Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Skydda även psykiskt sjuka mot kvacksalvare

Publicerad: 23 januari 2008, 06:10

Vi förutsätter att patientsäkerhetsutredningen tar chansen, skriver tre riksdagsledamöter.


Att människor ska garanteras hög säkerhet och kvalitet i hälso- och sjukvården ser vi som en självklarhet. Därför var det bra att regeringen i april 2007 beslöt om en översyn av den lagstiftning som omfattar till­synen över och ansvarssystemet inom hälso- och sjukvården. Även om det inte syns i utredningsdirektiven förutsätter vi att utredningen tar sig an verksamheter som i dag faller utanför de nuvarande tillsynsmyndigheternas tillsynsansvar.

Om man går in på ordet terapeut på internet kan man hitta ett 40-tal olika företag som erbjuder en mängd terapier och terapiutbildningar. Efter en kort utbildning kan man få en titel som certifierad, licensierad eller auktoriserad terapeut. En del företag tar i sin reklam upp att de anlitas av myndigheter och landsting.

Denna flora av institut och kliniker och det utbud av kurer och terapier som inte är grundade på vetenskap eller beprövad erfarenhet och som utövas av personer utan läkarlegitimation eller motsvarande inger farhågor. Det finns vittnesmål om hur människor som gått personlighetsutvecklingskurser mått psykiskt dåligt av den påverkan de utsatts för.

Riksdagen tog i slutet av 1990-talet upp frågan om oseriös yrkesutövning inom psykologområdet och behovet av tydligare lagstiftning när det gäller bruk av termer avsedda att ange yrkesutövares kompetens hos yrkesutövare. Den beslöt hänskjuta frågorna till regeringen som skulle återkomma med en redovisning av vad som borde göras. I höstpropositionen 2004 avslutades ärendet utan att dåvarande regeringen kom med något förslag till åtgärder. Men här handlar det om människor som riskerar att fara illa genom att de utsätts för oprofessionell behandling.Sådana frågor får inte sopas under mattan.

Det handlar inte bara om missvisande yrkestitlar. Det handlar också om vem som får behandla vem för vad. Sedan 1960 har vi en lagstiftning i dagligt tal kallad kvacksalverilagen. Enligt den är det förbjudet för andra än dem som tillhör den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen att behandla sjukdomar som enligt smittskyddslagen är samhällsfarliga – cancer, andra maligna tumörer, diabetes, epilepsi, sjukdomar eller komplikationer i samband med graviditet och förlossning samt att prova ut eller leverera kontaktlinser. Det är förbjudet att undersöka eller behandla barn under åtta år. Psykiska tillstånd får däremot behandlas av andra än legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Psykisk sjukdom är lika allvarlig som cancer, sockersjuka och andra sjukdomar som täcks av kvacksalverilagen. Patienter med psykisk sjukdom eller psykiska problem måste garanteras sakkunnig och omsorgsfull vård i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Nu har patientsäkerhetsutredningen en chans att göra något åt både de missvisande yrkestitlarna och kvacksalverilagen. Vi förutsätter att utredningen tar den. Vi kan inte acceptera att människor i dagsläget riskerar att utsättas för behandlingar utan vetenskaplig grund.

Barbro Westerholm, Finn Bengtsson, Lennart Levi

Barbro Westerholm
är professor emerita, riksdags­ledamot (fp)

Finn Bengtsson
är professor, riksdagsledamot (m)

Lennart Levi
är professor emeritus, riksdagsledamot (c)

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev