Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Sjukvården sviker svårt sjuka i IBD”

Publicerad: 4 december 2015, 06:00

Stefan Lindgren, professor i gastroenterologi vid Lunds universitet och överläkare vid gastrokliniken, SUS Malmö, och Birgitta Rehnby, ordförande i Mag- och tarmförbundet.

Foto: Emma Grann (Rehnby)

Vården av inflammatorisk tarmsjukdom måste präglas av såväl god kontinuitet som hög kvalitet. Så är det inte i dag, skriver två debattörer.


Ämnen i artikeln:

Inflammatoriska tarmsjukdomar

Att drabbas av en svår och livslång inflammatorisk tarmsjukdom, såsom Crohns sjukdom och ulcerös kolit, är ett hårt slag. Dessutom är det oftast unga personer på väg ut i vuxenlivet som drabbas. För dem är det särskilt viktigt med ett gott och förtroendefullt omhänder­tagande inom hälso- och sjuk­vården. Att ha en fast läkarkontakt på en mag-tarmmottagning ska vara en självklarhet. Likaså att få bästa möjliga vård och behandling.

Men tyvärr är det en helt annan bild som framträder i den pågående upplysningskampanjen IBD-koll.se som Netdoktor driver i samarbete med Mag- och tarmförbundet. I början av december hade närmare 1 500 personer med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, deltagit och i en enkät lämnat upplysningar om sin sjukdom och hur de ser på sin vård och behandling. Undersökningen visar på omfattande brister inom IBD-vården.

Fler än var tredje be­dömer sin sjukdom som allvarlig eller mycket allvarlig.

Var tredje IBD-patient i undersökningen saknar en fast läkarkontakt. Och en av fyra svarar nej eller vet ej på frågan om de kan ta direktkontakt med en mag-tarmmottagning om de drabbas av ett skov. Detta är särskilt all­varligt eftersom det rör sig om svårt sjuka personer. Fler än var tredje be­dömer sin sjukdom som allvarlig eller mycket allvarlig. 63 procent har tvingats till inläggning på sjukhus en eller flera gånger, och 27 procent har genomgått en eller flera tarmoperationer.

Den samlade bild som framträder i undersökningen – som förstärks ytterligare i de närmare 1 000 fritextsvar där deltagarna med egna ord beskriver hur det är att leva med IBD – är att hälso- och sjukvården sviker många patienter. En tredjedel känner inte att de fått vara delaktiga i beslut som rör deras behandling, och endast 45 procent har angett att de diskuterat med sin läkare vilka medicinska mål behandlingen har. En av deltagarna skriver:
”Det är ett helvete att ha en IBD-sjukdom. Jag känner mig ensam i min situation. Jag känner ingen tillhörighet till min mottagning. Personal byts ut ofta och jag träffar många olika personer vid komplikationer.”

IBD-vården har länge varit eftersatt i Sverige. Det är verkligen dags att landsting och regioner beslutar om bättre resurser, och dags att hälso- och sjukvården rannsakar sig själva och börjar arbeta mer patientcentrerat. IBD-vården måste präglas av såväl god kontinuitet som hög kvalitet. Så är det tyvärr inte i dag.

BIRGITTA REHNBY OCH STEFAN LINDGREN

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev