Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Sjukvårdens glömda resurs kan vara värd åtskilliga miljarder”

Publicerad: 14 juni 2018, 11:30

Inger Ros, förbundsordförande, Riksförbundet HjärtLung.

Foto: Pax Engström Nyström

Våra medlemmar säger att det är viktigt att den man möter i vården har personlig kunskap om mig som patient, en uppmaning värd att ta på allvar, skriver Inger Ros, Riksförbundet HjärtLung.


Ämnen i artikeln:

Myndigheten för vård- och omsorgsanalysPersoncentrerad vård

Den svenska sjukvården kostar i storleksordningen 270 miljarder kronor per år, enligt SKL:s Ekonomirapport från 2017. En allt större andel äldre i befolkningen lever längre med sina kroniska sjuk­domar. Det innebär ökade kostnader. Människor med kronisk sjukdom står enligt Vårdanalys för 80–85 procent av ett landstings totala vårdkostnad. Då ställer vi oss frågan: Har vi råd att bortse från en så viktig resurs som den patienten själv ställer till för­fogande genom sin kunskap, sina erfarenheter och sitt engagemang?

Personcentrerad vård är ett strukturerat sätt att arbeta så att vården ser människan bakom diagnosen och tar tillvara hennes eller hans erfarenheter, upplevelse och kompetens. Det ökar motivationen till egenvård, något som är extra viktig vid många kroniska sjukdomar som kräver långsiktigt engagemang.

Studier vid Centrum för personcentrerad vård, GPCC, har visat att personcentrerad vård ger 2,7 gånger större chans att patientens tillstånd förbättras vid akut kranskärlssjukdom. I en annan studie förkortades tiden på sjukhus med 30 procent.

Personcentrerad vård ger flera fördelar:

■ Ökad tilltro till den egna för­mågan.
■ Bättre hälsa för patienten både fysiskt och psykiskt.
■ Kortare vårdtider.
■ Kostnadsbesparingar.

I en undersökning genomförd av undersökningsföretaget Mistat tillfrågades 9 317 medlemmar i Riksförbundet om sina erfarenheter av vården. Totalt svarade 3 525 medlemmar. Av dessa säger nio av tio att det är viktigt att den jag möter i vården har personlig kunskap om mig som patient. Samtidigt tycker endast hälften att vården tar tillvara deras kunskaper och de erfarenheter de har av sin sjukdom. Undersökningen visar även att var tredje svarande fick upprepa sin sjukdomshistoria vid kontakt med vården, och endast fyra av tio anser att vårdens rutiner för uppföljning och tillsyn är tillräckliga för att garantera patientsäkerheten.

Det här är bilden av en sjukvård som inte tar vara på patienternas kunskap och erfarenheter. Vår starka uppfattning är att vägen mot en mer kostnadseffektiv, inkluderande och trygg vård går genom personcentrerad vård. Den vilar på tre delar:

Patientberättelse – utgå från personens egen berättelse där drivkrafter och förmågor fångas upp.
Partnerskap – patienten är expert på sin situation medan hälso- och sjukvården är experter på medicin, rehabilitering och vård.
Personlig hälsoplan – patientens mål och berättelse finns i ett levande dokument.

När nio av tio som svarade på undersökningen bland medlemmar i Sveriges näst största patientorganisation, Riksförbundet HjärtLung, säger att det är viktigt att den jag möter i vården har personlig kunskap om mig som patient – då är det en uppmaning värd att ta på allvar.

Till dig som är landstingspolitiker har vi ett förslag som gillas av dina väljare – inför en mer personcentrad vård. Det är ett råd som kan vara värt miljarder.

INGER ROS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev