Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Sjuksköterskor kan inte bytas mot gymnasiekompetens”

Publicerad: 25 juni 2015, 05:56


Det är anmärkningsvärt att verksamhetschefen på geriatriska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset anser att legitimerade sjuksköterskor är utbytbara mot undersköterskor. På sjukhusets hemsida finns en varudeklaration som förpliktar:

”Hos oss är patienten alltid i fokus. Vi ger kvalitativ och säker vård, med bästa expertis, behandlingsmetoder och omvårdnad ser vi till att våra patienter får ett personligt bemötande och vi omsätter forskning, utbildning och utveckling till vården.”

Denna lovvärda inriktning betyder ingenting när det blir problem med att rekrytera sjuksköterskor till en ny geriatrisk avdelning. I stället för att vidta åtgärder för att bli en attraktiv arbetsplats med goda förutsättningar för omvårdnad av hög kvalitet sänks kompetenskraven. Enligt verksamhetschefen Johan Lökk kan den standard som finns för bemanning av sjuksköterskor överges. Den nya avdelningen kan huvudsakligen bemannas med kompetens från gymnasieskolornas vård- och omsorgsprogram.

Detta är ett direkt hot mot patientsäkerheten. Det finns evidens för att omvårdnad som utförs av sjuksköterskor leder till färre komplikationer, höjd livskvalitet samt bättre följsamhet. Ju färre sjuksköterskor som arbetar på ett sjukhus desto fler infektioner, fallolyckor och till och med dödsfall. Om inte Karolinska universitetssjukhuset förmår att säkerställa att patienterna möter rätt kompetens förutsätter Svensk sjuksköterskeförening att Socialstyrelsen avslår deras dispensansökan.

Det finns starka skäl för att sjuksköterska är ett legitimationsyrke. Sjuksköterskan har en självständig yrkesfunktion med kvalificerade arbetsuppgifter som kräver högskoleutbildning med vetenskaplig förankring. Vård av äldre personer är en kunskapsintensiv verksamhet med stora utmaningar och kvalificerade arbetsuppgifter. För att möta den äldre personens komplexa hälsoproblem och multisjuklighet krävs inte lägre kompetens utan en högre andel specialistutbildade sjuksköterskor.

Det är hög tid att vården utvecklas till attraktiva arbetsplatser. Till denna utveckling hör att erkänna sjuksköterskornas betydelse för en god omvårdnad.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev