Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Skamligt av KI att inte klara utbildning

Publicerad: 10 december 2008, 10:28

Förlust av examensrätt tecken på att sjuksköterskor nedvärderas, skriver Anna-Karin Eklund.


Karolinska institutet, KI, som själv har tilldelat sig epitetet ”Ett ledande medicinskt universitet”, har mist examensrätten för sjuksköterskeutbildningen. Detta är minst sagt genant! Besvikelsen och ilskan bland studenterna på KI är mycket stor. Och frågan är om KI:s ledning kan sitta kvar.

Trots påpekanden från Högskoleverket har Karolinska institutet inte gjort de förbättringar som krävs för att få behålla sin examensrätt. Vilka ansträngningar man gjort för att lösa problemet vet vi inte. Vi kan dock konstatera att metoden ”vänta och se” verkar ligga närmast sanningen.

Det är skamligt att ett av Europas största medicinska universitet och Sveriges största centrum för medicinsk utbildning och forskning inte ens lyckas hålla en miniminivå på sjuksköterskeutbildningen. Det är en alltför tydlig indikation på att KI:s ledning nedvärderar sjuksköterskeprofessionen!

Samtidigt verkar årets löner för Vårdförbundets medlemmar på Karolinska universitetssjukhuset landa på ett resultat som är landets sämsta. Sjukhusdirektören motiverar det med att det finns ”ett mervärde” i att jobba på just detta sjukhus. Det sjuder av missnöje och ilska bland Vårdförbundets medlemmar på sjukhuset. Även här visar ledningen genom sitt tvivelaktiga agerande hur man nedvärderar betydelsen av den kunskap som Vårdförbundets medlemmar bidrar med.

Sjukhusdirektör Birgir Jakobsson, kan du tala om för oss vilket mervärde du ser i att arbeta på Karolinska universitetssjukhuset, något som du tidigare uttryckt i Svenska Dagbladet den 31 oktober. Att arbeta vid ett sjukhus med gott renommé, som ligger i framkant inom forskning och utveckling är stimulerande, men gäller det verkligen Karolinska? Ett sjukhus som vill ligga i framkant måste värdera kärnan i verksamheten – nämligen medarbetarnas kunskap. Värderingen av medarbetarna är de facto också en del av värderingen av sjukhusets arbete. Varför ska man jobba i en organisation som på ett sådant tydligt sätt nedvärderar och negligerar betydelsen av den kunskap som man dagligen tillför vården?

Vården är en kunskapsintensiv verksamhet. Framväxten av kunskap inom de olika professionernas kunskapsområden går snabbt. Detta måste prägla såväl utbildningen som vården. Då måste också villkoren för arbetet vara de bästa. Löner och andra förmåner måste vara i paritet med den insats som förväntas av medarbetaren. Lönen är en del av värderingen av kunskapen.

Ledningen för KI och för Karolinska universitetssjukhuset måste ta sitt ansvar och visa att de förstår allvaret i den uppkomna situationen. Vården behöver sjuksköterskornas kunskap! Det behövs fler sjuksköterskor  –  både grundutbildade och specialistutbildade  –  för att kunna erbjuda en god och säker vård. Vi kan inte acceptera en fortsatt dränering av kunskap ur verksamheten. Det måste finnas finansiering för att rekrytera kvalificerade lärare till sjuksköterskeutbildningen och för att betala löner utifrån den kunskap som behövs på sjukhuset.

Anna-Karin Eklund

Anna-Karin Eklund
är ordförande för Vårdförbundet.

Läs även:
Ulla Claessons, Ragnhild Eklunds, Hans Stiernströms och Torbjörn Karlssons debattinlägg.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev