Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Satsningarna på kommunal hälso- och sjukvård räcker inte”

De ekonomiska satsningar på kommunal hälso- och sjukvård och omsorg som nu görs är viktiga, men räcker inte till, skriver Ida Kåhlin och Veronica Magnusson.

Publicerad: 4 november 2020, 06:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision. Ida Kåhlin, förbundsordförande i Sveriges Arbetsterapeuter.

Montage: Anders G Warne (Ida Kåhlin), Gustav Gräll (Veronica Magnusson)


Ämnen i artikeln:

CoronakrisenSveriges arbetsterapeuter

Medarbetare och chefer i kommunal hälso- och sjukvård och omsorg har ansträngt sig till det yttersta under coronapandemin. Visions och Sveriges Arbetsterapeuters medlemmar har kämpat för att fortsätta erbjuda insatser med bibehållen kvalitet till äldre och personer med funktionsnedsättning. Detta trots brist på skyddsutrustning, tydliga riktlinjer och resurser för att klara allt från bemanning till att vårda svårt sjuka. Nu behövs ett långsiktigt och uthålligt arbete för att bygga en kommunal hälso- och sjukvård och omsorg som främjar ett hållbart arbetsliv genom bättre samordning och med ett större fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser är i dag omfattande. I hela landet, förutom i Stockholm, finns hemsjukvården i kommunal regi. År 2001 fick cirka 18 000 personer sjukvård i sitt hem, vilket hade ökat till 340 000 personer år 2018. Tyvärr har fördelningen av resurser inte haft samma utveckling, varken ekonomiskt eller kompetensmässigt. De riktade ekonomiska satsningar till kommunal hälso- och sjukvård och omsorg som nu görs är viktiga, men de räcker inte till. 

För att insatserna ska lyckas behöver både medarbetare och chefer en hållbar arbetsmiljö – goda arbetsvillkor är helt centrala. Alla som arbetar med äldre och personer med funktionsnedsättning behöver anställningstrygghet och god arbetsmiljö. Det hänger nära samman med god kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvård och omsorg.

Det behövs också en förbättrad samordning mellan huvudmännen. Utredningen God och nära vårds förslag att kommuner och regioner ska samverka och formulera en gemensam plan för hälso- och sjukvården är välkommet. Visions och Sveriges Arbetsterapeuters erfarenhet är att samverkan i dag inte är tillräcklig. Det är viktigt att tydliggöra båda huvudmännens del i denna samverkan. För att kunna ge rätt insats vid rätt tillfälle måste stuprörstänkandet brytas − annars hamnar patienter i kläm eller tvingas vänta på stöd. 

En förstärkt kommunal hälso- och sjukvård och omsorg kräver även att de hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatserna ges större utrymme. Ett sätt att främja detta är att erbjuda vardagsrehabilitering i hemmet där personalen arbetar i team tillsammans med personen – med målet att stärka, eller bevara, förmågan att utföra de aktiviteter som hen själv vill och behöver göra. Detta är ett arbetssätt som i forskning visats leda både till ökad upplevelse av integritet, självkänsla och livskvalitet hos den enskilde och till förbättrad arbetsmiljö för personalen.

För att förstärka hälso- och sjukvården och omsorgen i kommunerna föreslår Vision och Sveriges Arbetsterapeuter:

1. Förhandla fram en långsiktig och övergripande överenskommelse för omställningen till en god och nära vård som möjliggör både ett hållbart arbetsliv och en jämlik kommunal hälso- och sjukvård och omsorg.

2. Satsa på arbetet med förebyggande hälsoinsatser och vardagsrehabilitering så att multisjuka, äldre och personer med funktionsnedsättning kan stärka eller bevara sin förmåga att vara självständiga och klara sin vardag.

3. Ställ krav på att det ska finnas tillgång till en medicinskt ansvarig för rehabilitering, mar, i kommunerna som kan säkra god kvalitet i de hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatserna.

Det är viktigt att bristerna i dagens kommunala hälso- och sjukvård och omsorg synliggörs, men ännu viktigare att fokusera på lösningar. Våra medlemmar kan bidra i arbetet med att ställa om dagens vård och omsorg så att människan står i centrum – inte strukturen och systemen.

Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision

Ida Kåhlin, förbundsordförande i Sveriges Arbetsterapeuter

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev