Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Sjukvården måste locka fler att bli blodgivare”

Publicerad: 28 augusti 2020, 05:00

En bättre nationell samordning behövs för att svensk sjukvård ska kunna klara av blodförsörjningen, skriver ST-läkaren Mina Mahmoodzadeh.


Enligt statistik från blodgivarföreningen Ge Blod donerar endast 3 procent av befolkningen mellan 18 och 75 år blod minst en gång per år. Det transfunderas omkring 1 200 blodenheter per dygn i Sverige. Det behövs en blodpåse i minuten, dygnet runt, året runt i Sverige. Utan blodgivare stannar sjukvården. Cirka 100 000 människor behöver få blod varje år.

För att åstadkomma en tillräcklig blodförsörjning och aldrig råka ut för blodbrist krävs att regionerna agerar uthålligt med en tydlig handlingsplan för intervention och information. En stor andel av befolkningen kan bli blodgivare, men reglerna gör också att alla inte får bli blodgivare. Enligt blodcentralerna ska individen vara en frisk människa i åldern 18 till 60 år, väga minst 50 kilo, förstå och tala svenska, ha en giltig id-handling och inneha svenskt personnummer.

Att ge blod tar cirka tio minuter och räddar upp till tre människors liv. Blodtransfusioner används till olika operationer, förlossningar, olyckor och cancerbehandlingar. Vården behöver påfyllning med blod hela tiden och man kan göra skillnad genom att ge blod. Det behövs ständigt fler blodgivare för att det alltid ska finnas blod till dem som behöver. För att svensk sjukvård ska kunna klara av blodförsörjningen bör den satsa på fler blodgivare genom fler blodgivningskampanjer, blodbussar, informationsinsatser; en bättre nationell samordning behövs. Genom att göra olika reklamfilmer och kampanjer på sociala medier och även belöna blodgivare med gåvor kan man uppmuntra fler att bli blodgivare, då behovet är konstant. Även nationella satsning av stora företag som ger sina anställda möjlighet att ge blod på betald arbetstid bidrar väsentligt till detta.

För att väcka intresse och medvetenhet hos befolkningen behöver man öka kännedomen om blodgivningens betydelse och dess hälsofrämjande aspekter. Satsning på rekrytering av fler blodgivare ger oss tryggheten i att ha en tillfredställande försörjning av blod. Tillgänglighet spelar en viktig roll och den kan ökas genom att man optimerar skapandet av mobila blodtjänster, blodbussar och kontakt mellan blodgivare och blodbanker.

Insatserna för att öka medvetenheten om bloddonation, tillsammans med utbildning, bör ökas och populariseras för att målen ska nås. Strategier för att öka bloddonationerna bör vara innovativa och anpassade till lokal eller regional kultur och miljö. Blodgivning räddar liv och en liten insats gör stor skillnad!

Mina Mahmoodzadeh, ST-läkare i allmänmedicin i Närhälsan, den offentligt drivna primär-vården i Västra Götalandsregionen

MINA MAHMOODZADEH

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev