Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Screening av lungcancer skulle rädda många kvinnors liv”

Publicerad: 10 oktober 2018, 05:00

Roger Henriksson, professor, överläkare tumörsjukdomar, Hirsh Koyi, docent, Eva Brandén, överläkare och Tommy Björk, ord­förande, patientföreningen Lungcancer­föreningen.

Lungcancer ökar särskilt bland kvinnor. Socialstyrelsen bör se till att screening av sjukdomen kan införas, så att fler får en tidig diagnos. Det skriver fyra experter.


Ämnen i artikeln:

LungcancerSocialstyrelsen

Lungcancer tar varje dag tio människors liv i Sverige och är den cancersjukdom som orsakar flest människors död. Lungcancer ökar särskilt bland kvinnor, fler kvinnor dör i lungcancer än i bröstcancer i Sverige. Inom EU dör någon i lung­cancer varannan minut. Globalt dör cirka 1 200 000 människor varje år i lungcancer.

Lungcancer drabbar huvudsakligen rökare, vilka framför allt ses bland socioekonomiskt svagare ­grupper. I dag ser vi allt fler ungdomar och studenter som röker, särskilt synbart bland unga kvinnor. Så länge inte ett totalt rökstopp införs i samhället och så länge EU fortsätter att stödja tobaksodlarna i Syd­europa kan man inte förvänta sig en nedgång i antalet drabbade.

En tidig diagnos ökar möjligheten till bot. Mer än hälften av patienterna som diagnostiseras i tidig fas lever efter fem år. Däremot är femårsöverlevnaden för den stora majoriteten med sen diagnos och avancerad sjukdom bara 4 procent. Även om vi nu börjar se bättre behandlingsmöjligheter för lungcancerpatienter gäller det endast för mindre grupper av de drabbade. Möjligheten att upptäcka lungcancer tidigt har dock varit begränsad eftersom sjukdomen sällan ger symptom förrän i avancerat stadium. Många gånger är det mer eller mindre slumpen som fått avgöra om sjukdomen upptäcks tidigt.

Screening för lungcancer har varit en kontroversiell fråga som ifrågasatts länge. Man har inte haft tillräckliga vetenskapliga bevis och metoderna har varit för undermåliga för att ge säkra resultat. Dessutom har lungcancerpatienter haft en svag röst i den allmänna debatten. Men nu har övertygande bevis redovisats, i Nelsonstudien som presenterades den 25 september vid den internationella lungcancer­kongressen WCLC i Toronto, Kanada.

Med tekniken lågdos datortomografi, endast vid tre tillfällen under tio år, kunde man reducera antalet dödsfall med 26 procent hos män och hos kvinnor med upp till 60 procent. Detta då man upptäckt sjukdomen i tidigare stadium (mindre avancerad sjukdom). Det är långt bättre resultat än någon av de medicinska åtgärder som vi i dag kan erbjuda våra cirka 3 800 nya lungcancerpatienter varje år i Sverige.

Fler kvinnor dör i lung­cancer än i bröstcancer i Sverige

Ett annat sätt att se på det är att screening av rökare och tidigare rökare skulle kunna rädda mellan 400 och 500 personer per år från att dö i lungcancer. Detta är bättre än vad vi ser för andra i dag screenade tumörsjukdomar. Mammografi räddar 300 till 400 kvinnor från att dö i bröstcancer; screening av tjocktarms­cancer kan rädda cirka 300 liv per år; screening av livmoderhalscancer räddar cirka 200 liv varje år i Sverige.

Kostnaden för att genomföra screening och efter­följande botande behandling är lägre än kostnaden för behandling av en patient drabbad av avancerad lungcancer, vilket ytterst sällan medger bot. Speciellt när screeningen kombineras med rökavvänjning blir den hälsoekonomiska vinsten för samhället stor.

Numera rekommenderas screening av lungcancer i USA till riskgrupper som rökare och tidigare rökare och enligt rekommendationer av experter i Europa bör screening implementeras så snart som möjligt.

Patienter drabbade av lungcancer kommer många gånger på undantag med långa väntetider och sen diagnos, vilket minskar möjligheten till bot. En bristande behandlingseffektivitet, förenad med att lungcancerpatienter själva anses vara orsaken till sin sjukdom, bidrar till att skapa en osäkerhet bland beslutsfattare och vårdprofession om hur denna grupp av medborgare på bästa sätt ska bemötas av samhället och vården.

Vi föreslår därför att Socialstyrelsen, mot bakgrund av de nya rön och den nya teknik som föreligger, skyndsamt arbetar fram förutsättningar för att införa organiserad screening av lungcancer i hela Sverige kombinerad med kraftfulla preventiva åtgärder för målet om totalt rökstopp.

Detta är också försvarbart för att minska orättvisorna mellan starkare och svagare patientgrupper och den nationella insatsen skulle också minska de regionala orättvisorna.

ROGER HENRIKSSON, HIRSH KOYI, EVA BRANDÉN OCH TOMMY BJÖRK

Ämnen i artikeln:

LungcancerSocialstyrelsen

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev