Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Sjukskrivning minskar inte stigmatiseringen”

Publicerad: 29 maj 2017, 05:00

Anki Sandberg, förbundsordförande, Riksförbundet Hjärnkoll med tolv regionala föreningar.

Vi anser att det inte ska krävas att någon ska bli sjukskriven för att stigmatiseringen kring psykisk ohälsa ska minska. Inte ens en sjukvårdsminister, skriver Anki Sandberg, Riksförbundet Hjärnkoll.

Ämnen i artikeln:

Gabriel WikströmAnnika StrandhällFörsäkringskassan

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) utlovar i Dagens Medicin nr 19/17 att sjuk­vårds­frågorna inte ska komma i skymundan under Gabriel Wikströms frånvaro. Hon hoppas och tror att sjukvårdsministerns sjukskrivning kan bidra till minskad stigmatisering kring sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa.

Vi förstår förhoppningen, men vi anser att det inte ska krävas att någon ska bli sjukskriven för att stigmatiseringen kring psykisk ohälsa ska minska. Inte ens en sjukvårdsminister. I stället måste vi fokusera allt mer på arbetsgivarens ansvar för en god psykosocial arbetsmiljö och arbetsmiljöns betydelse för vår hälsa.

Sjukskrivningstalen i Sverige är oroväckande höga och den främsta orsaken till ökningen är numera psykisk ohälsa. Diagnoser såsom utbrändhet och depression kostar samhället miljardbelopp, för att inte tala om de svåra individuella konsekvenserna. Flera rapporter uppmärksammar arbetsmiljöns betydelse för vår hälsa, men inom Riksförbundet Hjärnkoll ser vi tydliga tecken på att arbetsgivare har svårt att leva upp till de nya föreskrifterna kring en god psykosocial arbetsmiljö. Detta måste få en ändring.

Tre av fyra svenskar har er­faren­het av psykisk ohälsa – sin egen eller som anhörig. Ändå talar vi sällan om de här frågorna. Denna tystnad gäller dessvärre också i arbetslivet.

Vi är övertygade om att det är just tystnaden och okunskapen som är den största boven i dramat.

Vi är övertygade om att det är just tystnaden och okunskapen som är den största boven i dramat, och det område där förändring måste till först. Och då är ett öppnare samtalsklimat på svenska arbetsplatser kring psykisk ohälsa ett ­oerhört viktigt steg i rätt riktning.

En chef som aktivt värnar om personalens hälsa och motverkar fördomar kring psykisk ohälsa gör nämligen inte bara arbets­platsen och den enskilde en tjänst. Ur samhällssynpunkt finns mycket att vinna, både humanitärt och ekonomiskt, på att få ner det psykiska ohälsotalet. En nyligen släppt rapport från Försäkringskassan visar nämligen att sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa är 70 procent längre än genomsnittet.

Samtal och öppnare attityder gentemot psykisk ohälsa har även betydelse när Sverige inom en inte avlägsen framtid kommer att få brist på arbetskraft. Vi har inte råd att låta utbildade och dugliga personer gå förlorade för arbetsmarknaden. Att allt fler unga människor med psykisk ohälsa förtidspensioneras eller har aktivitetsersättning är en oroande utveckling.

För att öka kunskapen om dessa frågor och bidra med verktyg har vi utvecklat ett arbetslivskoncept riktat till chefer med personalansvar. Hjärnkolls specialutbildade ambassadörer, över 350 personer runt om i landet, berättar utifrån egna erfarenheter och kan på ett unikt sätt synliggöra den psykiska ohälsan i arbetslivet. Målet är att chefer ska öka sin förmåga att identifiera och bearbeta problem redan innan de nödvändigtvis behöver utmynna i sjukfrånvaro.

För att på allvar lyckas hantera den växande psykiska ohälsan krävs ett ökat engagemang och ökade resurser från alla samhällsinstanser – arbetsgivare, fack, politiker och sjukvård. Det är bara tillsammans som vi kan minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa!

ANKI SANDBERG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev