lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Satsningen på samhällsviktiga professioner behöver vidgas”

Publicerad: 11 oktober 2017, 05:00

Ida Kåhlin, förbunds­ordförande, Sveriges arbetsterapeuter, Cecilia Winberg, t f förbundsordförande, Fysio­terapeuterna, Birgitta Wästberg, chefs­arbets­terapeut, Skånes universitetssjukvård. Foto: Jonas Eriksson, Fysioterapeuterna, Christian Örnberg/Bildbyrån

Framtiden kommer kräva satsningar på såväl hälsofrämjande och preventivt arbete som rehabilitering, skriver 15 debattörer.

Ämnen i artikeln:

FysioterapeuternaKarolinska universitetssjukhusetSahlgrenska universitetssjukhusetAkademiska sjukhusetRegion ÖstergötlandCentralsjukhuset i KarlstadLandstinget i VärmlandRegion Örebro LänUniversitetssjukhuset ÖrebroSkellefteå lasarettHelsingborgs lasarettLasarettet TrelleborgSjukhuset i ArvikaSveriges arbetsterapeuter

Den nyligen presenterade höstbudgeten innefattar en rekordstor satsning på hälso- och sjukvården med fokus på vårdens personal, en ökad tillgänglighet och samordning. Utöver det kommer det ske en utbyggnad av vad som beskrivs som ”samhällsviktiga utbildningar”. I denna satsning ingår bland annat utbildningarna till sjuksköterska, barnmorska och specialist­sjuk­sköterska samt en utbyggnad av läkarutbildningen med motsvarande 440 utbildningsplatser.

Detta är naturligtvis välkomna och viktiga satsningar. Men om regeringen menar allvar med att vården som erbjuds ska vara effektiv, jämlik, behovsanpassad och av god kvalitet behöver tillgången till alla vårdens professioner säkras. Det behövs fler riktade satsningar.

Vi kommer inte kunna möta de utmaningar som vi står inför om vi inte tänker nytt

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter är i hög utsträckning samhällsviktiga professioner som varje dag bidrar till en behovsanpassad och effektiv vård. Vi har vetenskapligt underbyggd kompetens i rehabilitering och arbetar för att människor trots sjukdom och funktionsnedsättning ska kunna möta livets utmaningar. I kompetensområdet ingår proaktivt arbete för att stötta människor att stärka sin hälsa. Våra professioner bidrar i stor utsträckning till att effektivisera vårdkedjan. En god rehabilitering bidrar inte enbart till minskat lidande för enskilda individer, det kan även ge stora samhällsekonomiska vinster genom att bidra till ett bättre vårdflöde och minska behovet av vård och omsorg i hemmet samt till att stödja återgång till arbete hos de som är i arbets­för ålder.

Hälso- och sjukvården står inför utmaningar som kommer att öka behovet av arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom sjukhusvård, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Dessutom tillkommer nya arenor för våra professioner, som elevhälsa, utökad primärvård samt inom folkhälsoarbetet.

Efterfrågan på legitimerade arbetsterapeuter och fysioterapeuter är betydligt större än tillgången. Antalet utbildningsplatser bör utökas. Vi anser att riktade statliga medel måste tillföras lärosätena, eftersom rådande förutsättningar inte medger någon ökning inom ramen för nuvarande budgetar. Det är snarare så att den successiva urholkningen av anslagen till utbildning på grundnivå inneburit att antalet utbildningsplatser minskat. Vid Umeå universitet har antalet studieplatser vid arbetsterapeututbildningen dragits ner, och i Luleå har platserna vid fysioterapeututbildningen minskats.

Framtiden kommer kräva satsningar på såväl hälsofrämjande och preventivt arbete som rehabilitering. Detta kräver i sin tur en ökning av tillgång på personal med hög kompetens för att bidra till effektivisering och utveckling av hälso- och sjuk­vården. Det är dags att regeringen visar på handlingskraft. Vi kommer inte kunna möta de utmaningar som vi står inför om vi inte tänker nytt. Att öka antalet grundutbildningsplatser för arbetsterapeuter och fysio­tera­peuter är en god investering för sam­hället, vilket gynnar såväl den enskilda individen och närstående som hälso- och sjukvården och samhälls­ekonomin i stort.

Ida Kåhlin, förbunds­ordförande, Sveriges arbetsterapeuter.
Cecilia Winberg, t f förbundsordförande, Fysio­terapeuterna.
Birgitta Wästberg, chefs­arbets­terapeut, Skånes universitetssjukvård.
Susanna Stenevi Lundgren, chefsfysioterapeut, Skånes universitetssjukvård.
Agneta Julinder, funktionsområdeschef, FO Arbets­terapi och fysioterapi, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm.
Åsa Sand, verksamhetschef, Arbetsterapi och fysio­terapi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.
Marianne Christensen, verksamhetschef, VO Para­medicin, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala.
Pernilla Järnvall Hint, verksamhetschef, Rörelse och hälsa, Region Östergötland.
Eva Möllberg, verksamhetschef, rehabiliterings­enheten, Centralsjukhuset i Karlstad och Arvika sjukhus, Landstinget i Värmland.
Anette Forsberg, verksamhetschef, Fysioterapiavdelningen, Universitetssjukhuset Örebro, Region Örebro län.
Catrine Nygren, verksamhetschef, Rehabcentrum, Skellefteå lasarett.
Mehran Redjamand, verksamhetschef, VO Rehabilitering, Skånevård Kryh.
Ann Danielsson, enhetschef, Sjukgymnastik- och arbetsterapimottagningen, Helsingborgs lasarett, Skånevård Sund.
Catrin Persson, enhetschef, Sjukgymnastik- och arbetsterapimottagningen, Helsingborgs lasarett, Skånevård Sund.
Loy Lam, enhetschef, Rehabilitering och stödenheten, Lasarettet Trelleborg, Skånevård Sund.

IDA KÅHLIN, CECILIA WINBERG, BIRGITTA WÄSTBERG, SUSANNA STENEVI LUNDGREN, AGNETA JULINDER, ÅSA SAND, MARIANNE CHRISTENSEN, PERNILLA JÄRNVALL HINT, EVA MÖLLBERG, ANETTE FORSBERG, CATRINE NYGREN, MEHRAN REDJAMAND, ANN DANIELSSON, CATRIN PERSSON OCH LOY LAM.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev