lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Se till att medarbetarna får tid för återhämtning”

Prioritera hälsosam arbetstidsförläggning så att medarbetarna får den vila som krävs. Det är ett av nio förslag från Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro inför valet i höst.

Publicerad: 22 juni 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet. Foto: Ulf Huett


Ämnen i artikeln:

VårdförbundetSineva Ribeiro

Vården är väljarnas viktigaste fråga och det har den varit länge. Den vård som ges i dag är inte jämlik och det spelar alldeles för stor roll var du bor för vilken vård du får. Vårdförbundet vill utveckla och förstärka den personcentrerade nära vården, så att den bidrar till en jämlik hälsa i hela landet. 

Vi samlar över 114 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor som är starkt engagerade i hur hälso- och sjukvården behöver utvecklas för att klara sitt uppdrag. Politiker gör klokt i att lyssna på dem. Inför valet i höst vill vi att politikerna särskilt tar till sig följande nio skarpa förslag för vad hälso- och sjukvården behöver.

Läs mer: Regioner förbjuds ingå gemensamt hyravtal 

Hälso- och sjukvården måste erbjuda en hållbar och attraktiv arbetsmiljö för ett hållbart yrkesliv. Högkvalificerad vård bedrivs under dygnets alla timmar, årets alla dagar. Det innebär en ökad påfrestning på både hälsa och privatliv för oss som arbetar på obekväma arbetstider. Coronapandemin har tydligt visat hur vårdens kapacitet påverkar samhället och hur viktigt det är att vården fungerar när vi behöver den. Alltför många väljer att gå ned i arbetstid för att orka arbeta under dagens villkor, visar vår arbetsmiljörapport för 2022. Vi föreslår därför:

Planera med marginaler så att minst 20 procent av arbetstiden är avsatt för kompetens- och verksamhetsutveckling.

Prioritera hälsosam arbetstidsförläggning så att medarbetarna får den tid för vila och återhämtning som krävs.

Inför ett maxtak på 10 till 25 medarbetare per chef.

Kompetensförsörjningen måste säkras med rätt kompetens på rätt plats. Bristen på våra professioner är känd sedan länge, men utvecklingen går åt fel håll och kompetensbristen ökar. Brist på personal med rätt kompetens leder till vårdskador, överbeläggningar, utökade ansvarsområden, utlokaliserade patienter, att vårdplatser inte kan hållas öppna, växande vårdköer, hög arbetsbelastning, etisk stress och dålig arbetsmiljö. För att vända utvecklingen vill vi se:

Konkurrenskraftiga och jämställda löner.

Reglerade specialistutbildningar för Vårdförbundets fyra professioner samt funktionen avancerad specialistsjuksköterska.

Betald specialistutbildning inom anställningen genom den kollektivavtalade modellen akademisk specialisttjänstgöring, AST.

Fortsätt förändringen av hälso- och sjukvårdens organisering. Nyckeln till jämlik hälsa i hela landet, hela livet, är en personcentrerad vård där patienten involveras och ges förutsättning att kunna ta ansvar för sin hälsa och egenvård. Ett personcentrerat förhållningsätt tar tillvara patientens förmågor och drivkrafter, lägger grund för interprofessionellt arbete och för en sammanhållen vård som utåt sett är sömlös. 

Vårdens professionella autonomi behöver stärkas. I en tillitsbaserad styrning får vi en låg grad av detaljstyrning, med färre kontrollfunktioner, vilket samtidigt minskar behovet av administration.

Den statliga styrningen bör utformas för att nå målen en jämlik hälsa och en personcentrerad vård.

Staten bör ta ansvar för en samordnad styrning av den digitala infrastrukturen.

Stärk den interprofessionella kunskapen i ledningsstrukturerna. Det behövs bland annat fler från Vårdförbundets professioner i ledande positioner i kommuner, regioner och den privata/statliga sektorn, men även på nationella uppdrag som exempelvis chief nurse officer, CNO, som finns på Socialstyrelsen.

Om politikerna tar till sig våra förslag finns det goda förutsättningar att långsiktigt säkra hälso- och sjukvårdens kvalitet och kapacitet. Det vinner alla på!

Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev