torsdag23 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Sjukvården drabbas när föräldralediga tar jullov”

Ge arbetsgivare möjlighet att neka föräldraledighet då barnet har fyllt ett år, föreslår Kajsa Dovstad, läkare och välfärdsansvarig på tankesmedjan Timbro. (24 kommentarer)

Publicerad: 18 januari 2022, 04:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kajsa Dovstad, läkare och välfärdsansvarig på tankesmedjan Timbro.


Ämnen i artikeln:

FörsäkringskassanDanderyds sjukhusRegion Stockholm

Föräldraledigheten har blivit ett sätt för vuxna att få lika långa jullov som sina barn. Det är en bidragande orsak till kaoset vi nu ser på akutmottagningar och vårdavdelningar.

Trycket är hårt på sjukvården över hela landet. I Stockholm fanns den 2 januari inte en enda ordinarie vårdplats ledig, uppgav flera läkare för Expressen. Anledningen är att fler behöver vård för både covid-19 och influensa samtidigt som den ökande smittspridningen gör att personal blir sjuka och måste stanna hemma, menar Johan Styrud, överläkare på Danderyds sjukhus och ordförande för Stockholms läkarförening. 

Läs mer: Coronakommissionen nekas ta del av regeringens underlag

Rubriker om att situationen inom sjukvården är extra ansträngd brukar återkomma varje jul och nyår. Det är enkelt att hålla med om att regionerna borde kalla in mer personal – men med nuvarande regelverk är det lättare sagt än gjort. 

En förbisedd anledning till att personalbristen blir särskilt påtaglig vissa delar av året är att många småbarnsföräldrar då passar på att ta ut föräldraledighet. I december och januari månad ökar uttaget av föräldradagar med upp till 15 procent jämfört med november, visar statistik från åren 2017 till 2019 som Timbro har låtit Försäkringskassan ta fram. Notera att ökningen gäller utslaget på hela månaden, medan ledighetsönskemålen vanligtvis är koncentrerade till några få dagar runt jul och nyår. 

Det finns ingen lättillgänglig statistik på hur mycket uttaget av föräldraledighet ökar under årets sista och första dagar, och hur det påverkar olika samhällsviktiga områden. Men arbetsgivare inom många branscher vittnar om att det är svårt att hålla i gång verksamheten under julhelgerna. 

Läs mer: Sofie Naredi: ”Jag har lösningen på vårdens personalproblem”

Så länge det inte är mindre än två månader till ledigheten kan den i princip inte nekas – oavsett om barnet är nyfött eller i skolåldern. Samtidigt riskerar småbarnsföräldrarnas kollegor att inte få sina semesterönskemål beviljade, även om de kan ha starka motiv som att till exempel hålla äldre släktingar sällskap under julen. Väl på jobbet måste kollegorna springa snabbare, då bemanningen är svår att upprätthålla trots att verksamheten går på sparlåga.

Föräldraförsäkringen måste ses över. Vi föreslår:

1. Ge alla arbetsgivare, inte bara inom vården, möjlighet att neka föräldraledighet då barnet har fyllt ett år. Betydligt fler tar ut föräldraledighet under jul och nyår samt under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Det ursprungliga syftet med föräldraförsäkringen – att ge föräldrar möjlighet att vara hemma och ta hand om sina barn när de är för små för att vara på förskola – har vattnats ur. Kommunerna är skyldiga att ordna barnomsorg under de dagar som inte är helgdagar. Önskemål om föräldraledighet när det finns tillgänglig barnomsorg bör likställas med semesterönskemål.

2. Låt Försäkringskassan ta fram statistik på hur den långa svenska föräldraledigheten påverkar personalsituationen i olika branscher. Uträkningar från Timbro visar att föräldraledigheten överstiger sjuktalen i flera kvinnodominerade välfärdsyrken. Det behövs tillförlitlig myndighetsstatistik på hur föräldraledigheten påverkar omgivande samhälle.

3. Korta föräldraledigheten till nordiska normalnivåer. Sveriges föräldraförsäkring är unikt generös med 480 dagar, varav en del går att spara fram till att barnet fyller tolv år. Som jämförelse får danska föräldrar 52 veckor, varav merparten behöver tas ut under barnets första levnadsår.

Om föräldraförsäkringen anpassades till våra grannländers regelverk skulle vård och omsorg få betydligt bättre förutsättningar att klara både julhelger och sommarmånader. Nuvarande regelverk är som att be om årligt återkommande kaos.

Kajsa Dovstad, läkare och välfärdsansvarig, Timbro

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2022-01-07

Instämmer att det är svårt att upprätthålla god vård under jul- och sommarledigheter.

Chef

 

2022-01-28

Kanske dags att tvinga ut skribenter och läkare på tankesmedjor utan verklighetskontakt att jobba på julafton och mellandagar? Eller i juli så att det kanske uppstår lite liberala tankar att det är marknaden som styr och att människor kanske ska få planera sina liv själva?

Anna

 

2022-01-25

Det kanske kan kännas orättvist att få jobba extra mycket eller att inte få semestern beviljad när man önskar pga föräldraledighet går före. Men alla med barn får samma förmån, en  del har haft den och endel kommer få den. Om man inte har barn förstår man inte hur det känns att lämna sin lilla parvel på en helt ny förskola med okända pedagoger över lovveckorna då vanliga förskolan är stängd och ordinarie pedagoger är lediga. Vanligtvis skolas barnet in på en ny förskola men inte på loven.

Jag och mina kollegor har inte haft några problem att jobba för våra föräldralediga kollegor.

Vi kan ju vara lediga en annan gång och är ju ändå lediga stora delar av dygnet. Dessutom borde arbetsgivaren ha i beräkningen att småbarnsföräldrar ger mer bortfall i form av vab, föräldraledighet, ev reducerad ordinarie arbetstid och nu stängd barnomsorg. Ja vem ska då ta hand om barnen. Jo kanske är det ändå föräldrarnas skyldighet. Det händer att socialnämnden blir inkopplad på barn som lämnas många timmar på förskolan och aldrig får vara lediga på några lov.

Sjuksköterska som jobbat julafton för många kollegor

 

2022-01-24

Jag som småbarnsförälder och specialistläkare hade gärna sett att man slopade företrädesrätten för föräldraledigt framför annan ledighet. Om man samtligt gjorde om systemet så att arbetstagaren har rätt att få ut all sin ledighet. För idag är problemet inte att läkare som är småbarnsföräldrar är lediga för mycket, 99% av föräldrarna jobbar för mycket. Den region jag var anställd i hade som policy att man fick vara ledig 10 dagar per 10v schemaperiod. Problemet var bara att jourbördan var sådan att man genererade 150-200h jourkomp netto under samma tid. Så hur du än gjorde för att försöka vara ledig med sitt barn så jobbade man >100% av en årsarbetstid....

Dr Boris

 

2022-01-24

Hoppas du också får möjlighet, om du inte redan fått den, att ta hand om egna barn!! Föräldraförsäkringen är till för att vårda barn. Att upprätthålla sjukvårdens ständiga personalbrist genom att avstå att ta ut sin rättmätiga förmån är inte ett föräldraansvar! Arbetsgivare ska se till att grundbemanningen höjs så alla medarbetare får möjlighet till uttag av lagstadgad ledighet. Vad tankesmedjan Timbro har för agenda genom denna artikel vore intressant att få belyst! 

Våra barn behöver sina föräldrars omsorg.

Kristina pensionerad anestesisjukdköterska

 

2022-01-24

Det är väl inte speciellt förvånande att Timbro levererar ett förslag som skulle försämra för de föräldrar som jobbar i vården, men Timbro och kollegan Kajsa Dovstad verkar ha missat helt att vården är underbemannad från början! Det är den ständiga bristen på medarbetare som är problemet, inte att några av oss är föräldralediga. Om en person är sjuk eller av annan anledning inte på jobbet blir det omedelbart kris! Bemanning kan inte – som nu – planeras som om alla ständigt är närvarande och vårdplatserna bara fyllda till 80 %, utan måste utgå från verkligheten att det alltid är 5—10 % frånvaro av olika skäl. Dessutom är ju vårdplatserna är alldeles för få. 

Uffe Hylin, fyrabarnspappa och överläkare

 

2022-01-20

Intressant vinkling. På min klinik tar vi inte FL vid jul eller förlänger semester med föräldradagar. Däremot är vi lediga antingen julveckan eller nyårsveckan utifrån aktuell statistik på hur det sett ut genom åren. 

Vi har också lika många lediga veckor på sommaren. Problemet med neddragen verksamhet är alltså inte föräldraledighet utan storhelger och önskemål om ledighet i stort. 

Men kanske skulle vi förbjuda ledighet helt och hållet i samband med storhelger och undvika semester så vi kan ha så hög kapacitet som möjligt året om. För grundbemanningen täcker inte dessa typer av ”massledighet”. 

Småbarnsförälder och överläkare

 

2022-01-20

I understand that Kajsa D is saying but I disagree with you . you need to understand and estimate there are patents and single parents in this world and and being mantenity free you need to breath out .If u have children am sure u will understand why people all taking the leave .. Social insurance have given days so u can be on leave for taking care of the kids ..So pls understand that not all can be equal..Bless day

Jag

 

2022-01-20

Vet inte hur Dagens Medicin har kunnat acceptera denna artikel utan klar evidens. Det är en läkarkollega som belyser sin frustration mot småbarnsföräldrar som vill ta ut föräldraledighet på ett lagligt sätt som har syftet att barnen kan njuta av sina föräldrar eller att förhindrar någon psykisk ohälsa under barndomen. Småbarn med frånvarande föräldrar ska lösa svensk hälsosjukvård? Eller föräldrar med småbarn som skötts från förskollärare, barnskötare eller vikarier ska lösa svensk hälsosjukvård? Vet inte vad Kajsa vill mena med denna artikel men hoppas hon kan skaffa ett barn och passar goda tider med honom/henne innan barnet vill flytta hemifrån. 

Överläkare. Läkare utan löneutveckling på grund av föräldraledighet.

 

2022-01-19

Föräldraförsäkringen är inte orsaken till sjukhusens underbemanning. Vad Kajsa i sin spekulation inte verkar förstå är att det är marknadsmekanismerna, snarare än föräldraledigheterna som gör att vårdavdelningarna har platsbrist. Att hennes ideologiska fränder i regionfullmäktige (kallades de ”clusterfucks”?) har sett till att göra sjukhusen till så oattraktiva arbetsplatser att personalbristen är kronisk är uppenbarligen inget hon är intresserad av att, i alla fall försöka, att analysera. Att Kajsa heller inte verkat förstå; Att föräldraledighet måste tas ut när barnen, iaf de med skolplikt, är lediga dvs under skollov och grundläggande i fråga. Vi får väl se hur hon låter när hon själv ska ta ut lite föräldraledighet...

Oskar Jurell, leg. Barnmorska

 

2022-01-19

Höj lönerna för sjuksköterskorna och undersköterskorna så att vårdyrket blir mer attraktivt, då skulle det finnas vikarier lättillgängligt att sätta in när föräldrarna begär sin lagliga rätt, att ta ut föräldrapenning.

Maria distriktsköterska 

 

2022-01-19

Av en hel del kommentarer kan man utläsa att det trampas på många ömma tår här, många tydligt skrivna av kränkta föräldrar som värnar om sina rättigheter. Efter över 20 år inom vården är det många jular, påskar och andra storhelger jag fått se arbetskamrater gå på föräldraledighet utan någon tanke på att även deras kolleger utan barn i aktuell ålder kanske önskar fira jul på julen och påsk på påsken. Eller att även vi vill ha de mer attraktiva semesterveckorna, men tvingas till ständiga kompromisser pga föräldraledigheter som gärna lappar över flera semesterperioder. Liksom den dagliga övertiden kopplat till alla föräldrar som år ut och år in har förkortade arbetsdagar av samma skäl - allt ”oväntat” i slutet av dagen hamnar då på oss andra som därför inte kommer hem i tid. Så visst har Kajsa Dovstad en poäng: solidaritet är inte allom givet bland arbetande föräldrar. Och den svenska föräldraförsäkringen är alltför generös.

Dr. Watson

 

2022-01-19

Intressant inlägg i uppenbart mycket känslig fråga. Det stämmer helt att Sveriges generösa system för föräldraledighet ställer till stora problem för akutsjukvården vilket drabbar patienterna och försämrar arbetsmiljön för de som inte kan vara föräldralediga. Men det är kanske så väljarna/medborgarna vill ha det?

Chef

 

2022-01-19

Modigt av dig att belysa en känslig fråga. Framför allt är det tveksamt om föräldraledighet inte skall gå att neka när semesterönskemål går att neka. Eller vänd på saken - om man kan begära föräldraledighet och vara säker på att få den, då skall mina kollegor kunna begära semester - och vara säker på att få den. Det verkar som mina kollegor också har barn som de vill umgås med, nu och då.

MS

 

2022-01-18

Du bygger din artikel på ren spekulation och önskar istället att Försäkringskassan ska ta fram den data som ska styrka din tes. Det vore bättre om du, som läkare, presentera data som styrker din slutsats. Nivån är ytterst låg i din artikel. Att Dagens Medicin ens låter det publiceras. Vården är ett enormt maskineri och att påstå att småbarnsföräldrar är orsaken till den enorma bristen i vården är löjligt.

Allmänläkaren

 

2022-01-18

Mycket modigt att provocera all underbetald leg sjukvårdspersonal 

Av en överbetald leg.läkare

Alex

 

2022-01-18

Ursäkta men hur kan man beskylla föräldrar för vårdens underbemanning? Och vad har antalet föräldradagar med vården att göra? Det rekommenderas dessutom att INTE placera sina barn på förskola när de endast är 1 år eftersom många barn inte är redo för det.

Marie

 

2022-01-18

Jag anser att det är skrämmande att en person som är Läkare och skall vara en generellt sett empatisk människa som man kan hoppas på i alla fall uttalar sig utan någon egentligt grund att stå på och debattera om något som personen sannolikt med tanke på vad som skrivs i artikeln inte har någon erfarenhet om. 

Ja det är väl upp till var och en och bestämma om man vill ha barn. Men barn är ändå ett ansvar som tas på allvar i Sverige rent generellt. Där av reglerna om föräldraledighet.

Ja kanske hade det löst en del av ledighetsproblemet inom vården men långt ifrån allt. Men samtidigt så är undermening med artikel att jobbar man inom vården så borde man inte skaffa barn för att man då inte skall få vara föräldraledig på samma villkor som resterande av Sverige. Och om man nu gör det så får man skylla sig själv. Väldigt känslokallt. Kan personligen säga att jag är glad att jag inte har dig som läkare! 

Förälder och Sjuksköterska

 

2022-01-18

Dålig lön, dåliga arbetstider, aldrig vikarier, sällan hinns lunch med, Coronasmittade upprepade gånger, ingen möjlighet till distansarbete. Och så nu stor chans (jmf med andra yrken) att du ej kan få förlägga din föräldraledighet som du önskar. Varför ska dagens ungdom söka sig till vården? Det blir dessutom intressant att se hur föräldraledigheten ska lösas då båda vårdnadshavarna jobbar inom vården!

Cs

 

2022-01-18

Jag har svårt att se att det inte skulle vara kaos i sjukvården bara för att man tar bort rätt till föräldraledighet. Det är kaos i svensk sjukvård året runt. Man får inte glömma att föräldraledigheten ffa är till för barnen. Ser man lite bredare, ser man även att den psykiska ohälsan bland unga ökar. kanske delvis pga frånvarande föräldrar. Barnen idag växer upp under tuffa förhållanden. Att ge dom lite lov ser jag som en fin gåva från en förälder. ❤

Marie

 

2022-01-18

Som förälder har man laglig rätt att ta ut föräldraledighet när som helst på året. Att sjukvården drabbas vid lov, höst-, jul-, samt sommarlov är ett resultat av att svensk sjukvård är underbemannad, och har varit under alldeles för lång tid. Se till att lösa bemanningen inom sjukvården, bättre arbetsvillkor, bättre lön, samt löneutveckling. Då skulle kanske dagens sjukvård bli bättre. Idag söker nästa utexaminerade sjuksköterskor utomlands ex till Norge pga lönen. Alla besparingar, indragna resurser samt ökade sjukskrivningar är ett bevis på att personal flyr och inte vill arbeta i svensk sjukvård. Istället söker man sig till bemanningsföretag eller liknande som betalar bra och man bestämmer själv när man ska jobba! Regeringen det är dags att öppna ögonen och se/granska vad som händer på golvet! 

Kajsa

 

2022-01-18

Att beskylla föräldraförsäkringen för vårdens kaos var ett nytt sätt att se det på. Jag skulle nog vända på kakan och fundera över anledningen till att alla som har den extra möjligheten till några dagars ledighet tillsammans med familjen faktiskt utnyttjar den. Om vården istället hade en tillräcklig bemanning året om där personalen inte var totalt utsliten efter varje arbetsvecka och därmed hade ork och tid över för sin familj, ja då fanns plötsligt inte det behovet kvar i samma utsträckning. Fokusera på den verkliga orsaken till problemet, inte symptomen på det. 

MS

 

2022-01-18

Har svårt att se att det är föräldralediga som bär ansvaret för personalbristen i vården. Tycker att man ska lägga ansvaret där det hör hemma! Hur vore det om regionerna bedrev en verksamhet där de säkerställde en bemanning som motsvarade vårdbehovet? Om arbetsplatserna vore bemannade så att arbetet kunde ske under patientsäkra förhållanden, då skulle säkert redan legitimerad personal stanna kvar inom vården och fler skulle söka sig till yrket.

Eftersom du vill ha utdrag för hur föräldrapenningen påverkar samhället, så bör du även efterfråga hur minskad föräldrapenning påverkar samhället i form av ökad belastning på skola och förskola.

J

 

2022-01-18

Tror snarare att problemet är att Sverige har få vårdplatser och därmed ett sämre utgångsläge än våra nordiska grannar som har nästan 50% mer slutenvårdsplatser. Därtill innebär röda dagar att det tar längre tid att skriva ut färdigvårdade patienter till kommunen. 

Dagens sjukvård i Sverige saknar luft i maskineriet och inte sällan har vårdavdelningar 90-100% beläggning på årsbasis vilket är en uppenbar sårbarhet. 

/mvh

Ae

 

2022-01-18

Riktigt dåligt underbyggt. Har verkligen svårt att tro att föräldraledighet bidrar till kaos. Däremot tror jag att regionernas obefintliga personalpolitik bidrar till ständigt ”brist”. Vikarie är något jag minns från min skolgång, har dock inte sett en sådan inom regionen någonsin. 

S.Kreku

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev