Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Sätt frågan om cancerrehabilitering på agendan”

Publicerad: 3 juli 2019, 05:01

Thomas Schneider, utvecklingschef på Bräcke diakoni. Eva Hansen, generalsekreterare för Cancerrehabfonden.

Under Almedalsveckan tar vi första steget i att göra svensk cancerrehabilitering till något självklart, skriver Thomas Schneider och Eva Hansen.


Dagens cancerrehabilitering är varken jämlik, tillräcklig eller individanpassad. Vi, Bräcke diakoni och Cancerrehabfonden, vill att Sveriges politiker tar ett helhetsansvar kring frågan om rehabilitering av cancerdrabbade. Den nationella cancerstrategin måste uppdateras och rehabiliteringsfrågan komma högre i prioriteringslistan.

Varje år får ungefär 60 000 personer en cancerdiagnos i Sverige, en siffra som spås öka till 100 000 personer år 2040. Samtidigt överlever allt fler sin sjukdom.

Men en cancerbehandling är tuff och lämnar ofta spår hos både drabbade och närstående. Det kan vara svårt att återgå till livet så som det var innan diagnos och behandling. Många drabbas av bieffekter av behandlingen, fysiska och psykiska så väl som sociala och existentiella. Något som inte sällan leder till sjukskrivning och nedsatt arbetsförmåga.

Kostnaden för samhället är enorm. År 2040 beräknas notan för cancerrelaterade kostnader landa på över 68 miljarder kronor. En stor del består av produktionsbortfall på grund av sjukskrivning eller för tidig död. Om en anställd som efter sin cancerbehandling genom rehabilitering har möjlighet att komma tillbaka till arbetet tidigare, eller undvika en sjukskrivning helt, finns det stora samhälls- och företagsekonomiska vinningar att hämta. Kort sagt: kan vi få canceröverlevare att komma tillbaka till livet snabbare, minskar det individuella lidandet såväl som den totala kostnaden för hela samhället.

Redan 2011 konstaterade Rehabiliteringsrådet behovet av ökade resurser till cancerrehab-området. I det Nationella vårdprogrammet står att alla cancerdrabbade patienter bör erbjudas rehabilitering under hela vårdprocessen. Bör, inte ska. Och enbart under pågående behandling. Inte efter.

I dag erbjuds endast en femtedel av patienterna rehabilitering. Och siffran skiljer sig beroende på var i landet du bor. Tillhör du dessutom en lägre socioekonomisk grupp är dina chanser till cancerrehabilitering tyvärr ännu mindre. Ytterligare en aspekt i ojämlikheten är att rehabiliteringen inte individanpassas. Kanske är fysisk träning bäst för Emma, men samtalsterapi tillsammans med en närstående helt avgörande för Anders. Ändå erbjuds båda två sannolikt en generisk rehabiliteringsplan med liknande aktiviteter. Definitionen av vad som är cancerrehabilitering måste vidgas och involvera fler aktörer som till exempel primärvårdsrehab och egenvård.

Problemen är många och komplexa. Lösningen är knappast enkel men inte omöjlig. Bräcke diakoni och Cancerrehabfonden tar nu gemensamma krafttag för att lyfta frågan. Vi kommer att jobba för:

* Mer fokus på frågan. Sveriges politiker måste ta ett helhetsansvar för rehabilitering av cancerdrabbade. Den nationella cancerstrategin måste uppdateras så att rehabiliteringsfrågan prioriteras högre.

* Mer forskning. I dag finns endast ett fåtal studier som visar effekterna av cancerrehabilitering. Vi behöver mer kunskap för att kunna utveckla och individanpassa insatserna.

* En jämlik rehabilitering. I dag erbjuds bara 20 procent som canceröverlevare rehabilitering efter behandling. Den siffran måste vara 100 procent och inkludera familj och närstående.

* Individanpassade insatser. Omdefiniera cancerrehabilitering och involvera fler aktörer och insatser. Gör tydliga behovsanalyser och enskilda målsättningar och uppföljningar – för varje enskild patient.

Under Almedalsveckan tar vi första steget i att göra svensk cancerrehabilitering till något självklart. Hela livet. För alla som behöver den.

THOMAS SCHNEIDER, EVA HANSEN

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev