Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Skjut till akut kapital till kunskapsintensiva företag”

Publicerad: 27 april 2020, 05:00

Andreas Larsson, vd för Stuns. Anders Malmberg, prorektor vid Uppsala universitet. Maria Knutson Wedel, rektor för Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande (M), Region Uppsala. Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande (S), Uppsala kommun. Tomas Stavbom, regionchef för Handelskammaren i Uppsala län.

Foto: Mikael Wallerstedt (Anders Malmberg), Jenny Svennås-Gillner (Maria Knutson Wedel), Angelica Klang (Emilie Orring), Göran Ekeberg (Erik Pelling), Magnus Laupa (Tomas Stavbom)

Coronakrisen riskerar att försätta flera av Uppsalas samhällsfrämjande företag i konkurs, skriver styrelsen för Stuns, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle.


Nordiska ministerrådet konstaterade nyligen i rapporten State of the Nordic Region 2020 att Uppsalaregionen har störst tillväxtpotential av alla regioner i Norden, utöver huvudstäderna. Detta tillskrivs bland annat förekomsten av stora universitet och en stark life science-sektor. Av de regioner som rådet jämfört har Uppsala högst andel högskoleutbildade invånare och högst nivå på investeringar i forskning och utveckling per capita.

Men coronakrisen, som nu pågått i Sverige i snart två månader, innebär ett akut hot mot stora delar av Uppsalas mest kunskapsintensiva näringsliv. Den starka tillväxten i denna typ av företag har möjliggjorts genom att det funnits riskvilligt kapital som villigt tagit vid då forskningen vid lärosätena nått tillräcklig mognadsgrad.

Den ekonomiska osäkerheten i coronapandemins spår riskerar att försätta flera av dessa företag i konkurs. Andra riskerar att allt för tidigt i sin utvecklingsprocess bli uppköpta av intressenter som inte värnar en långsiktig företagsutveckling, vare sig i Sverige eller i Uppsala. Kommersialiseringsbara forskningsresultat, tillkomna genom forskning och finansierade med mångmiljonbelopp av offentliga medel, riskerar därigenom att omintetgöras.

Detta får inte bli verklighet. För att rädda dessa samhällsfrämjande företag behövs kraftfulla riktade politiska insatser. De stödåtgärder som riksdagen hittills beslutat om är otillräckliga. Dessa företag saknar förutsättningar för att lösa likviditetsproblemen via lån. Att skapa omedelbar tillgång till ägarkapital eller bidrag är troligen den enda räddningen.

Genom bred samverkan mellan stiftarna bakom Stuns, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle, har vi tagit fram fyra förslag för att möjliggöra för den här samhällsfrämjande framtidsbranschen att fortsätta blomstra:

1. Tredubbla satsningen på det nationella inkubatorsprogrammet.

Vi föreslår en tredubbling av Vinnovas inkubatorprogram. Satsa särskilt på verifieringsmedel till företag och lätta på regeln som i dag kräver att företagen måste vara yngre än fem år, vilket slår extra hårt mot kunskapsintensiva företag som regelmässigt har längre tid till mognad. Återuppta omedelbart arbetet med att sjösätta den nationella plattformen för life science-inkubation. Uppsala Innovation Centre, UIC, är redo att axla arbetet på nationell nivå.

2. Utöka statens andel i fonderna som ska stötta regionala tillväxtföretag.

I ett samarbete mellan UIC och statliga Saminvest matchas Saminvests kapital till lika delar med kapital från privata affärsänglar i Linnéa Capital. Det är dock omöjligt att mobilisera privat kapital tillräckligt snabbt för att utöka fonden enligt 50/50-regeln. En större statlig investeringsandel krävs därför. I landet finns ytterligare tre regionala fonder med ankarinvestering från Saminvest. Behovet är således nationellt. Vi föreslår en lättnad av kravet om 50 procent privat kapital; förslagsvis med fördelningen 90 procent statligt riskkapital och 10 procent privat kapital.

3. Bevilja ytterligare medel för klinisk validering av life science-företag.

Bio-X Accelerate är ett samprojekt mellan Tillväxtverket, Region Uppsala och Stuns där life science-företag i östra Mellansverige kan söka medel för så kallad klinisk validering. Utlysningen stängde i slutet av 2019 och samlade 31 ansökningar. Av budgetskäl kunde endast fyra av dessa beviljas bidrag våren 2020. Det bör nu ytterst skyndsamt gå att bereda en ny omgång av Bio-X Accelerate och då bevilja medel till ytterligare tio projekt för klinisk validering.

4. Tillför kapital till lärosätenas holdingbolag för att rädda innovationsföretagen.

Uppsala Universitet Holding AB och SLU Holding AB har cirka 60 delägda innovationsföretag i sina portföljer. I huvuddelen av dessa är forskare majoritetsägare, vilka oftast inte kan skjuta till egna medel för att rädda verksamheten. Riskerna att dessa kunskapsintensiva företag går i konkurs när andra investeringskällor nu sinar är mycket stora. Vi föreslår att investeringsmedel till landets lärosätesanknutna holdingbolag skjuts till i form av ägartillskott att användas för att säkra patent och bolagens överlevnad och fortsatta utveckling.

Dessa förslag skulle säkra de samhällsvärden som kunskapsintensiva näringar i Uppsala under många år byggt upp. Vår förhoppning är att regeringen nu gör sitt yttersta för att bidra till att rädda dessa viktiga företag för framtiden.

Göran Enander, landshövding i Uppsala län och styrelseordförande Stuns           
Andreas Larsson, vd för Stuns                 
Anders Malmberg, prorektor vid Uppsala universitet
Maria Knutson Wedel, rektor för Sveriges lantbruksuniversitet, SLU                    
Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande (M), Region Uppsala
Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande (S), Uppsala kommun
Tomas Stavbom, regionchef för Handelskammaren i Uppsala län

GÖRAN ENANDER, ANDREAS LARSSON, ANDERS MALMBERG, MARIA KNUTSON WEDEL, EMILIE ORRING, ERIK PELLING, TOMAS STAVBOM

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev