Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

SBU ska inte ägna sig åt lobbying

Publicerad: 21 september 2010, 12:57

SBU kan inte dölja sig bakom en formell vetenskaplig kuliss och låtsas som om man inte begriper vad som sker i vardagssjukvården, skriver läkaren Bengt Järhult i en replik.


”SBU bör inte uttala sig om sådant vi inte utvärderat” skriver Måns Rosén och Jan Liliemark i DM 37/10. Detta apropå blodfetter och mitt exempel i DM 36/10. Där redovisade jag hur Sydöstra sjukvårdsregionens kardiologer först introducerade en kostsam och dåligt dokumenterad apolipoproteinbestämning i rutinsjukvården för att sedan, tre år senare – med svansen mellan benen – ta bort den.

Men det jag begärde av SBU var inte en utvärdering av apolipo­proteinerna som sådana utan en åsikt, en genomgång av hur en icke-evidensbaserad metod har introducerats ute i landstingen. Hur detta kunde ske och vad det kostat. Hur bristfällig etik och osund samverkan mellan läkarprofessionen och läkemedelsbolagen gör att skattebetalarna åker på en smäll och patienterna utsätts för dåligt prövade metoder. Detta är ju essensen i SBU:s mångåriga arbete.

Men någon gång måste SBU ta itu med glappet! Glappet mellan vetenskap, sina egna gedigna utredningar och den bristfälliga implementeringen av dessa ute i landstingen.

SBU kan inte längre bakom en formell vetenskaplig kuliss, i sitt elfenbenstorn, låtsas som om man inte begriper vad som sker i vardagssjukvården; det må gälla kvacksalveriet med kvalitetsregister eller diabetesvården, där multisjuka gamla pressas i sina blodsocker så att de får hjärnskador – detta bara för att läkarna ska leva upp till falska laboratoriemål för det långverkande blodsockervärdet, HbA1C.

Mål som satts upp på icke vetenskaplig grund och i den framväxande konkurrerande sjukvården ger enheten status att ”vara bäst”, därigenom rekryterande kunder (=patienter) och givande ekonomisk ersättning i vårdval. Det sker redan.

SBU kan naturligtvis ha en uppfattning, göra en utredning om varför det gick snett i Sydöstra regionen utan att myndigheten baserar sig på en uppdaterad, vetenskaplig utvärdering av apolipoproteiner. I andra sammanhang kan man mycket väl se att SBU deltar med sin kunskap eller för att ge en sak prestige, detta utan att deltagandet bygger på några vetenskapliga utvärderingar.

Ordförande Nina Rehnqvist har till exempel lett Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen. Detta är en utredning med vinklade direktiv, där syftet bland annat är att få in industriintresset i universitetens fria forskning och i vården. SBU har engagerats i en utredning, som inte har det minsta med evidensbaserad medicin att göra.

Ett annat exempel är samma ordförandes arvoderade engage­mang i Svenskt Näringslivs rådgivande grupp kring sajten Omvård.se. Sajten är en del i denna intresseorganisations strävan att omvandla svensk sjuk­vård till en marknad och i förlängningen ett privatiserat, försäkringsbaserat sjukvårdssystem. SBU:s åsikter eller arbete är alltså inte, som Rosén-Liliemark ger sken av, bundet till vetenskapliga, evidensbaserade utredningar (de gula rapporterna).

Jag tror att många svenska läkare hellre skulle se att SBU ägnade sina krafter åt att dokumentera och dra lärdom av vad som hänt i Sydöstra sjukvårds­regionen, detta vad gäller icke-evidensbaserad introduktion av nya metoder i rutinsjukvården, än arbete i politiserade delegationer och i Svenskt Näringslivs lobbyverksamhet.

Bengt Järhult,
distriktsläkare i Ryd.

Relaterat material

SBU bör inte uttala sig om sådant vi inte utvärderat

De troende kardiologerna gjorde en    kupp med Astras hjälp

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev