Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag11.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

”Skapa en uppförandekod för digitala aktörer”

Publicerad: 11 december 2019, 12:00

Det är hög tid att förstärka förtroendet för digitaliseringens möjligheter, skriver debattörerna.

Foto: Chengyu Zheng/Photos.com

Som representanter för flera av Sveriges teknikleverantörer till vården har vi ett förslag på ett antal principer som aktörer av vårt slag borde följa, skriver debattörerna.


Hälso- och sjukvården i Sverige håller hög internationell standard, men står också inför stora utmaningar. Låg tillgänglighet, långa vårdköer, bemanningsproblematik, budgethål och upphandlingsbrister är återkommande teman i medierna och i den offentliga debatten. Vi tror dock inte att framtiden är så mörk som den stundtals beskrivs. Tvärtom finns det goda förutsättningar för att vården ska bli betydligt bättre och mer jämlik de kommande tio åren.

Vården har traditionellt haft en sund skepsis inför nya digitala lösningar – en naturlig följd av att man arbetar med ett både komplext och känsligt område. Att en del av de digitala initiativ som lanserats ännu inte hittat sin plats i helheten har heller inte bidragit till att minska denna skepsis. Men skepsisen har också inneburit en risk för att innovation som kommit resten av samhället till del har gått vården förbi. För att vården ska nå sin fulla potential har vi därför inte råd att vänta med att adressera utmaningarna. Nu är det hög tid att förstärka förtroendet för digitaliseringens möjligheter.

Det handlar delvis om att ansvarstagandet från de aktörer som verkar i vårdens ekosystem både måste bli större och uttryckas tydligare. I Storbritannien har den offentligt finansierade sjukvården, National Health Service, NHS, introducerat en Code of conduct for data-driven health and care technology – en väg vi tror skulle vara framgångsrik även för Sverige.

Som representanter för flera av Sveriges teknikleverantörer till vården har vi ett förslag på ett antal principer som aktörer av vårt slag borde följa. Men vi vill inte stanna där. Vi tror på en bred förankring, där även aktörer som Socialstyrelsen och SKR, likt NHS gjort i Storbritannien, tar ansvar för de vägledande riktlinjerna och deltar i utformandet, för att på så sätt driva fram en snabb och effektiv implementering. Vi har formulerat åtta principer.

Digitala aktörer i och omkring vården ska:

■ Låta patienter aktivt involveras i beslut kring sin vård och behandling.
■ Ta hänsyn till vårdens behovsstyrning: digitala lösningar bör inte göra avkall på vårdens ambition att ge prioritet åt patienterna med störst behov.
■ Sträva efter att minska vårdens administrativa börda – det som redan är dokumenterat bör inte behöva dokumenteras en gång till och verktygen bör konstrueras så att de inte gör arbetet svårare eller mer tidskrävande att utföra.
■ Sträva efter att visa information på ett lättillgängligt sätt för både patienter och personal – det är viktigt att patienter inte känner sig fjärmade av svårförståeliga termer och förkortningar.
■ Ge patienter full insyn i och kontroll över vilken data de delar med vården eller andra. Data ska alltid användas på ett lagenligt, säkert, ansvarsfullt och för patienten fördelaktigt och omtänksamt sätt.
■ Ge vården möjlighet att själva konfigurera funktionerna i de digitala lösningarna för att främja flexibilitet och minska risken för ett kostsamt beroende av leverantören eller externa konsulter.
■ Arbeta för samarbete, öppenhet och gemensamma standarder för alla leverantörer – med patienten i centrum är det uppenbart att ingen kan lösa allt och därmed krävs gemensamma insatser.
■ Stödja och bidra till att nyttan av it-lösningar i vården utvärderas kontinuerligt.

Diskussionen kring digitalisering behöver bli mer djupgående och sofistikerad än att bara kretsa kring för eller emot första linjens videoläkartjänster. Debatten bör i stället fokusera på de djupgående digitala transformationsmöjligheterna i vården och hur de på riktigt kan komma patienterna till gagn och höja vårdens övergripande kvalitet och effektivitet.

Vi uppmanar därför andra privata företag, regioner, organisationer, myndigheter och regeringen att delta i diskussionen, utformandet, implementeringen och uppföljningen av dessa principer. Bara så kan vi ta tillvara digitaliseringens fulla kraft och skapa en än bättre vård i morgon än vad vi har i dag.

Martin Irding, vd Frisq.

Göran Hägglund, styrelseledamot Frisq.

Markus Lundin, vd Doctrin.

Anna-Karin Edstedt Bonamy, medicinsk chef Doctrin.

Staffan Bjessmo, vd Collabodoc.

Göran Modin, vice vd, Collabodoc.

Eric Alhanko, vd Asthma Tuner.

Anna Carleborg, specialistsjuksköterska Asthma Tuner.

Johan Gustafsson, vd Visiba Care.

Peter Tyreholt, produktchef Visiba Care.

Ulf Kindefält, vd Kontigo Care.

Maria Winkvist, produktchef Kontigo Care.

Dan Pitulia, vd Coala Life.

MARTIN IRDING, GÖRAN HÄGGLUND, MARKUS LUNDIN, ANNA-KARIN EDSTEDT BONAMY, STAFFAN BJESSMO, GÖRAN MODIN, ERIC ALHANKO, ANNA CARLEBORG, JOHAN GUSTAFSSON, PETER TYREHOLT, ULF KINDEFÄLT, MARIA WINKVIST, DAN PITULIA

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev