Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Sd tycker inte att alla i samhället förtjänar vård

Publicerad: 22 oktober 2008, 09:52

Ni som har sluppit sd:s alla fobiska tankar kan vara tacksamma, men om vi inte visar deras brist på argument kan de snart finnas i ett fullmäktige nära er, skriver Anders Åkesson.


Sverigedemokraterna, sd, gör allt för att tvätta bort sitt främlingsfientliga anslag. De hävdar inte sällan att de anser att FN:s konventioner skulle vara grundläggande i det fall sd skulle styra. Men de tycks ha missat portalparagrafen om allas lika värde.

Ett nära exempel är Sverigedemokraternas nej till införandet av Hälsoval Skåne, en form av vårdvalsreform. Ersättningssystemet inom Hälsoval Skåne är utformat efter vilka vårdbehov som finns hos skåningarna. Därför kommer den ersättning som finns inom systemet att bygga på ålder, sjukdomsbörda och socioekonomiska förhållanden.

I Skåne är målet att vi bättre än någon annanstans ska nå hälso- och sjukvårdslagens intentioner – vården ska byggas efter de behov som finns och inte efter dem som har vassast armbågar eller efter marknaden.

Det är den socioekonomiska viktningen som irriterar sd i Skåne. Det tycks som om sd helt missat att de socioekonomiska förhållandena har betydelse för ohälsan hos den enskilde. Björn Söder, gruppledare för sd i Region Skåne, ledamot i kyrko­mötet och trolig riksdagskandidat, och hans partikollegor hävdar ju stundligen att Sverigedemokraterna är ett parti som främst vill skydda dem som har det svårast.

Men precis som alltid annars är det mest läpparnas bekännelse som sd ägnar sig åt. Klart framstår det, precis som många gånger tidigare, att sd SD faktiskt ägnar sig åt en politik som skulle skapa större klyftor i samhället, detta gör de med högburet huvud samtidigt som de säger att allt är invandrarnas fel. Detta gäller även införandet av Hälsovalet, där sd hänvisar till att införandet av en ersättning som viktar för sociala förhållanden skulle medföra att barn och äldre prioriteras ned för att invandrarna skulle gynnas, vilket är helt felaktigt.

Det är korrekt att det inom vissa invandrargrupper finns en viss ökad ohälsa. Denna ohälsa är orsakad av de problem som samhället haft med integrationspolitiken som i princip haft fokus på exkludering och utanförskap i stället för möjliggörande till arbete och utbildning. Genom att vikta för socioekonomi kommer de som i dag har det svårt att få goda möjligheter att få en bra och tillgänglig primärvård i Skåne.

Vi har alla personer omkring oss som just har det socialt svårt. Det är oberoende av hudfärg. Genom Hälsoval Skåne finns nu möjlighet för primärvården att verkligen arbeta med dessa patienter, oavsett härkomst. Dessa människor som tillhör de sämst ställda i Skåne ska nu, enligt sd, inte prioriteras i Skånes vårdsystem. Så passa dig för att bli av med arbetet eller hamna i ett missbruk om du lever i ett samhälle som sd kan påverka. Helt klart är att sd:s människosyn är behäftad med att människor inte har lika värde.

Nu skriver sd och Björn Söder i skånska medier att svenskt medborgarskap ska vara grundande för dem som ska omfattas av den solidariskt finansierade vården. Hela tiden med åsikten att annat än svensk etnicitet är ett problem.

Så i sd-land kan man alltså ha både arbete och uppehållstillstånd, men inte få vård på samma villkor som oss andra. Man ska alltså förtjäna vård i sd-land. Det är ett helt främmande sätt för de flesta att se på hur vi ser på vård och hälsa. Inte bara främmande i vårt land utan också i ett internationellt perspektiv och något som på intet sätt överensstämmer med FN:s konventioner.

Frågan är i förlängningen vad det innebär för alla andra grupper i samhället som enligt sd inte klarar att förtjäna vård och omsorg. Slutsatsen måste vara att det inte bara är invandrare med någon sjukdom som ska ha det sämre i sd-land utan också alla andra som för tillfället hamnat på samhällets skuggsida och samtidigt har någon sjukdom.

I motsats till vad sd tror kommer Hälsovalet Skåne att stärka patienters och anhörigas ställning inom den nära vården. En vård som har nära anknytning till kommunernas omsorg och de äldre och unga.

Primärvården har genom åren inte ekonomiskt haft en prioriterad ställning inom vårdsystemet, trots att en god tillgänglighet inom primärvården är grundläggande, för hela vårdkedjan. Många är de skåningar som har blivit sittande i primärvårdens telefonkö, utan att få en tid till vårdcentralen. Nu vill jag se bättring inom detta område.

I Björn Söders och Sverigedemokraternas land får de sitta kvar i kö och allra längst kommer de som har det svårast ställt att få vänta. I Skåne har vi nu sett sd:s politik på nära håll. Ni andra som ännu sluppit alla deras vanföreställningar och fobiska tankar kan vara tacksamma, men om inte vi ser till att förklara deras totala brist på argument kanske ni har dem i ett fullmäktige nära er efter nästa val.

Anders Åkesson

Anders Åkesson
är regionråd (mp) i Region Skåne med ansvar för folkhälsa.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev