fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Se till att vårdcentraler kan anställa läkarna de utbildar”

Det är vansinne att primärvården inte kan anställa sina färdigutbildade allmänläkare, skriver Magnus Isacson, Sfam, och Shadi Ghorbani, Sylf, apropå Vårdkompetensrådets rapport.

Publicerad: 14 december 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Magnus Isacson, ordförande för Svensk förening för allmänmedicin, Sfam, och Shadi Ghorbani, ordförande för Sveriges yngre läkares förening, Sylf.


Ämnen i artikeln:

PrimärvårdSocialstyrelsenST-läkare

Nationella vårdkompetensrådet kom den 30 november med en rapport angående primärvården. Vi är positiva till de saker man kommit fram till och instämmer i det mesta.

Det är bra att 1 miljard kronor ska avsättas årligen under fem år för att ge fler läkare möjlighet att göra specialiseringstjänstgöring, ST, i allmänmedicin. Men det borde ha gjorts redan för ett par år sedan, efter att Anna Nergårdh föreslagit motsvarande i sin utredning God och nära vård. Tyvärr togs dock inte detta förslag vidare. Motargumentet från regionerna och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, var att det hade varit problematiskt att skjuta till pengar som man sedan tog bort, för vem skulle då fortsätta finansiera dessa läkare när satsningen var slut?

Läs mer: Vårdkompetensrådet: En miljard per år behövs till fler allmänläkare 

Denna argumentation haltar betänkligt eftersom vi alla är överens om att vi måste utöka antalet ST-platser i allmänmedicin, för att på sikt bli fler allmänläkare och på så sätt få en stark primärvård. Då måste pengar skjutas till oavsett och i något skede måste detta finansieras av regionerna. Hur kan man då tacka nej till en visserligen tidsbegränsad men ändå rejäl satsning som för oss närmare målet?

Trenden på längre sikt har varit att vi blir tydligt fler ST-läkare i allmänmedicin, vilket är positivt. Men när vi tittar på de senaste två åren är trenden inte fullt lika positiv. Enligt de allmänmedicinska studierektorerna runt om i landet hade antalet ST-läkare i allmänmedicin från januari 2021 till september 2022 endast ökat från 3307 till 3356 stycken. En ökning med bara 1,5 procent på ett och ett halvt år, och i flera regioner finns det en kö för att få ST. Detta är inte acceptabelt när primärvården fullkomligt skriker efter fler allmänläkare.

Anledningarna till att det inte anställs fler ST i allmänmedicin varierar runt om i landet. På vissa ställen finns det bristande handledningskapacitet i primärvården, men på de flesta inte. Däremot är det flera studierektorer som anger att det är trångt på sidoutbildningsplaceringarna (randningarna). 

De flesta randningar är bra och ändamålsenliga men inte alla. ST i allmänmedicin har som primärt mål att bli bra allmänläkare och då är det inte optimalt att bara ”fylla en rad” på en sjukhusklinik. Ofta är det bättre med kortare placeringar på olika mottagningar med god tillgång till handledning. 

Flera kliniker använder sig av gaffelmottagningar, där en specialist är tillgänglig för flera utbildningsläkare samtidigt, men inte har några egna patienter bokade. Det är uppskattat och effektivt. I vissa fall kan även den kunskap man får på randningar inhämtas lika bra eller bättre på vårdcentral, men det kräver naturligtvis bra handledning.

Om vi löser randningsfrågan kan vi slå två flugor i en smäll – dels utöka antalet ST-läkare i allmänmedicin, dels göra ST-läkarnas utbildning bättre så att de blir än mer kompetenta – men vi behöver sekundärvårdens hjälp. Alla allmänläkare behöver också ta sitt ansvar och se till att oavsett arbetsbörda alltid prioritera handledning.

Att vi lyckas öka antalet ST-läkare i allmänmedicin med bibehållen eller bättre kvalitet är en nyckelfråga och en angelägenhet för hela sjukvårdssystemet, inte bara för primärvården. Det är dessa läkare som ska bli kontinuitetsbärande nav inom svensk sjukvård. Därför vill vi att man övergår till att helt se till ST-läkarnas bästa och deras målbeskrivning när de lägger upp sin utbildning.

I Vårdkompetensrådets rapport föreslås, förutom fler ST-läkare, även att en samordningsfunktion ska inrättas för att stödja regionerna i att nå Socialstyrelsens mål på en allmänläkare per 1100 invånare, vilket är positivt. 

Här måste man se till att vårdcentraler runt om i landet ges ekonomiska möjligheter att anställa de ST-läkare som blir färdiga. Det kan man inte i dag, även om behovet finns. Det är vansinne att vårdcentraler inte kan anställa sina färdigutbildade allmänläkare. Om vi inte skjuter till ekonomiska resurser för detta kommer vi att kunna utbilda ett obegränsat antal ST-läkare och ändå inte komma någon vart.

Våra förslag i korthet:

1. Se över och eliminera bromsar för att öka antalet ST-platser, men se till att det inte sker på bekostnad av kvaliteten. 

2. Räkna på och se till att vårdcentraler ges ekonomisk kapacitet att anställa specialister i allmänmedicin upp till en specialist per 1500 patienter på ett till två års sikt och en per 1100 patienter på fyra till fem års sikt.

Magnus Isacson, ordförande Svensk förening för allmänmedicin, Sfam

Shadi Ghorbani, ordförande Sveriges yngre läkares förening, Sylf

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev