tisdag26 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Självtest är vårdens framtid”

Publicerad: 5 augusti 2014, 12:20

Anne Kihlgren och Anders Selbing från Dynamic Code AB anser att sjukvården borde dra nytta av analyssvar som patienter kommer med.


I SVT Aktuellt den 26 juni 2014 uttalade sig läkaren Göran Sjönell om  att självtest som säljs på apotek är förkastliga. Kritik mot  självtester har tidigare framförts i SVT av bland andra Karin Träff  Nordström, ordförande i Svensk förening för allmänmedicin, (”hälsotester  är i allmänhet bortkastade pengar eftersom de är onödiga”).

Det finns en marknad för självtester. Människor har alltid funderat  över sin hälsa och självmedicinerat. Att själv försöka undersöka varför  man har problem är naturligt framför allt om sjukvården är  svårtillgänglig, föga serviceinriktad och ibland mindre kunnig än  vårdtagaren. De flesta människor inser att grunden för behandling är en  korrekt diagnos och för att hitta rätt metod för att bekräfta den  använder man sig av sin sjukhistoria och söker information, till exempel  på apotek eller på internet.

Bra självtester som är tillgängliga för alla och som fyller de  kvalitetskrav som samhället ställer behövs. I allmänhet är kraven på  dessa produkter högre än för tester inom sjukvården. Den offentliga  sjukvården behöver inte CE-märka sina produkter och den ackreditering  som ges ett sjukhuslaboratorium eller annat laboratorium innefattar inte  alla analyser som laboratoriet erbjuder. Detta innebär att ett  landsting kan fortsätta att utföra tester som inte längre fyller  samhällets krav på säkerhet, till exempel tidigare test som missade  Klamydia trakomatis.

Våra test tas fram tillsammans med både forskare och vårdgivare från  offentlig sektor och privata sådana. De valideras gentemot vårdens  aktuella metoder för att ställa diagnos. Testen har provats ut och  anpassats så att privatpersoner kan ta provet själva, vilket är en  förutsättning för CE-märkning. Våra självtest analyseras i vårt  Swedac-ackrediterade laboratorium i Linköping och Socialstyrelsen har  granskat oss. Att testen ger värdefulla svar och kan bidra till att  ställa rätt diagnos är viktigt för oss och grunden till en bra sjuk- och  hälsovård. Eftersom vi inte driver sjukvård, hänvisas alla med tecken  till sjukdom till sjukvården. Positiva testresultat för Klamydia  trakomatis hanteras på samma sätt som om de tagits inom ordinarie  sjukvård, det vill säga vi följer smittskyddslagens krav.

Vi har mött människor som har problem med magen och tror att de är  laktosintoleranta. Andra undrar om de har blivit smittade av Klamydia t.  eller den ”okända könssjukdomen” Mykoplasma genitalis. Vi har mött  kvinnor som har haft problem med flytningar i underlivet och upplever  att de aldrig tas på allvar i vården. De har gjort precis som man ska,  det vill säga först kontaktat sjukvården, men upptäckt att det ibland är  svårt att över huvud taget få komma till sjukvården och dessutom senare  svårt att få en korrekt diagnos.

Självtester är här för att stanna. Okontroversiella biokemiska test  som utförs direkt av kunden och med snabbt, lättolkat och säkert  resultat är test för graviditet och ägglossning. I takt med att fler  tester utvecklas kommer DNA-tester för diagnostik av sjukdomar,  arvsanlag, smittoämneskontroll på människor, i deras omgivning eller i  livsmedel att ändra på villkoren för samhället och samtidigt leda till  att enskilda människor själva kommer att undersöka sig och sin miljö. Vi  anser att sjukvården måste anpassa sig till ett samhälle som i  framtiden kommer att vara mycket mer kunnigt och där patienten/kunden  presenterar en sannolik diagnos som den vill ha hjälp att värdera och ta  hand om. Självtester kommer att finnas i mycket större omfattning i  framtiden och det kommer att hjälpa en resursfattig vård i Sveriges  Kommuners och Landstings, SKL:s, regi.

Utmaningen för SKL är främst att kunna ge fler människor effektiv och  bra vård samt minska antalet felaktiga diagnoser och därmed  felbehandlingar. Sjukvården behöver absolut välutrustade sjukhus,  duktiga och kompetenta läkare och sjuksköterskor, men den kan  kompletteras och förenklas med en diagnostik som den vårdsökande redan  har utfört. Utvecklingen inom området kommer numera från privata företag  som tagit över en väsentlig del av utvecklingen inom medicinsk  diagnostik och förenklat den för enskilt bruk. Det verkar dock omöjligt  att få SKL:s anställda inom landstingen att acceptera att diagnostiken  som görs på privata laboratoriet ofta är bättre än deras egen och att de  i vissa fall borde byta leverantör av diagnostik från sina egna  laboratorier till privata sådana.

Vi är i dag mycket medvetna om vår hälsa och kan enkelt läsa om  symtom och sjukdomar på internet. Detta tycker sjukvården är ett stort  problem då man tror att det blir många oroliga och kunniga patienter på  mottagningarna och för mycket att göra. Detta tror vi är fel. Folk månar  om sin hälsa, vill ha kontroll och är vetgiriga samt skaffar sig  information genom tester. Det leder sannolikt i stället till mindre  behov av offentlig sjukvård eftersom de antingen kunnat finna att de  inte har den åkomma de misstänkte och hade ångest för eller att de redan  har en sannolik diagnos när de söker hjälp. Sjukvården måste använda  sig av de analysresultat som patienten presenterar lika mycket som man  litar på beskrivningen av sjukdomssymtomen vid anamnestagandet.  Patienter som har ett korrekt och säkert testsvar med sig när de kommer  till första besöket i vården kan då få en snabbare och mer korrekt  behandling.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev