onsdag31 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Sjukvårdsministern har chans att eliminera hepatit C”

Publicerad: 28 juli 2016, 08:15

Barbro Westerholm, Suzanne Borén-Andersson, Kristina Nilsson

Sverige kan vara ett av de länder i världen som har störst möjlighet att eliminera hepatit C, skriver Riksföreningen hepatit C och ledamöter i socialutskottet. De vill nu se att Sverige tar fram en elimineringsstrategi.


Varje år smittas 2 000 svenskar av hepatit C. Viruset är avsevärt mer smittsamt än många andra virus. Årligen dör 180 svenskar till följd av sjukdomen, vilket är nästan lika många som dör i trafiken. Den vanligaste orsaken till att hepatit C-sjuka avlider är att de till följd av viruset utvecklat levercancer.

Sedan några år tillbaka kan patienter botas helt från hepatit C, på mindre än tolv veckor. Enligt smittskyddslagen ska alla med allmänfarliga sjukdomar – dit hepatit C hör – erbjudas behandling. Ändå behandlas inte alla. Under 2015 behandlades 2 800 patienter i Sverige. Fortsätter antalet behandlingar ligga på den nivån kommer det inte att räcka för att stoppa smittspridningen. I förlängningen innebär det att vårdkostnaderna kommer att skjuta i höjden om inte smittspridningen dämpas kraftigt.

En del har fått viruset genom smittat blod de fått i vården eller genom stickskador bland exempelvis vårdpersonal, men de flesta som smittas i dag är sprutmissbrukare. Det medför problem för vården, då de smittade kan vara svåra att få tag på. Dessutom är cirka 20 procent – drygt 7 500 svenskar – smittade utan att veta om att de bär sjukdomen.

Regeringen har visat på att den har ambitioner att agera i frågan, inte minst när det gäller missbruksfrågan. Men Sverige har ingen nationell plan mot eliminering av hepatit C, trots att andra länder har sådana och FN-organet WHO uppmanar alla länder att ha en plan. Framför allt måste politiken ge vården långsiktiga förutsättningar med förebyggande insatser och behandling av smittade. Med bättre planeringsförutsättningar får vården möjlighet att arbeta mer långsiktigt än i dag då staten och Sveriges Kommuner och Landsting varje år tecknar avtal kring finansieringen av hepatit C-behandlingar. När fler behandlas kommer dessutom priset på varje behandling att sjunka.

Samhällets kostnader för att inte behandla alla är betydande. Vård, dödsfall, minskade skatteintäkter, sjukpenning, a-kassa med mera är bara några av kostnaderna för att inte behandla. Många svenskar som lever med sjukdomen eller misstänker att de har sjukdomen har dessutom lägre livskvalitet.

Sverige är kanske ett av de länder i världen som har störst möjlighet att eliminera hepatit C under en kort tidsrymd. Vi hyser stor tilltro till sjukvårdens förmåga att göra en bedömning om hur hepatit C bäst behandlas i varje enskilt fall. Politiken behöver däremot bli tydligare i sin signal till vården. Sverige bör därför ta fram en elimineringsstrategi mot hepatit C. Beräkningar visar att det skulle räcka med en måttlig ökning av antalet behandlingar i Sverige – från 2 800 till 4 200 per år – under ett antal år för att eliminera sjukdomen helt i Sverige.

Det är möjligt att eliminera hepatit C i Sverige. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) har nu alla möjligheter att tillsammans med kommuner och landsting agera i frågan.

Ett hepatitfritt Sverige är ett bättre Sverige. Utan sjukdomen kommer fler att kunna leva ett drägligt liv. Färre kommer att dö i levercancer och ungefär 140 liv varje år skulle kunna räddas om viruset eliminerades i Sverige.

Författare

Kristina Nilsson (S), ledamot riksdagens socialutskott

Barbro Westerholm (L), ledamot riksdagens socialutskott

Suzanne Borén-Andersson, ordförande Riksföreningen hepatit C

BARBRO WESTERHOLM, SUZANNE BORÉN-ANDERSSON, KRISTINA NILSSON.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev