Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Självdestruktiva patienter ska få bättre vård i Skåne

Publicerad: 13 juni 2011, 12:23

Skåne ska bli ett föredöme för vården av unga tjejer som är självdestruktiva, skriver Anders Åkesson (MP) och Hannah Parnén från brukarorganisationen Shedo.


Antalet personer som vårdas till följd av skador från avsiktliga självdestruktiva handlingar har ökat kraftigt under 2000-talet. De flesta är tjejer, men killarnas andel ökar. Hur den självdestruktiva handlingen tar sig uttryck kan variera, men flera är vi säkert som träffat någon som exempelvis skurit sig.

Att sitta fast i självdestruktivt beteende är förödande för den enskilda individen. Man fastnar lätt i långa sjukskrivningar, har ont om pengar och får svårt att få jobb på grund av en lång lucka i CV:t som inte uppskattas på den allt mer högpresterande arbetsmarknaden. Denna sociala stigmatisering gör det inte lättare att bli frisk. Med en adekvat vård skulle de långa sjukskrivningarna kunna kortas och i många fall undvikas helt.

Föreningen Shedo, Self harm and eating disorders organisation, finns till för att stötta individer med självskadebeteende och ätstörningar och deras anhöriga, att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende och att arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper. Föreningens verksamhet bedrivs på ett medmänskligt plan och består av personer med egna erfarenheter som vet att det går att komma ur sjukdomen och av anhöriga och vänder sig också till professionella. Fokus ligger på framsteg framför bakslag.

Betydelsen av starka brukarorganisationer inom psykiatrin kan inte nog värderas när patientens makt måste och ska uppvärderas i Skåne. Just detta kommer också att vara en viktig hörnsten nu när Region Skåne tagit initiativ till en utredning om vilken vård som behöver finnas i Skåne för att kunna möta de stora vårdbehov som personer med självdestruktivitet har i Skåne. Tyvärr finns det i dag ingen sammanhållen verksamhet inom psykiatrin i Skåne för denna patientgrupp, utan i stället är omhändertagandet splittrat och klart bristande. Detta gör att adekvat vård saknas. Dessvärre är det så att läget i landet i stort är ungefär lika dåligt.

Nu är vår förhoppning att vi i Skåne kan bli ett föredöme för vården av dessa främst unga tjejer. Vi är övertygade om att detta skulle påverka attityder och mångas skamkänsla kring sjukdomen. Till detta skulle Socialstyrelsen behöva avkräva samtliga landsting att de har skarpa planer kring hur de tänker se till att personer med självdestruktivt beteende får vård.

Anders Åkesson

Hannah Parnén

Anders Åkesson (MP),
 regionråd i Skåne, förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, med rotelansvar för psykiatri.

Hannah Parnén,
 ordförande i Shedo, Self harm and eating disorders organisation.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News