Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Sjukvårdspersonal kan rutinmässigt checka av BMI, kost och motion”

Publicerad: 31 januari 2014, 05:15

Min dröm är en sjukgymnastikmottagning vägg i vägg med vårdcentralen dit patienten kan gå direkt från doktorn, skriver sjukgymnasten Ingrid Loved.


Inom sjukvården pågår ständiga förändringar för att hejda kostnadsökningen. Man minskar antalet vårdplatser och personal, hänvisar patienter till privat vård med mera. Människor går fortfarande ifrån läkarbesöket med bara ett recept på dyr medicin. I vår västerländska kultur förekommer lite prevention utifrån de kunskaper som finns. I det gamla Kina lär doktorn ha fått betalt så länge patienten höll sig frisk.

Det finns en välutbildad yrkeskår som kan utnyttjas bättre för att styra om till ett ökat ”friskbeteende” hos befolkningen och på så sätt förebygga att milda störningar blir till svåra, resurskrävande sjukdomar och komplikationer.

Denna yrkeskår är sjukgymnaster. Det finns en motsvarighet till Fass i Fyss (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling). I stället för, eller som komplement till, mediciner finns här behandlingsmetoder utan negativa biverkningar och som patienten är aktiv och delaktig i. I Fyss finns 32 diagnoser som forskning har konstaterat kan förebyggas, påverkas och ibland botas av fysisk aktivitet och träning. Man vet bland annat att det går att behandla förhöjt blodtryck, diabetes, osteoporos och ångest.

Ett förslag är att sjukvårdspersonal i kontakt med patienter, likväl som att fråga om alkoholvanor, rutinmässigt checkar av BMI, kost- och motionsvanor, blodtryck och blodsockernivå.

I stället för, eller som ett komplement till, ett recept på mediciner kunde patienter få ett recept på fysisk aktivitet, Far (fysisk aktivitet på recept). Med det kan man till exempel gå till närmaste sjukgymnast och komma tillrätta med besvär som kan botas/påverkas positivt med hjälp av patientens egna resurser och åtgärder.

Om patienten klarar att påverka sin hälsa positivt kan det påverka en hel familj. Vårdkostnader för livslånga läkemedelsbehandlingar och sena komplikationer till sjukdomar (njursvikt, amputation, självmordsförsök) kan sparas in.

Ju tidigare i ett sjukdomsskede insatserna kommer, desto lättare är det att ändra kurs. Min dröm är att det vägg i vägg med vårdcentralen finns en sjukgymnastikmottagning dit patienten kan gå direkt från doktorn med ett Far i handen. Där kan patienten få en individuell bedömning, konkreta råd och hjälp att leva ett friskare liv.

Kunskap och medvetenhet om människans egen makt över sin hälsa och livskvalitet behöver implementeras hos allmänhet, vårdpersonal och politiker. Lättillgänglighet till rätt vårdinsats behöver organiseras. Då får vi färre som söker akuten och behöver dyr och personalkrävande vård.

Utnyttja alla marknadsföringsknep för att föra ut kunskaper om hälsofrämjande beteende – i tv och radio och med helsidesannonser i dagspressen. Jag tror inte att det bara är tvättmedel och chips som kan säljas med reklam.

Detta spartips riktar jag till Folkhälsomyndigheten, Social­styrelsen och kommuner och landsting.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev