Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Skriv ut cykelpendling på recept”

Publicerad: 14 januari 2020, 06:00

Christine Lorne (C) Folkhälsoberedningens ordförande i Region Stockholm. Gustav Hemming (C), tillväxt- och samhällsplaneringsregionråd i Region Stockholm.

Foto: Anna Molander (Gustav Hemming)

Vården behöver bli bättre på att diskutera levnadsvanor med fokus på daglig aktivitet, skriver två debattörer från Centerpartiet.


I dag är hälften av alla svenskar överviktiga och siffran ökar snabbt på grund av att svenskarna rör sig allt mindre i vardagen. Män i medelåldern är den grupp där problematiken är som värst och de löper också större risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. En ny studie visar dock att risken minskar avsevärt om man cykelpendlar till och från jobbet.

I en studie från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, publicerad i Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports 2019, har rörelse- och levnadsvanor hos 318 000 svenskar i åldrarna 18 till 74 år studerats. Forskarna har kommit fram till att medelålders män som cyklar till och från arbetet har mycket lägre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, även om pendlingen är så kort som mellan 5 och 19 minuter.

Det är självklart inte bara män som har nytta av vardagsmotion, men studien visar att kvinnor är bättre på att antingen gå eller cykla till jobbet. Speciellt kvinnor som har hög utbildningsnivå, är normalviktiga, tränar regelbundet, inte röker och har god kondition. Förhoppningsvis kan studien fungera som en ögonöppnare för alla de människor som står i valet och kvalet när det gäller färdmedel, eftersom den så tydligt visar på fördelarna med en kort cykeltur.

Men vi hoppas också att det blir en ögonöppnare för kommuner, regioner och statliga myndigheter. Satsningar på ökat cyklande är inte bara en kostnadseffektiv insats för att minska klimatpåverkan, luftföroreningar och trängsel, utan det är också är en av de viktigaste insatserna för att förbättra invånarnas hälsa. Region Stockholm arbetar därför intensivt med att uppfylla den regionala cykelplanen och målet på 20 procent cykelandel till 2030. Detta görs genom det regionala cykelkansliet, tillsammans med länets kommuner som ansvarar för utbyggnaden.

Även andra studier lyfter problematiken med en stillasittande befolkning. Enligt ett larm från Cancerfonden nyligen kommer stillasittandet att öka antalet dödsfall i cancer med 3 000 personer per år. Det viktigaste verktyget som kan ge snabbast resultat mot både fysisk och psykisk ohälsa är att öka rörelsen i vardagen. I en ny rapport, gjord av Cykelfrämjandet och Region Stockholms cykelkansli, visar resultatet att dagens nivåer av cykling beräknas spara 53 liv per år i Stockholms län. Detta är i samhällsekonomiska termer värt 2,2 miljarder kronor. Om Regionen når målet om 20 procent cykelandel skulle i stället 149 liv sparas i länet per år, vilket värderas till 6,6 miljarder kronor.

För att få fler personer att röra på sig går det att använda fysisk aktivitet på recept, vilket kan motivera fler till att cykla som vardagsaktivitet. Fysisk aktivitet kan komplettera eller ersätta läkemedel och de positiva effekterna får du oavsett ålder eller tidigare träningsvana.

Det är väldigt få som ifrågasätter att fysisk aktivitet ger positiva effekter för kroppen, men med nya studier kan man bevisa att även små rörelser i vardagen förbättrar vår hälsa.

Det är dags att vi börjar lyssna på forskarna. Vår uppmaning är därför att vården behöver bli bättre på att diskutera levnadsvanor med fokus på daglig aktivitet. Vi vet att det finns hög tillförlitlighet i att skriva ut dagligmotion så som cykling till arbete eller skola på recept. Utvärderingar visar att över 75 procent av alla som får fysisk aktivitet utskrivet på recept fortsätter och följer receptet efter förskrivningsperioden.

Genom stadsplanering som främjar en aktiv livsstil och genom förebyggande insatser i sjukvården kan vi se till att stockholmarna får en bättre hälsa och lever friska längre.

CHRISTINE LORNE, GUSTAV HEMMING

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev