fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Sjuksköterskestudenter ska handledas av sjuksköterskor”

Svensk sjuksköterskeförening tar starkt avstånd från förslaget om flexibla handledningsvillkor i utredningen ”Tryggare i vårdyrket”, skriver Oili Dahl, Åsa Engström och Ing-Marie Moegelin. (1 kommentar)

Publicerad: 15 december 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Oili Dahl, ordförande, Åsa Engström, vice ordförande, och Ing-Marie Moegelin, sakkunnig i utbildningsfrågor. Samtliga från Svensk sjuksköterskeförening.

Foto: Fredrik Hjerling


Ämnen i artikeln:

Svensk sjuksköterskeförening

”Tryggare i vårdyrket” är titeln på utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska (SOU 2022:35), som bland andra Svensk sjuksköterskeförening har besvarat. Titeln på utredningen är dock missvisande, då det egentligen handlar om att bli säkrare i vårdyrket för patienternas skull. Säker vård grundas i en utbildning av genomgående hög kvalitet, där den verksamhetsförlagda utbildningen ingår som en viktig del.

För att åtgärda dagens brist på yrkesverksamma sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor föreslås ofta en ökning av antalet utbildningsplatser. Sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmets högskola är en av de 20 mest sökta högskoleutbildningarna totalt i Sverige inför 2023 och vid flera andra lärosäten har sjuksköterskeprogrammen också ett högt antal sökande. Med andra ord så finns det många som vill bli sjuksköterska. Detta är glädjande, men samtidigt krävs satsningar och långsiktiga åtgärder så att yrkesverksamma sjuksköterskor får goda förutsättningar att handleda fler studenter. 

Läs mer: SKR: ”Arbetskraften kommer inte räcka till i framtiden” 

Svensk sjuksköterskeförening har i remissvaret påpekat att:

Inom samtliga organisationer där verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är förlagd ska det tydligt framgå hur en högskolemässig lärandemiljö säkerställs.

Studenten ska under handledning av sjuksköterska beredas möjlighet att integrera evidensbaserad teoretisk och klinisk kunskap.

Kontinuerlig reflektion ska genomföras och utgå från ett professionsperspektiv.

Samtliga lärosäten bör använda en nationell modell för klinisk slutexamination.

Simulering ska kunna räknas som klinisk utbildning, vilket bör framgå av yrkeskvalifikationsdirektivet. Sverige måste fortsätta driva frågan i EU.

Svensk sjuksköterskeförening tar däremot starkt avstånd från förslaget om flexibla handledningsvillkor, som riskerar leda till att sjuksköterskestudenter handleds av andra yrkesgrupper.  

VFU är en förutsättning för att sjuksköterskestudenten ska kunna tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och kliniska färdigheter, med målet att utveckla ett professionellt och etiskt förhållningssätt – en yrkesidentitet. För kunna göra det så behöver studenten handledare som är förebilder och som är väl förtrogna med de handlednings- och bedömningsprocesser samt de kvalitetskriterier som finns för studentens VFU. 

Sjuksköterskestudenterna är vår framtid, våra blivande kollegor som kommer att ta hand om oss när vi behöver vård. Medborgarnas behov av kontinuitet, avancerade bedömningar, åtgärder och behandlingar i nya vårdmiljöer – exempelvis i hemmiljö – kräver kunskap och färdigheter som är riktade och djupa. De nu föreslagna reviderade examensmålen gör det möjligt att tillgodose detta behov, men då måste först frågorna om VFU och handledning av god kvalitet vara lösta. Vi måste vara rädda om hela utbildningens kvalitet, för att kunna möta samhällets behov.

Oili Dahl, ordförande, Svensk sjuksköterskeförening

Åsa Engström, vice ordförande, Svensk sjuksköterskeförening

Ing-Marie Moegelin, sakkunnig i utbildningsfrågor, Svensk sjuksköterskeförening

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2022-12-16

Absolut!

En så pass flexibel och lös formulering om handledarkompetens och handledning som föreslås i utredningen är inte acceptabelt för en bibehållen god kvalitet på utbildningen. Den som utses att vara handledare för en student behöver tillhöra samma profession och ha en viss fastlagd kompetens. En tolkning av utredningsförslaget skulle kunna vara att det råder viss begreppsförvirring kring uttrycket ”handledare” respektive ”handleda”.  Räknas all vårdpersonal som studenten möter och som stödjer deras lärande under sin verksamhetsförlagda utbildning som handledare? Eller, har studenten en utsedd handledare med ansvar för studentens kliniska placering, och andra personer, både från den egna yrkesgruppen och andra, bistår i handledningen genom att handleda i vissa moment? Jag menar att handledaren, med ett tydligt operativt ansvar för planering och genomförande av den kliniska utbildningen för den enskilde studenten, ska tillhöra samma profession som utbildningen leder fram till. Däremot så kan andra personer, även från andra yrkesgrupper, vara involverade i olika moment och bidra till handledningen genom att handleda inom avgränsade delar i verksamheten.  

Jan Florin

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev