tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Skånes specialistvård dräneras av politikerna

Publicerad: 18 oktober 2012, 06:00

Vi uppmanar den politiska ledningen i Region Skåne att riva upp felaktiga beslut och stoppa den pågående dräneringen av specialistvården, skriver professorer och prefekter i Malmö och Lund.


Visst, i viss mån talar vi i egen sak, men Region Skånes pågående dränering av specialistvård och kompetens drabbar inte enbart den medicinska forskningen, utan också den patientnära, kliniska verksamheten.

Det anser vi 54 professor vid medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus i Malmö samt prefekter vid Malmö högskola och Malmö läkare­förening. Det handlar även om tillgänglighet till specialistvård för Malmöborna i deras egen stad, om patientsäkerhet, om undervisning av läkare, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

På sikt handlar det om landets tredje största stad, med ett upptagningsområde som omfattar nästan en tredjedel av regionens invånare, ska få behålla ett universitetssjukhus värt mer än namnet.

Flytten av väl fungerande verksamheter mellan de båda universitetssjukhusen i Skåne har pågått några år, några flyttlass har gått från Lund till Malmö, tendensen är dock att riktningen blir alltmer enkelriktad – från Malmö till Lund.

Likväl drabbar flyttkarusellen båda sjukhusen då ingen hänsyn tas till att enheter är beroende av varandra. I slutändan leder det till en fragmentering och allmän försvagning i såväl Malmö som Lund.

Tarm- respektive leverkirurgi är två exempel. Vid cancer görs ofta operativa ingrepp i båda organen samtidigt. Tarmkirurgi ligger i Malmö, leverkirurgi i Lund.

Strålbehandling i kombination med operation vid cancer i bäckenet är rutin och ges i nära anslutning till varandra. Nu ska strålbehandlingen till Lund, operationerna ska utföras i Malmö. Samma bristande logik gäller endokrinologi i Malmö, endokrinkirurgi i Lund.

En utredning pågår om att godartade fall av kvinnosjukdomar ska läggas ut till ”vårdval”, det vill säga i praktiken till privata vårdgivare. Utbildning i och forskning om dessa sjukdomar försvinner ur universitetssjukvården i Region Skåne.

Några exempel ur Malmöperspektivet:
1 Cancer. All strålbehandling flyttar till Lund. Cirka 1 200 cancersjuka, infektionskänsliga patienter i Malmö ska transporteras till upprepade behandlingar i Lund. Förra året investerades mer än 70 miljoner kronor i avdelningen för strålbehandling
i Malmö, då en medveten satsning på en hypermodern verksamhet.

2 Kvinnosjukdomar. Cancerkirurgi till Lund, ultraljudsforskning görs i Malmö. Cancerpatienter kommer inte längre att behandlas i Malmö.

3 Öron- näs- halskliniken. Öronmottagningen i Malmö, med cirka 30 000 årliga besök, ska flytta till Lund. För att omhänderta patienter med akuta allvarliga andningsbesvär behövs dygnet-runt-kompetens i Malmö. Sådana fall kan inte med bibehållen patientsäkerhet transporteras till Lund.

4 Patologi. Obduktionsverksamheten flyttar till Lund. Kompetens att analysera vävnader och att fastställa korrekt dödsorsak när en patient avlider försvåras.

5 Mikrobiologi. Mikrobiologiska laboratoriet flyttar till Lund. Forskning försvåras på den nybyggda infektionskliniken, som i nationella utredningar lyfts fram som ett av de bästa exemplen på integration mellan forskning och sjukvård.

Väsentlig utbildning av studenter blir inte längre möjlig och på sikt finns risken att den läkarutbildning som sedan 60 år framgångsrikt bedrivs i Malmö går förlorad och staden mister sitt universitetssjukhus.

Medicinska fakulteten på Lunds universitet är enig om att det ska finnas två starka centra för forskning och undervisning, Lund och Malmö. Det ställningstagandet äventyras om det ena centrat steg för steg nedmonteras.

Urlakningen av specialistkompetens går också ut över världsledande forskning som bedrivs i Malmö. Internationella åtaganden i stora projekt kan inte uppfyllas om inte nya verksamheter byggs upp för att ersätta dem som flyttats. Ett exempel är EU-projektet Innovative Medicines Initiative där laboratorieresurser är helt centrala liksom expertis i patologi.

Vi uppmanar den politiska ledningen i Region Skåne att riva upp felaktiga beslut, och att tillsammans med Lunds universitet ta ett helhetsgrepp över vårdkompetens, forskning och undervisning.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev