Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag31.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

”Sjukvården måste förhålla sig till patienternas krav”

Publicerad: 6 September 2017, 05:00

Peter Carpelan (M), forsknings- och personallandstingsråd, Stockholms läns landsting.

Foto: Pax Engström Nyström

Vi kan inte arbeta såsom vi alltid har gjort – i stället måste vi förändra oss i takt med medborgarnas krav på en sjukvård i tiden, skriver Peter Carpelan (M).


Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landstingGöran Stiernstedt

Stockholms läns landsting genomför de största förändringarna av sjukvårdsstrukturen i modern tid. Som forsknings- och personal­lands­tingsråd ser jag det som ytterst nödvändigt att tillsammans med professionerna i sjukvården se över den arbetsorganisation som finns i dag, för att därigenom skapa en bättre arbetsmiljö för alla yrkesgrupper och en sjukvård som i högre grad möter patienternas behov.

Stockholms läkarförening kritiserar landstingets beslut om att införa behovsstyrd planering (Sjukhusläkaren den 28 augusti), det vill säga att schemalägga läkarna under en större del av arbetsdagen på vardagar mellan klockan 07–21 utifrån vårdens och patienternas behov. Jag har full förståelse för att stora förändringar kan skapa oro i en organisation – det är mänskligt.

Landstinget gör detta för att bland annat:

1. Öka läkarkontinuiteten för patienterna. Planeringen av läkarnas arbetstid måste utgå från vårdens och patienternas behov, vilket regeringens nationella ut­redare Göran Stiernstedt konstaterar i utredningen Effektiv vård.

2. Främja interprofessionellt teamarbete som kräver att läkarna är schemalagda tillsammans med sjuksköterskor och undersköterskor under en större del av arbetsdagen, vilket skapar en bättre arbetsmiljö och bättre patientflöden, där akutkliniken på Södersjukhuset är ett gott exempel.

3. Förbättra arbetsmiljön för alla yrkesgrupper genom ökad kontinuitet och synkronisering av arbetspass mellan de olika professionerna.

4. Möjliggöra en schemaläggning som stödjer förbättrade möjligheter till forskning och utbildning samt där äldre erfarna läkare finns på plats för att stötta yngre läkare under en större del av arbetsdagen.

I läkarnas centrala kollektivavtal står det tydligt att ordinarie arbetstid är klockan 07–21 vardagar, 40 timmar i veckan.

I läkarnas centrala kollektivavtal står det tydligt att ordinarie arbetstid är klockan 07–21 vardagar, 40 timmar i veckan. Övrig tid är jour- och beredskap, som är ett system för att främja arbete utanför ordinarie arbetstid. Stockholms läns landsting har därför förhandlat fram ett nytt lokalt jour- och bered­skaps­avtal som började gälla från och med 1 september 2017. Avtalet omfattar merparten av läkarna i lands­tingets verksamheter.

Beslutet om behovsstyrd planering togs av landstingsfullmäktige i juni 2016. Arbetet leds av en cent­ral styrgrupp i landstinget. Implementeringen av beslutet sker dock genom lokala projektgrupper vid varje berörd verksamhet utifrån verksamheternas och patienternas behov. Jag vill vara tydlig med att politiken givetvis inte sätter några scheman. Det ska göras av dem som kan verksamheterna bäst utifrån vårdens och patienternas behov.

Även sjukvårdens organisation behöver förändras och moderniseras. Vi kan inte arbeta såsom vi alltid har gjort – i stället måste vi förändra oss i takt med medborgarnas och patienternas krav på en sjukvård i tiden.

PETER CARPELAN

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev