerna. Låt oss arbeta tillsammans mot det gemensamma målet.

Carina Olson, vd och koncernchef, Praktikertjänst.

Thomas Anderson, medicine doktor och specialist i ortopedi, Kaernan Ortopeden, Praktikertjänst, samt ordförande Svenska privatläkarföreningen.

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev