lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”SBU-rapporten gäller insatser till familjer”

Publicerad: 21 maj 2018, 05:00

Lina Leander, projektledare, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och Pia Johansson, hälsoekonom, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Vi påstår inte att traumafokuserad ­kognitiv beteende­terapi, TF-KBT, är för dyrt, skriver SBU i en replik.

Ämnen i artikeln:

SBUBarnpsykiatri

SBU har valt att i rapporten Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och försummelse begränsa sig till insatser som riktar sig till familjer där barn utsätts för våld och försummelse. Det betyder att insatser till barn som utsatts för andra trauman inte omfattas av denna rapport. Vi är tacksamma för att Jannes Grudin lyfter frågan i Dagens Medicin nr 18/18 och att vi därmed har fått tillfälle att ytterligare klargöra vad rapporten faktiskt gäller.

I dagsläget finns det inte tillräckligt mycket forskning på traumafokuserad ­kognitiv beteende­terapi, TF-KBT, för den aktuella mål­gruppen för att man ska våga uttala sig om insatsen har effekt eller inte. Detta behöver inte betyda att TF-KBT saknar vetenskapligt stöd för andra målgrupper eller andra indikationer, till exempel trauma. Som Jannes Grudin påpekar skriver vi också just detta i rapporten: ”Om indikationen är trauma och barnet är i skolåldern har till exempel TF-KBT visat på goda effekter på barns posttraumatiska symtom”.

SBU har beräknat kostnaden för att genomföra några insatser inom området, men vi påstår inte att TF-KBT skulle vara för dyrt. En kostsam insats kan innebära en bra resursanvändning – om den kan visa på goda effekter.

En kostsam insats kan innebära en bra resursanvändning – om den kan visa på goda effekter

Anledningen till att både socialtjänst och Bup adresseras i SBU:s rapport är att öppenvårdsinsatser till familjer där barn utsätts för våld och försummelse ges via dessa två verksamheter i Sverige.

Avgränsningarna i SBU-rapporten beskrivs tydligt såväl i kapitlet om metod (s 23) som i diskussionskapitlet (s 107). Där gör vi också klart att många insatser, för vilka vi inte har funnit tillräckligt stöd för att bedöma effekterna, faktiskt kan gälla en annan målgrupp. Det kan exempelvis handla om insatser till familjer där våld inte har identifierats eller där barn utsatts för andra typer av trauman.

Vidare diskuterar SBU genomgående de många faktorer som man behöver ta hänsyn till vid val av insats, och vi fram­håller att ett barn eller en familj kan ha behov av flera insatser. Vi skriver även att man kan behöva bredda indikationen och nämner just TF-KBT som ett alternativ vid trauma.

Relaterat material

”Rapport kan leda till att barn inte får bästa behandling”

LINA LEANDER OCH PIA JOHANSSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev