Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Sjukvårdsystemet är problemet, inte Kry”

Frikoppla 1177 från Region Stockholm och låt vårdcentralerna rådgöra med sina listade patienter om rekommendationer att söka primärvård, föreslår Gabriel Kroon (SD). (1 kommentar)

Publicerad: 29 januari 2021, 12:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Gabriel Kroon (SD), gruppledare, Region Stockholm.

Foto: Anna Molander


Ämnen i artikeln:

Kry

Nyligen kom beskedet att nätläkarbolaget Kry förvärvar det privata företaget Medhelp som å Region Stockholms vägnar sköter första linjens patienthänvisningar genom driften av 1177 Sjukvårdsrådgivningen. Medan det regionala blågröna styret med Moderaterna i spetsen initialt såg det som en vanlig företagsaffär, var Socialdemokraterna och Vänsterpartiet snabba med att framföra de sedvanliga tongångarna om att mer sjukvård bör tas tillbaka i egenregi, och att Kry skulle agera i egenintresse genom förvärvet.

Med stöd av medierna och partipolitiska utspel, så har debatten förenklats och fördummats, till frågan om driftsform av 1177 – ska det vara privat eller offentlig? Trots sjukvårdens komplexitet, vikten av en utvecklad primärvård och fokus på ett gott omhändertagande av äldre och multisjuka – där många vårdaktörer deltar – så verkar vänsteroppositionens enda reella vårdlösning vara mer sjukvård utförd i egenregi. Egenregi är inte nödvändigtvis är en kvalitetsstämpel, utan riskerar att leda till avsaknad av innovation, slöhet och nya flaskhalsar, vilket historien har visat.

I Region Stockholms sjukvård är Kry symtomet, inte sjukdomen. Likt andra privata och offentliga vårdgivare inom primärvård, specialiserad öppenvård och sjukhusvård så agerar vårdföretaget inom de avtalsramar och med de skyldigheter som politiker och tjänstemän har satt upp. Själva sjukdomen ligger snarare i det politiskt byggda vårdsystemet som består av hundratals vårdgivare som saknar samverkan kring patienten. Sjukvården är i dag uppbyggd för att så snabbt som möjligt ta hand om enkla, unga och friska patientfall, så kallade sällanbesökare. Men samtidigt så föreligger det största vårdbehovet och därmed samhällskostnaderna för vård av patienter som har flera kroniska sjukdomar och som inte sällan är i slutfasen av livet. Det är dessa ”mångbesökare” som i dag bollas inom primärvården, specialistvården och sjukhusvården utan att någon tar ansvar för dem.

Trots att en övervägande del av sjukvårdens tid och kostnader går åt till patienter med stora vårdbehov, med flera kroniska sjukdomar och individer i hög ålder, så ger avtalssystemen incitament för vårdgivarna att sköta sin egen del, som de får betalt för, med litet eller inget intresse av samverkan och den slutgiltiga förbättringen av individens hälsa.

Likaså agerar dagens 1177 som en isolerad ö i sjukvårdsystemet, där Medhelp får betalt per samtal och svarstid. Om patienten sedan hänvisas till att söka vård trots att behovet inte föreligger så påverkar det inte Medhelps ersättning.

I ett alternativt vårdsystem vill Sverigedemokraterna se att 1177:s drift grundar sig i patientkännedom och personkontinuitet. Genom att frikoppla 1177 från Region Stockholm och i stället låta respektive vårdcentral ansvara för att rådgöra med sina listade patienter om rekommendationer att söka primärvård, så används våra begränsade vårdresurser för dem med riktiga medicinska vårdbehov. För att uppnå visionen om en avlastande primärvård som agerar proaktivt och förebyggande behöver patienter en fast namngiven läkare, med kännedom om individens sjukdomsbild.

I stället för att låsa oss in i en fördummande debatt kring driftsform av Medhelp, så måste politiken lyfta blicken och utreda hela primärvården med driften av 1177 som del. Vi måste ställa samma krav på 1177 som samtliga andra vårdaktörer; nämligen ett starkt samarbete med primärvården. Ett första steg blir att utöka respektive vårdcentrals uppdrag att ansvara för sjukvårdsrådgivning under kontorstid, medan husläkarjourerna – alternativt närakuterna – övertar ansvaret under kvällar och helger.

Sverigedemokraterna förespråkar en gyllene mellanväg som varken hänför sig åt Moderaternas okontrollerade privatisering av vården, eller Socialdemokraternas längtan efter planekonomiska glansdagar när vårdgivarna befann sig i statlig regi. Genom att utveckla sjukvårdsystemen med äldre och multisjuka i beaktning, blir det grundläggande kravet samverkan med målet om bättre hälsa för befolkningen. Kry och andra vårdföretag som kan uppfylla kraven är välkomna att delta, medan de som söker egennytta ska lämnas utanför.

Gabriel Kroon (SD), gruppledare, Region Stockholm

 

Replik på:

”Riktlinjerna för hur 1177 hänvisar är tydliga” 

 

”Stoppa försäljningen av 1177 till Kry” 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2021-02-01

Denna skrivelse påvisar bara en enorm okunskap kring hur verkligheten ser ut. Vårdcentralerna kan ju inte ens besvara samtalen från dem som försöker kontakta dem i dag? Och uppenbarligen finns här ingen kunskap kring 1177:s roll eller vilken typ av samtal de faktiskt hanterar åt befolkningen. Hur tänker man då t.ex. att sen kväll och natt ska hanteras när all annan vård förutom akutmottagningen är stängd efter kl. 22?

Per

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Kry

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev