Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Skapa en nationell plan för en god fotvård”

Publicerad: 17 september 2020, 05:00

Leif Sundberg, Ann Lindström, Lena Jonsson, Stefan Jansson, Agnetha Folestad, Margareta Hellgren, Rut F Öien, Magdalena Annersten Gershater, Susanne Andersson, Nina Åkesson, Ulla Hellstrand Tang, Roy Tranberg, Roland Zügner, Gustav Jarl, Thomas Magnusson.

Foto: Mats Åsman, Ola Åkeborn, Eva Almqvist, Lars-Göran Jansson, Bengt A.G.Nilsson

Alla personer med diabetes ska erbjudas en årlig fotundersökning och behandling, kräver flera debattörer.


Fötterna hos personer med diabetes glöms bort. Mer än 125 000 personer har inte fått sina fötter undersökta och riskerar att få fotsår, enligt Nationella diabetesregistret. Undertecknade kräver en nationell plan för en god och jämlik fotvård. Alla personer med diabetes ska erbjudas en årlig fotundersökning och behandling.

I Sverige har 500 000 personer diabetes och 19 till 34 procent av dem kommer någon gång under livet att drabbas av svårläkta fotsår. 5 procent lever i dag med fotsår, cirka 25 000 personer, vilket medför en sämre livskvalitet. Se Hellstrand Tang, The Diabetic Foot – assessment and assistive devices, 2017.

Tyvärr erbjuder endast 18 procent av Sveriges 312 kommuner och stadsdelar en enkel fotundersökning vid sina boenden med syfte att förebygga allvarliga fotproblem vid diabetes. Detta enligt Socialstyrelsen i Öppna jämförelser 2020 – Kommunal hälso- och sjukvård. Fötterna hos våra äldre glöms bort. Att inte få sina fötter undersökta gör att tidiga tecken på skador inte uppmärksammas. Personerna går i skor som trycker och skaver. På grund av nervskador och känselbortfall noteras inte skadan. Den medicinska fotvården uteblir, man får inte hjälp med anpassade skor, och remittering till sjukhusens multidisciplinära fotteam fördröjs eller uteblir helt. Såren förvärras och kan leda till amputation.

Sårbehandling kostar cirka 100 000 kronor per patient och år och rehabiliteringskostnaden vid amputation uppskattas till 1 miljon kronor. Det ger en årlig kostnad om 3,2 miljarder kronor baserat på 25 000 fotsår och 750 amputationer. Prevention är effektivt och en halvering av antalet sår och amputationer är fullt möjlig, enligt Ragnarson Tennvall och Apelqvist i Clinical Infectious Diseases, 2004. En sådan halvering skulle alltså spara samhället 1,6 miljarder kronor.

Det är för oss obegripligt att beslutsfattare låter ekonomin dräneras av dyra och långvariga sårbehandlingar när prevention ger bättre fothälsa, rörlighet, livskvalitet och bidrar till ökad egenvårdsförmåga och självständighet. Använd de 1,6 miljarderna till prevention! Beslutsfattare, agera och visa framfötterna genom att:

1. Skapa en nationell plan för en god fotvård och omvårdnad för personer med diabetes som innefattar:

■ Årlig fotundersökning.
■ Medicinsk fotvård, lämpliga skor samt undervisning om egenvård för dem med ökad risk.
■ Vård vid multidisciplinära team för dem med svårläkta sår.
■ Utbildning om fotproblem för vårdpersonal.
■ Att fotsår, amputationer och riskfaktorer registreras i Nationella diabetesregistret och Rikssår.

2. Säkra kompetensförsörjningen av medicinska fotterapeuter, diabetessjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, läkare och ortopedingenjörer.

3. Inkludera patientorganisationer och vårdprofessionen i förbättringsarbetet.

4. Ta tillvara goda exempel när en personcentrerad och sammanhållen vårdkedja skapas.

Leif Sundberg, ordförande i Göteborgs diabetesförening.

Kent Olaisson, ordförande i Diabetesföreningen Västra Götaland.

Thomas Magnusson, ordförande i DIOS, Diabetesorganisationen i Sverige.

Lena Jonsson, medicinsk fotterapeut, ledamot i Diabetesförbundet samt ordförande i Svensk förening för fotterapeuter i diabetesvård.

Ann Lindström, lärare och medicinsk fotterapeut, Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm.

Christel Dahlström, medicinsk fotterapeut, Västra Götalandsregionen.

Ulla Hellstrand Tang, överortopedingenjör, ortopedteknik, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Gustav Jarl, ortopedingenjör, docent, Region Örebro.

Roy Tranberg, överortopedingenjör, docent, ortopedkliniken, Mölndals sjukhus.

Michael Språng, ortopedingenjör, Ortopedi Väst.

Anton Johannesson, ortopedingenjör, medicine doktor, Team Olmed.

Roland Zügner, överfysioterapeut, ortopedkliniken, Mölndals sjukhus.

Susanne Asteberg, sårsköterska, ortopedkliniken, Mölndals sjukhus.

Jessica Havsmon, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Karlsborgs kommun.

Magdalena Annersten Gershater, leg sjuksköterska, universitetslektor diabetes, Malmö universitet.

Susanne Andersson, sjuksköterska, lektor, inriktningsansvarig för specialistsjuksköterskor i diabetesvård, Högskolan Väst.

Marie Bejmo, avdelningschef, Region Värmland.

Rut F Öien, allmänläkare, docent, styrgruppsordförande, Rikssår.

Nina Åkesson, distriktssköterska, filosofie magister, registerhållare Rikssår.

Margareta Hellgren, allmänläkare.

Jesper Fowelin, överläkare diabetologi, Capio Lundby sjukhus.

Stefan Jansson, allmänläkare, medicine doktor, samt ordförande för Nationell arbetsgrupp Diabetes.

Agnetha Folestad, ortopedläkare fotteamet samt vd för Capio Lundby sjukhus.

LEIF SUNDBERG, KENT OLAISSON, THOMAS MAGNUSSON, LENA JONSSON MED FLERA

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev