Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ska patienter tvingas flytta på grund av skillnader i förskrivning?”

Publicerad: 21 juli 2017, 05:30

Gunnar Karlsson, ordförande för patientföreningen FH Sverige och Mats Eriksson, ordförande för Svenska lipidföreningen.

"Idag finns det inte processer och beslutstrukturer på plats som ska säkerställa att patienterna får tillgång till samma läkemedel oberoende av var man bor i landet", skriver Gunnar Karlsson, ordförande i patientföreningen FH Sverige och Mats Eriksson, ordförande i Svenska lipidföreningen.


Problemet är att landstingens läkemedelskommittéer i många fall gör andra bedömningar än NT-rådet och därmed uppstår skillnader i tillgången till nya mediciner.

I Sverige finns en process för nationellt ordnat införande av vissa utvalda läkemedel. Det innebär att kartlägga vilka nya läkemedel som kan vara aktuella för introduktion och omfattar många olika steg till exempel godkännande av European Medicines Agency, EMA, hälsoekonomisk utvärdering av TLV, med inblandning av SKL – NT rådet, landstingen och läkemedelsföretagen. Denna komplexa process syftar till att åstadkomma jämlikhet vad gäller tillgång till nya läkemedel i landet. Men tyvärr fungerar inte processen.

Konsekvensen blir att patientens tillgång till nya läkemedel är beroende av var man är bosatt. Systemet med nationellt ordnat införande och NT-rådsrekommendationer har goda förutsättningar att ge lika tillgång i hela landet, under förutsättning att de följs av samtliga län. Problemet är att landstingens läkemedelskommittéer i många fall gör andra bedömningar än NT-rådet och därmed uppstår skillnader i tillgången till nya mediciner.

I Dagens Medicin tog Calle Waller och Bernt Åslund upp ett exempel från införandet av nya livsförlängande läkemedel för prostatacancer som visar hur brister i processen har motverkat syftet med ändamålsenlighet eller jämlikhet.

Ett aktuellt exempel är de två nya PCSK9-hämmarna som, med vissa restriktioner, ingår i högkostnadsskyddet till och med 2017 och där NT-rådet rekommenderade användningen av dessa läkemedel enligt den subventionerade indikationen. Trots detta har till dags dato knappt 300 patienter fått PCSK9-hämmare, vilket är långt från de drygt 1000 högriskpatienter som identifierades i samband med det ordnade införandet. Statistik från maj 2017 visar på betydande regionala skillnader, stick i stäv mot de uppsatta intentionerna.

På Gotland och i Norrbotten och Jämtland har till exempel inte en enda patient förskrivits PCSK9-hämmare till och med mars i år. Störst användning i förhållande till folkmängden har Dalarna, där 18 patienter fått PCSK9-hämmare. Jämför man Dalarna med ett landsting i närheten, som dessutom har ungefär lika stor folkmängd, nämligen Värmland, så har endast fyra patienter fått dessa läkemedel.

En annan skillnad är att de stora landstingen Stockholm, Västra Götaland och Skåne har högre användning än genomsnittet. Av detta kan man konstatera att syftet med jämlik tillgång till nya läkemedel i landet inte tycks uppfyllas vad gäller denna medicin.

Av ovanstående exempel kan konstateras att det i dag inte finns processer och beslutstrukturer på plats som ska säkerställa att patienterna får tillgång till samma läkemedel oberoende av var man bor i landet. Detta kan åstadkommas om samtliga landsting är skyldiga att följa NT-rådets rekommendationer och så att patienten får tillgång till samma behandling i hela Sverige.

Behandlande läkares möjlighet att ge vård efter behov begränsas av var i landet de arbetar. Patienterna tvingas anpassa sina liv till var man kan få tillgång till behandling – patienten blir en nomad som bosätter sig där han/hon har möjlighet att få tillgång till behandling.

Tillgången till lämplig behandling måste styras av varje individs unika behov och inte av var han eller hon är bosatt.

Gunnar Karlsson, ordförande patientföreningen FH Sverige
Mats Eriksson, ordförande Svenska lipidföreningen

Relaterat material

”Läkemedelskommittéerna – en garanti för ojämlik vård?”

GUNNAR KARLSSON OCH MATS ERIKSSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev