Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Sjuksköterskornas kompetens är lärosätenas ansvar”

Publicerad: 11 juli 2017, 05:00

Viviana Lundberg, ordförande för Vårdförbundet Student.

Foto: Anna Karin Ulander

"Med en minskning av de teoretiska kunskaperna mister vi både förbättringskunskapen, helhetsperspektivet och möjligheten att skapa nya omvårdnadsteoretiska modeller på akademisk nivå", skriver Viviana Lundberg, ordförande för Vårdförbundet Student i en replik.


Ämnen i artikeln:

VårdförbundetSahlgrenska universitetssjukhusetVästra Götalandsregionen

Vem har ansvaret för studentens praktiska förmåga? Jo, den som godkänner studentens examinationsmoment det vill säga lärare på lärosätena, kliniska adjunkter och handledare ute i verksamheten och inte minst rektorn som skriver på examensbeviset.

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör i Västra Götalandsregionen påstår i Dagens Medicin den 5 juli sjuksköterskeutbildningen är för teoretisk. På grund av dagens vårdkaos förväntas effektiva och säkra nyutbildade sjuksköterskor med hög kompetens i det praktiska. Om vi backar på de teoretiska så kan vi snabbt fylla den kvot som fattas i dagens sjukvård.

Hur ser det däremot ut med framtidens sjukvård? Med en minskning av de teoretiska kunskaperna mister vi både förbättringskunskapen, helhetsperspektivet och möjligheten att skapa nya omvårdnadsteoretiska modeller på akademisk nivå. Denna höga akademiska nivå krävs för driva svensk sjukvård framåt och att hålla den i världsklass. Utbildningen är inte för teoretisk.

Det är den varierande kvaliteten i de praktiska utbildningsmomenten som märks av. Vårdförbundet Student föreslår en högre standard inom följande områden utöver den verksamhetsförlagda utbildningen:

* Praktisk träning i Kliniskt träningscentrum, KTC
Som ett komplement till den verksamhetsförlagda utbildningen krävs en hög nivå på KTC-moment. Detta ska vara lärarledda tillfällen där legitimerad sjukvårdspersonal undervisar studenterna praktiskt i de olika praktiska momenten som dessa kommer att möta under yrkeslivet.

* Handledarens kompetens och förutsättningar
Enligt studenterna så är den viktigaste faktorn till en bra verksamhetsförlagd utbildning, VFU, handledaren. Dennes kompetens och professionalism kan alltså bli helt avgörande för hur väl studenten kan komma att lyckas eller misslyckas under sin VFU. En handledare som tampas med överbeläggningar, personalbrist på avdelningen och obefintliga introduktioner i studentens examinationsmål skapar inte god lärandemiljö för någon inblandad. Dagens handledare ges inte förutsättningar att handleda studenter. Det finns en avsaknad av handledarutbildning, möjlighet att gå ifrån verksamhet för att handleda och strukturerade samverkansmöjligheter med lärosätet.

* Nationell klinisk slutexamination
Lärosätena behöver mer underlag för att på en nationell nivå kunna jämföra utbildningen. Vi behöver ha en nationellt omfattande svensk standard på sjuksköterskeutbildningen så att vi har en likvärdig utbildning i hela landet. Genom en obligatorisk nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeprogrammet skapas en bättre översikt av lärosätenas brister och svagheter. Vi måste ha möjligheten att och våga jämföra och säga ifrån tydligare där det brister.

Ingen annan än lärosätena bär ansvar för den kompetensnivå på sjuksköterskor som examineras i dag. En student ska aldrig själv behöva komplettera sin utbildning med att gå in och jobba extra under sommarmånaderna enbart för att utbildningen inte avsätter tillräckligt med tid för att prioritera praktisk träning. En grundläggande praktisk bas är något som lärosätena ska garantera varje enskild student oavsett förkunskaper.

Debattens viktigaste fråga och även största miss kommer från arbetsgivarna i Västra Götalandsregionen som kritiserar att introduktionen för sjuksköterskor är upp till ett år lång, detta för att komplettera och täcka upp för utbildningens brister. En utmärkt grundutbildning ersätter aldrig rätten till en strukturerad introduktion med uppföljning och mentorskap. Flertalet forskningsrapporter och nyexaminerade vittnar om att det tar allt från ett upp till tre år att landa i sin roll som sjuksköterska. Har man som arbetsgivare inte råd att ge sjuksköterskor en strukturerad introduktion i yrket har man inte heller det som krävs för att rekrytera nyutbildade.

Viviana Lundberg
Ordförande Vårdförbundet Student

Relaterat material

Nyutbildade sjuksköterskor saknar praktiska baskunskaper

VIVIANA LUNDBERG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev